Siklós József: A betlehemi fogadós

Létrehozás: 2008. november 25., 15:45 Legutolsó módosítás: 2008. november 25., 15:46

I. JELENET

Fogadós:
Hallod, kedves párom!
Most ütött az óra,
nagy nap virrad a mi
kicsi fogadónkra!
Sokan jönnek ide
az összeírásra.
Augusztus római
császár parancsára.

Fogadósné:
Tolong majd csőcselék,
s előkeld nemes!
Csak olyat fogadjunk be,
aki érdemes!
Olyant, aki gazdag,
vagy aki hatalmas,
hírünket növelni
nagyon is alkalmas.

Gazdag:
Csillogó aranytól
duzzad az erszényem,
ruhám bíbor-bársony,
melegít a prémem!
Van-e puha ágyad,
jó-e itt a konyha?
Éjszakára szállás
van-e itt számomra?

Fogadós:
Hogyne volna, uram!
Ajtóm már kitárva,
az ilyen vendéget
házunk várva-várja.

Hatalmas úr:
Sok ezer embernek
parancsolok büszkén,
szavam egy tartomány
teljesíti tüstént.
Ellenem, ha lázadt
porba hullt nem egy fej!
E kis fogadóban
számomra van-e hely?

Fogadós:
Alázattal nyitom
előtted a házam,
azért hajlongok itt,
hogy parancsod várjam. 

Szép lány:
Látod-e szép hajam,
szép ruhám, mosolyom?
Mind, akik rám néznek,
értékelik nagyon.
Rózsa illatával
töltöm meg a házad!
Számomra fogadós
van-e hely tenálad?

Fogadós:
Lépj be, jó kisasszony,
várlak nagy örömmel!
Veled hajlékomba
csuda szépség jött el!

Mária, József:
Jó estét, fogadós!
Názáretből jöttünk.
Fárasztó, hosszú út,
van bizony mögöttünk.
Szegény, fáradt utas
kevésen is hálás.
Kis gyermeket várunk,
annak kell a szállás.
Áldjon meg az Isten
téged és e házat!
Részünkre akad itt,
ugye, hely ma nálad?

Fogadósné:
Észnél légy, mit felelsz!
Nincs ezeknek pénzük!

Fogadósné:
Kéréseteket mi
nagyon jól megértjük,
de nincs hely e házban.
oly sok most a vendég.
Tán az istállóban
egy zugocska lesz még...

II. JELENET

Pásztor: (Józsefhez, Máriához)
Köszöntlek titeket
pásztorok nevében.
Angyalszót hallottunk
kinn a sötét éjben.
Sötét éjszakában
csoda-fényességet láttunk,
azért jöttünk köszönteni Téged.
Angyalok dicsének,
isteni kis Gyermek.
Tejet-vajat hoztunk,
jelét szeretetnek.

József, Mária:
Köszönjük, pásztorok
ezt a látogatást,
az ég csodajelét,
angyali látomást.

Király:
Hódolok előtted,
királyok nevében.
Minket napkeletről
egy csillag vezérelt.
Tudjuk kicsi Gyermek:
Királynak születtél.
Királyok Királya
örökre te lettél.
Lábad elé tesszük szívünk
ajándékát: aranyat és
tömjént, jó illatú mirhát.

III. JELENET

Gazdag:
Látom, semmit sem ér
sok-sok múló kincsem,
ha szívemben Jézus
békessége nincsen!

Hatalmas ár:
Értem, ellenállasz
Te minden kevélynek,
s kegyelmet kap minden
alázatos lélek.

Szép lány:
Tudom már: múlandó
minden földi szépség,
kinek szíve tiszta,
csak az igazán szép. 

Fogadósné:
Mekkorát tévedtünk!
Oly szép ez a Gyermek!
Nagy dicsőségéről
angyalkarok zengnek.
S máris milyen gazdag,
mennyi kincsei kapott!
Minden urak felett
hatalma legnagyobb! 

Fogadós:
Kis Jézus, bocsáss meg!
Úgy szégyellem, bánom.
Te vagy a legnagyobb
az egész világon.
Szívem-ajtóm megnyílt
hiú csillogásra,
csak éppen Előtted
maradt ma bezárva. 

Minden szereplő:
Megnyitom most szívem,
s befogadlak Téged.
Fogadj be a mennybe.
Te adj üdvösséget!

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben