Zsolnai zsinat: Egyházunk képviselői is részt vettek a Második Szlovák Egyházi Napokon – Képriport!

Létrehozás: 2010. július 05., 16:30 Legutolsó módosítás: 2010. július 08., 11:15

Zsolna – 2010. június 29. és július 5. között a szlovákiai Zsolnán rendezték meg a Második Szlovák Egyházi Napokat. Az ünnepségsorozattal a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház a zsolnai zsinat 400. évfordulójáról is megemlékezett. Mint ismeretes a Thurzó György nádor és Lányi Illés nagybiccsei lelkész által 1610 márciusában összehívott testület teremtette meg a Magyar Királyság területén az ágostai evangélikus felekezetűek első egyházszervezetét, létrehozva három püspökséget, megalkotva az egyház első törvényeit, így ez a megemlékezés a Magyarországi Evangélikus Egyház ünnepe is. Egyházunkat az ünnepségeken Fabiny Tamás püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Kertész Botond történész és a budapesti szlovák ajkú, valamint a tótkomlósi gyülekezet tagjai képviselték. Fotó: Kovács István

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben