Túrmezei Erzsébet: Boris néni karácsonyfái

Létrehozás: 2008. november 25., 19:37 Legutolsó módosítás: 2008. november 25., 19:40

Boris néni, Bodnár Juliska, 2 vevő, 6 fenyő

1. vevő:             Ez volna tehát a
                         legutolsó ára?

Boris néni:        Sajnálja asszonyom
                         Ilyen formás fára?
                         Hogy megörülnek majd
                         Neki a gyerekek!

1. vevő:             Hát elviszem most már
                         mennyit is fizetek?

Boris néni:        30  forint kérem.

1. vevő:             Tessék.

Boris néni:        Megköszönöm.
                         Járjon vele boldog
                         Karácsonyi Öröm,
                         Szívemből kívánom.

1. vevő:             Köszönöm bár járna,
                         Ugyancsak elkelne,
                         a mai világban
                         No Isten megáldja.

Boris néni:        Isten megáldja! --
                         No ma elég jól megy
                         Egyet ez is elvitt
                         Bárcsak mind, elfogyna
                         “Karácsonyfát tessék”!
                         Juj egész megdermeszt
                         már ez a hidegség
                        “Olcsó szép  fenyő”                          Nézze meg az ember!
                         Folyvást idesandít!
                         az a lány félszemmel.
                         Még majd ellop egyet.
                         Ne kislány!

Juliska:             /Szaladni akar/

Boris néni:        Megállj csak!
                         Mit nézed annyira ezeket a fákat.
                         Folyton itt settenkedsz
                         Tegnap is láttalak

Juliska:             Azt - azt hittem néni
                         Hogy néni csak szabad?
                         Nem akartam rosszat
                         Higgye el igazán
                         Hiszen meg is verne
                         érte édesapám!
                         Ugye nem kerget el?
                         Ugye nem testi meg

Boris néni:       De minek ácsorogsz?
                        Még megvesz a hideg
                        Ilyen kis kendőben,
                        Ilyen kemény télben?

Juliska:            Óh, engedje, a kis
                        karácsonyfát nézem
                        Úgyse lesz az enyém
                        De legalább látom
                        s elképzelem hogy már
                        aranycsillag rajta
                        tarka barka minden
                        és hogy karácsony van.
                        Nekem az úgysincsen

Boris néni:       Neked nincs karácsony?
                        hogy beszélhetsz ilyent?
                        Gazdagnak, szegénynek,
                        van mindenkinek.
                        Nem a karácsonyfa
                        teszi az ünnepet,
                        hanem Krisztus Urunk
                        hogy mikor született.
                        Hát nem tudod?

Juliska:            Tudom, de mit ér ez nekem?
                        Úgy sem ismer engem.
                        Nem törődik velem.
                        Azt mondja édesapánk
                        Nem is igaz semmi:
                        mert hogy nem is kellene
                        ennyi bűnnek lenni
                        meg nyomorúságnak
                        hogyha igaz volna
                        ha volna Megváltó
                        Ránk is gondolna
                        Több lenne a pénze
                        az édesapámnak
                        s a kis testvéreimnek,
                        annyit nem is sírnának.
                        De hát nem is igaz.

Boris néni:      Hogy meg van mérgezve!
                        Istenen teremtőm!
                        ennek is a lelkei!
                        Hisz Istenkáromlás
                        minden szavad lányom.
                        Hát igaz, hogy akkor
                        nem is lesz karácsony.
                        Krisztus Urunk azon
                        hogyan segíthetne
                        aki megtagadja
                        Őt és nem hisz benne?
                        Mert igenis él Ő
                        Mondhatom nyugodtan
                        Csak felfohászkodtam
                        ha bajba jutottam,
                        s megsegített mindig,
                        sohasem hagyott cserben
                        ki vagyok én-porszem
                        hogy tagadni merjem?

Juliska:            Hajtunk még sem segít

Boris néni:       Hát kérted már?

Juliska:            Még nem.

Boris néni:       Akkor nagy szükségben.

Boris néni:       Akkor azért vagytok
                        ilyen nagy szükségben.
                        Bezzeg ha kérnétek…?

Juliska:            Hát én megpróbálom
                        hogyha van Úr Jézus ezen a
                        világon.
                        hogyha úgy van minden
                        amint mondja a néni
                        fogok imádkozni.
                        Meg fogom őt kérni
                        És ha úgy van minden
                        mint a néni mondta:
                        asztalunkon is lesz
                        egy kis karácsonyfa.

Boris néni:      Hogyha imádkozol!
                        S ha hiszel, meglátod.
                        Be fog teljesedni
                        ez a kívánságod
                        S ha többet mersz kérni
                        “akkor kapsz többet meg
                        Karácsonyfát tessék
                        Karácsonyfát tessék”

Hang:              Juliska!

Juliska:            Engem hívnak!
                        Isten áldja néni.

Boris néni:      Hát akkor megfogod
                        az Úr Jézust kérni?
                        Igen?

Juliska:           Megpróbálom.

Boris néni:      Messze laktok?

Juliska:            A szomszéd utcában.
                        Ott ni abban a nagy
                        abban az óriás bérházban.

Boris néni:       És hogy hívnak?

Juliska:            Julis.
                        Bodnár Julis néni.

Boris néni:       Eljöhetsz máskor is
                        Karácsonyfát nézni.

Juliska:            Jaj de jó. /elszalad/

Boris néni:       Szegényke, milyen búsan mondta,
                        hogy nincs is karácsony.
                        “Olcsók karácsonyfa”
                        Karácsonyfát tessék!
                        “Szép olcsó”. Szegényke.
                        Mindig ezt a helyes kicsi
                        fenyőt nézte.
                        Úgy látszik titokban
                        ez a választottja.
                        “Szép olcsó a fenyő.
                        Tessék karácsonyfa,
                        Tessék karácsonyfa”

I. fenyő:           Boris néni neked
                        könnyű prédikálni

II. fenyő:          Jó meleg cipőben
                        Könnyű itt állni.

III. fenyő:         Szegény kiesi lánynak
                        tanácsokat, adni.

IV. fenyő:         Gazdagnak  a szegényt
                        könnyű ám biztatni.

Boris néni:       Mi is szűken élünk
                        annyi a fizetség,
                        költség... hisz iskolás
                        három gyerek még…
                         “Szép olcsó a fenyő”
                        “Karácsonyfát tessék”

V. fenyő:          Mindegy Boris néni
                        hiszen még elkelne
                        ez a néhány forint
                        több mindenre telne
                        ajándékra, mire,
                        s örülnek a lányok

Fenyők:           De Isten is megáld
                        hogyha odaszánod.

 

I. fenyő:           Kis Juliskáékhoz
                        szeretnék elmenni
                        ott és Úr Jézusnak
                        hirdetője lenni,
                        hirdetője lenni,
                        Örömnek, csodának
                        Betlehem falucska
                        kicsi jászolának.
                        És hogy Isten szíve
                        csupa nagy szeretet!
                        Te leszel az oka,
                        bizony Boris néni,
                        ha el nem mehetek.

Boris néni:      Karácsonyfát tessék!

VI. fenyő:        Gyertyákra is telne..
                        egy kis kosárkában
                        egyéb is elkellne
                        Kis Juliska szeme
                        hogyan felragyogna

II. fenyő:          Meglátod az ég is
                        rád mosolyogna?

III. fenyő:         Ünneplésedben,
                        Jézus kedvét lelné.

IV. fenyő:        Szívedet az öröm
                        tele csilingelné

I. fenyő:           Vígy’ el Boris néni!

II.-VI. fenyő:   Vígy’ el Boris néni

II. vevő:           /Nézegeti a fákat/
                        Ej, azt a kis fenyőt
                        megszeretném nézni.
                        Milyen csinos formás
                        épp ilyent kerestem
                        megveszem azonnal
                        hogyan adja lelkem?

Boris néni:      Már ezt a fenyőcskét?
                        kérdezi asszonyon?
                        Biz ötre tartom,
                        azért is sajnálatos.

II. vevő:           Énnekem megéri.
                        Tessék a pénz érte.
                        Na mi lelte?
                        Másnak nem adná el,
                        talán  feléért sem.

Boris néni:       Jaj, édes asszonyom,
                        szavast meg se sértés
                        de az a fenyőcske
                        nem eladó  mégse.
                        Nem ötért, százért se.

II. vevő:            Nem értem jó asszony.

Boris néni:       Valakinek szánom.
                        Megakadt a szemem
                        egy rongyos kislányon
                        mindig körülöttem
                        ácsorgott szegényke
                        s vágyakozva mindig
                        ezt a fenyőt nézte…
                        Nincs nekem se sokan
                        de azért megélje
                        Hadd tudják meg, mi a
                        karácsony szegények.
                        Karácsony... szeretet!
                        Mennyei szeretet!
                        de útja emberi
                        szíveken át vezet,
                        ha én már ismerem,
                        vigyem tovább másnak
                        hírét kegyelemnek,
                        hírét Messiásnak.

II. vevő:           Karácsony – szeretet!...          
                        tartsa meg a fáját,
                        Jó lesz ez a másik.
                        Nem is kérdem árát.
                        Fogja ezt a százat
                        legyen miből mást is
                        venni nekik. Tessék!
                        Karácsony csodáját
                        Ők is hadd érezzék!

Boris néni:       Óh, milyen boldogság!
                        Ó, ezt nem reméltem.

II. vevő:           Ne hálálkodjak, csak
                        imádkozzék értem!
                        Bár az én szívem is
                        igaz célra lelne
                        Karácsony fényével,
                        kincsével betelve.

Boris néni:      /Összeteszi kezét/
                        Milyen gazdag is vagy
                        Édes Istenem.
                        Milyen boldogságos
                        csodát tettél velem
                        Föl sem tudom fogni
                        Föl sem tudom érni.
                        Mást sem tud a szívem
                        Mint téged dicsérni.

Fenyők:           Mily nagy kegyelem
                        Milyen nagy idvesség!
                        Karácsony.... Karácsony.…!

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben