Szabadkai karácsony 2001

Létrehozás: 2008. november 28., 15:05 Legutolsó módosítás: 2008. november 30., 14:04

A jelképes istállóban, a szalmán a jászol mellett áll Mária és József, kezükben a kis Jézussal. Mária énekel és a kis Jézust a jászolba helyezi.

 

Mária:         (Énekel) „Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, - Angyaloknak énekével Néked áldozok, - Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten-szeretet - Töltse el maszívem-lelkem jászolod ölén.” (Boldog és teljesen Jézus felé fordul.)

1.Pásztor:    Ki költözött be a mi istállónkba? (Közelítenek az istállóhoz.)

2.Pásztor:    Miféle idegenek ezek? (Kérdezik egymástól.)

3.Pásztor:    Gyerünk, kergessük ki őket! Ezt nem szabad csinálni…! Hol fogjuk mi a

                     birkáinkat éjszakára biztonságba helyezni a farkasoktól…? (Nagyon mérgesek.)

József:         Testvérek! Mi názáreti szegény emberek vagyunk. Az összeírás miatt jöttünk Betlehembe… Nem kaptunk sehol szállást, ezért húzodtunk meg a ti istállótokban, mert Máriának pihennie kellett. Áldott állapotban volt és itt szülte meg a gyermeket. Biztosak voltunk abban, hogy ti nem fogtok minket kikergetni. Köszönjük a szerény istállótokat!

1.Pásztor:    Úgy látszik, ti nagyon nemeslelkű emberek vagytok! Ti elégedettek vagytok a

                     mi piszkos istállónkkal…

Mária:         Jó emberek! Ez a Gyermek a Messiás, akit az egész nép vár! Ezt mondták nektek

                     az angyalok is, amikor hírül adták, hogy gyertek, nézzétek meg, ki van az

                     istállótokban.

2.Pásztor:    Emlékszel, Jakab, mit ír a próféta: „ De te, Betlehem, Júdea földje, nem vagy a

                     legkisebb Júda városai között, mert belőled származik a megváltó, aki egész

                     Izrael pásztora lesz…!

3. Pásztor:   Igen, igen! Jól emlékszem. Én is várom már a Messiást…!

1. Pásztor:   Hiszen ti éhesek vagytok?! Nagyon fáradtak lehettek! Biztos fáztok is!

2.Pásztor:    Megyünk, hozunk nektek tejet.

3.Pásztor:    És finom túrót!

1.Pásztor:    Én egy bárányt hozok, a legszebbet…!

2.Pásztor:    Menjünk gyorsan…!

3.Pásztor:    Hamar visszajövünk! (Elmennek.)

1.Király:      Hahó!!! Mi az ifjú királyt keressük?! Itt van talán? (Kezükben ajándékokat

                      hoznak.)  

József:          Üdv nektek, jó emberek! Az ifjú királyt keresitek!…

2.Király:       Igen! Minket a csodálatos csillag vezetett idáig, amely jelezte, hogy

                      megszületett az új király. Lehetséges, hogy itt az istállóban találjuk?

József:          Jó helyre jöttetek. Itt van. Íme, ez az újszülött Gyermek az az ifjú király, akit ti

                      kerestek! Ő a Megváltó, akire egész Izrael vár! Nézzétek, hogy fekszik a

                      jászolban… Gyertek közelebb! (Közelebb mennek és csodálják Jézust.)

3.Király:       Nekem úgy tűnik, hogy ez itt az ifjú király. Adjuk át neki az ajándékokat,

                      amiket hoztunk. Én aranyat hoztam!

2.Király:       Én pedig tömjént hoztam…

3.Király:       Én mirhát ajándékozok…! Fogadjátok el! Szívből adjuk.

2.Király:       Most majd jelenthetjük Heródesnek, hogy megtaláltuk az új királyt…

József:           Ne jelentsetek Heródesnek semmit, mert ő meg akarja ölni a kis Jézust!

1.Király:       Megölni??? Hogyan ölhetne meg egy ilyen gyönyörű gyermeket!? Akkor egy

                       kicsit megpihenünk és más úton térünk haza.

Angyalok:     (Körülveszik az istállót és halkan énekelnek: „Ó, boldog Betlehem! Áldások

                       városa!… ”)

 

Gyerekek:    (Mint betlehemiek, díszítetlen fenyőt hoznak és beszélnek.)

Kisfiú:           Oda, oda, az istálló mellé, minél közelebb…!

Kislány:        Míért nem akart az éjjel senki szállást adni ennek a családnak?

Kisfiú:           Ha tudtam volna, hogy ez az ember Szent József és vele van  Mária, a

                       legszentebb Édesanya, a legszebb szobámat adtam volna nekik…! Én mindent

                       ingyen adnék nekik…

Kislány:         Mindannyian Betlehemben nagyon boldogok vagyunk, mert az ifjú Király a mi

                       városunkban született!…    

Kisfiú:            Mindjárt jönnek a többiek is… Ma új korszak kezdődik! Minden másképpen

                       lesz, amikor Jézus felnő…!

Kislány:         Itt jönnek a pásztorok! Ők hírül adták, mi történt az istállójukban, és most a

                       városban mindenki erről beszél…

Kisfiú:            Siessünk! Az ifjú Király és az ő Édesanyja meg Szent József tiszteletére

                       díszítsük fel a legszebb fenyőt, hogy lássa, mennyire  szeretjük!

Kisfiú, Kislány: (Mária és József elé mennek.) Drága Mária, Jézus Édesanyja! Köszönjük,

                       hogy a világra szülted ezt a legszentebb Gyermeket, hogy így elkezdődhessen a

                       jobb és boldogabb világ!

Kislány:         Hogy megszűnjenek a háborúk!

Kisfiú:            Hogy az emberek szeressék egymást!

Kislány:          Hogy a mi földünk MENNYORSZÁG legyen!!!

Mindannyian:  (Ének) FEL, NAGY ÖRÖMRE, MA SZÜLETETT…!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben