Nagypénteki gondolatok

— Felvéve:
Létrehozás: 2009. április 14., 16:49 Legutolsó módosítás: 2009. április 14., 16:53

A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülnek. (Spurgeon)

Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre. (Ravasz László)

Pilinszky János: Magány, magányosan, egyedül

Félelmetes állapot a magány. Jézus legelkeseredettebb szavait is ez váltja ki, az elhagyatottság. „Uram, Uram, mért hagytál el engem!” – ezzel a kiáltással élte át talán a legmélyebben az emberi természet fájdalmát és veszélyeit. Nem ismerte ugyan az unalom, a szomorúság elősivatagait, de átélte a magány legriasztóbb fájdalmát, s ő, aki minden szenvedést magára vett, ezt az egyet elviselhetetlennek találta. S valóban: a valódi magányban senki nem maradhat meg tartósan büntetlenül és bűntelenül.

Pilinszky János: Jézus utolsó két szava

Jézus, aki a tiszta, alapvető emberi szituációkat gyökerükig vállalta és átélte - kétségbeesett mondatával lett valóban a miénk. „Ez valóban Isten fia volt” – mondotta a kereszt alatt a megdöbbent százados. De a mondat hallatára ugyanilyen megrendültséggel érezzük: ember is volt, valóban ember is, aki itt kiszenvedett érettünk.

Feladatát e szavakkal pecsételte meg: realizálta a végsőkig, örök gyógyírt nyújtva minden emberi kétségbeesés számára.

„Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet”…

A két mondat félelmes erővel, az áldozat és az alázat logikájával fonódik egybe, s teremt egységet. Egyik a másikat magyarázza. Egyik mondat a másik nélkül: üres kudarcot jelentene vagy irreális sikert. De így, együtt: a megváltás realitását. E két mondat azonban még ennél is tágabbat jelent, s a mi éltünkre is egyetemes érvényű kell, hogy legyen.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben