Ki is az a Mikulás?

Létrehozás: 2008. december 05., 12:31 Legutolsó módosítás: 2019. július 24., 08:30

Hogyan lett Miklós püspök a legendák Mikulás figurájának megihletője, s vajon mi köze a Mikulásnak Lappföldhöz. Ezekre a kérdésekre próbáltunk meg cikkünkben válaszolni. Bolla Zsuzsanna írása

Ki is az a Mikulás?

Miklós püspök

Hogyan lett Miklósból püspök? 

Miklós püspök Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, gazdag család gyermekeként, akik keresztény hitüket egészen Pál apostolra vezették vissza, aki két alkalommal is járt ezen a földön.

Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és árvaságra jutott. Szüleitől hatalmas vagyont örökölt és a továbbiakban érsek nagybátyja nevelte a város kolostorában. Iskoláinak befejeztével Miklós a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek imáikba foglalták a nevét.

270-ben a Jeruzsálembe ment zarándoklatra. Visszafelé betért imádkozni Myra városába, ahol a templomból kirohanó hívek püspökké választották. Egy lezüllött, eretnekké vált egyházmegye élére került, melyet erős hittel igazgatott. 

A Mikulás legenda

52 évig volt püspök. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra, segített nekik. Így történt a legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutotta. Három, férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött keszkenőjébe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt.

Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben.

Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett.

Miklós püspök azonban lebukott: A legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott a püspöknek. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő!

Miklós ezután már nyíltan adakozott: december 5-én a névnapja előestéjén rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte „ Ajándékozó Apának”.

Öregkora, halála, csontjai és a templomok

 A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt.

Demre közepén fekszik a Szt. Miklós templom. Mellette a sírhelye, amely 1956-ban ásatások során került elő. A Myra-folyó teljesen betakarta homokkal, ma 3 méterrel a felszín alatt van. 1087-ben olasz tengerészek a sírt feltörték, és elrabolták Miklós püspök csontvázát. Sietségükben néhány csontot ott felejtettek, amelyet ma Antalyában őriznek.

Már a IV. században állt ezen a helyen a templom, de a mai Szt. Miklós templom a VII. században épült. A IX. és XI. században megrongálódott a keresztény és arab tengeri háborúban. A XI. század végén helyre lett állítva. A ma látható mozaikok abból az időből származnak. 1860-ban az orosz cár, Anna Galidscha felújította. Ereklyéinek az olasz Bari városába vitele után, 1087-ben vált egyetemes szentté. 

A Mikulás Amerikában

Az eredeti, Szent Miklós legendához kapcsolódó szokásokat (Sinter Klaas, Saint Nik-klaas) a New-Yorkba bevándorló holland telepesek honosították meg az Újvilágban a XVII. században.
Az amerikai Mikulás-imázs (Santa Claus) azonban csak később, egy vers illusztrációjának nyomán született meg. Clement Clarke Moore 1823-ban íródott „Szent Miklós látogatása” című verséhez Thomas Nast rajzolt képeket a Harper’s magazinba 1860 és 1880 között. Nast fantáziájának köszönhetjük azt az információt, hogy A Mikulás műhelye az Északi-sarkon található és hogy rénszarvasok segítenek neki. 

Lappföldi Mikulás

A Finn rádió egyik gyerek műsorának vezetője, Márkus bácsi (Markus Rautio) 1927-ben ezt a legendát fejlesztette tovább, amikor kijelölte a lappföldi Korvatunturit a Mikulás lakóhelyéül.

Ott is egészen pontosa,n a Fül-hegynél lakik, melynek gyomrában van a szupertitkos játékkészítő manufaktúra, ahol feleségével és szorgos manókkal éldegél. Rajtuk kívül közönséges halandó nem teheti be a lábát a rejtekhelyre.

Az ötvenes évektől kezdődően egyre többször találkozhattak a gyerekek szeretett Mikulásukkal Napapiiri-ben. Itt halad át az Északi-sarkkör, amely már magában is egy misztikus hely, hiszen ezen túl kezdődik a nyári napfordulótól téli napfordulóig, a le nem nyugvó illetve fel nem kelő nap világa. 1985-ben Napapiirit Mikulás-faluvá avatták és berendezték a nagyszakállú irodáját és postahivatalát is. Ide várják a gyerekek leveleit, kéréseit és persze a látogatókat egész esztendőben.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben