Öt nap Jézussal – Nagyheti evangelizáció

— Felvéve: , ,

Virágvasárnapon Jézus királyjelöltként bevonult Jeruzsálembe, és öt nap múlva a kereszten halt meg. Ezt az öt napot fogjuk Jézussal együtt végigjárni. Ennek az öt napnak a történéseit, eseményeit halljuk majd estéről-estére. Ha jól töltjük el ezt az öt estét, akkor még az is megtörténhet, hogy életünk hátralévő részét is Jézussal fogjuk tölteni. Adja is meg ezt nekünk Isten szent Lelke! Szöveg: Balicza Iván

Öt nap Jézussal 1.

Öt nap Jézussal 1.

Textus: Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.” (Mt 21, 9)

Bővebben…

Öt nap Jézussal 2.

Öt nap Jézussal 2.

Textus: Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.” (Mt 21, 12-13)

Bővebben…

Öt nap Jézussal 3.

Öt nap Jézussal 3.

Textus: Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban: „Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani.” És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta: „Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre.” (Mk 14, 3 - 8)

Bővebben…

Öt nap Jézussal 4.

Öt nap Jézussal 4.

Textus: Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?” Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. (Mt 26, 14-16)

Bővebben…

Öt nap Jézussal 5.

Öt nap Jézussal 5.

Textus: Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: „Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában.” Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: „Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa.” És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lk 22, 14-20)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben