Luther Márton életrajza

— Felvéve: ,
Létrehozás: 2008. október 24., 12:58 Legutolsó módosítás: 2009. október 06., 13:44

(1483-1546)

Luther Márton életrajza

Luther

Luther Márton Eislebenben született 1483-ban.

Luther tanulással töltött gyermekévei után egyetemre ment.

Az egyetemi éveit követően 1505-től Erfurtban ágostonos szerzetes. Ekkoriban a vallásos élményt kereste.

1512-ben lett a teológia Doktora Wittenbergben.

Luther felismerte, hogy a világban és az egyházban sok minden nincs rendben. Szerette volna a visszaéléseket megszüntetni, de ezzel az egyházban heves reakciót váltott ki, amikor 1517-ben mindenszentek előestéjén kiszögezte a Wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét.

1521-ben a pápa kiközösíti. Ezután Luthert a választófejedelem parancsára elrabolták, és Wartburgba vitték.

A reformáció mozgalma több magas rangú vezetőt magával ragadott és megállíthatatlanul terjedt.

1522-ben Luther visszatérhetett Wittenbergbe, a rajongókat és szektásokat meggyőzni, és saját gondolatait megvalósítani.

1525-ben kötött házasságot Katharina von Borával.

1534-ben adta ki az irodalmi német nyelvet kialakító, első német nyelvű Bibliát.

1546-ban halt meg Eislebenben.

Luther Márton részletes életrajzát a www.luther.hu oldalon olvashatjuk, ahol tájékozódhatunk a reformátor barátairól, kortársairól is. Emellett elolvashatjuk a Lutherről szóló legendákat is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben