Pásztorjáték

Létrehozás: 2008. november 26., 09:38 Legutolsó módosítás: 2008. november 26., 09:38

I. JELENET

 

(3 gyerek ül a Tv előtt- mindegyik más csatornát akar nézni)

 

1. Gyerek:       Ne, ne ezt nézzük-(kikapja a 2. gyerek kezéből a távirányítót)-ez a  sorozat sokkal jobb.

 

3. Gyerek:       (1 gyerek kezéből kiveszi a távirányítót) Add ide! Én a mesét akarom nézni a 26-os csatornán!

 

2. Gyerek:       Az nagyon unalmas csatorna, inkább nézzük a 32-est.

 

(a gyerekek veszekednek, az a apuka a napi sajtót olvassa, az édesanya tesz-vesz a szobában)

 

(Hirtelen áramszünet-fények le-)

 

 

Apuka:              Ez nem igaz, a héten ez már a harmadik áramszünet, hihetetlen, hogy Szenteste sem lehet nyugalmunk!

 

1. Gyerek:       Most mi lesz, nem fogom látni a rajzfilmet?

 

2. Gyerek:       (sírva az anyukájához- közben az apuka meggyújtja a gyertyákat) Anyu, anyu most mit csináljunk?!

 

Anyuka:            Semmi baj nincsen, ne sírj. Tudod mit! Az apu majd mesél egy igaz történetet.

 

Apuka:               Gyertek ide gyerekek! Most elmondok egy történetet. Kb. 2000 évvel ezelőtt történt. Az egész Názáretben kezdődött, ahol József és Mária élt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. JELENET

 

(Mária középen halad az oltár felé, közben árusok kínálják portréjukat.)

 

1. Árus:              Jó napot fiatalasszony, vegyen egy szép tálkát! Nem adom drágán, tessék, tessék csak.

 

Mária:               Köszönöm, nem kérem.

 

2. Árus:              Itt kapható a legfinomabb kenyér! Most sült, még meleg! Vegyenek csak, tessék, tessék!

 

Mária:               Jó napot pék úr, mennyiért kínálja a kenyeret.

 

2. Árus:              Ó asszonyom! Önnek csak 10 dénárért adom.

 

Mária:               Nincs annyi pénzem, de 3 dénárért meg tudom venni.

 

2. Árus:              Akkor nincs itt semmi keresnivalója! – Tessék, csak tessék…

 

3. Árus:              Vegye meg ezt az igazi keleti selymet, a legnemesebb anyagok egyike. Ha ebből készíti a ruháját, magának lesz a legszebb e városban.

 

Mária:               Sajnálom, nincs annyi pénzem, hogy megvegyem…

 

3. Árus:              Itt van a legfinomabb anyag, tessék…

 

 

(Mária középen letérdel és imádkozik, a szószékről Gábriel megszólítja.)

 

Mária:               Istenem! Te akaratodból élek itt a világon. Még nem látom igazán, mit kívánsz tőlem. Adj erőt, hogy meglássam a Te akaratodat és eszerint éljek…

 

GÁbriel:          Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. – Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.

 

Mária:               Mikképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?

 

GÁbriel:           A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni.

                             Istennél semmi sem lehetetlen.

 

MÁRIA:               Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint. (Leborulva imádkozik- énekkar a Magnificat-ot énekli)

 

JÓZSEF:             Mária, mi történt veled, mi bajod van, rosszul vagy?

 

MÁRIA:               József! Egy angyal jelent meg és azt mondta: gyermekem fog születni, aki a magasságbeli Fia lesz.

 

JÓZSEF:             (félre mondja) Micsoda, Mária állapotos!? Félek, ha ez kitudódik nagy baj lesz. Azt hiszem, titokban elbocsátom. Igen! Ez lesz a legjobb mindkettőnknek.

 

GABRIEL:          József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.

 

JÓZSEF:             Legyen meg az Ő akarata!

 

(Együtt elindulnak -sek. -körben lent, piactér színpadon, árusok, ki-ki a saját árúját árusítja, József és Mária nézelődik)

 

1. EMBER:          Nézzétek, itt vannak a katonák!

 

2. EMBER:          Vajon mit akarnak már megint!

 

1. KATONA:       Csöndet! Mindenki figyeljen ide!

 

2. KATONA:         A felséges és nagyhatalmú Augusztus császártól. Rendelet az egész földkerekség számára: Népszámlálást hirdetek minden nép számára. Haladéktalanul, mindenki induljon el saját városába, hogy összeírják és számbavegyék. Azok, akik nem engedelmeskednek, súlyos büntetésben részesülnek!

 

(katonák, tömeg el)

 

JÓZSEF:             Mária, kérlek, csomagolj, mert azonnal indulnunk kell.

 

MÁRIA:               Hová megyünk?

 

JÓZSEF:             Hallottad! Az a parancs, hogy mindenkinek a szülővárosába kell mennie. Ezért nekünk Betlehembe kell indulnunk.

 

MÁRIA:               De József, az nagyon messze van! Ilyen állapotban, hogy fogjuk bírni az utat?

 

JÓZSEF:             Mária, nem gondoskodott rólunk eddig is az Isten? Ezután is biztos vigyázni fog ránk!

 

MÁRIA:               Igazad van. Menjünk.

 

 

III. JELENET

 

 

3. GYEREK:       Apu. Végül is József és Mária eljutottak Betlehembe?

 

APUKA:               Igen. Tudjátok az út nagyon hosszú és fárasztó volt. Mikor odaértek megpróbáltak szállást keresni, de mivel akkor volt a népszámlálás, már a fogadók zsúfolásig meg voltak tömve…

 

JÓZSEF:             Adjon Isten fogadós úr. Messziről érkeztünk, a feleségem áldott állapotban van, nem tudnál nekünk szállást adni?

 

FOGADÓS:         Természetesen tudok, az csak pénz kérdése, hogy van-e üres szobám?

 

JÓZSEF:             Szegények vagyunk, nincs sok pénzünk. De szívesen megdolgozom a szállásért. Kérlek, ne dobj ki minket!

 

FOGADÓS:         Mit hallok? Takarodjatok innen! Keressetek máshol szállást!

                             (kiállt a szolgáért)

                             Szolga! Szolga! Gyorsan dobd ki innen ezeket az embereket!

                             (szolga bejön és kitaszítja Józsefet és Máriát)

 

SZOLGA:            Sajnálom a gazdám elég makacs és kapzsi ember. Én nem tudok szállást ajánlani,- de várjatok csak, igen! A mezőn pásztorok legeltetik juhaikat, ők talán tudnak valami szállást adni.

.

JÓZSEF:             Az Isten áldjon meg jóságodért!

 

 

 

 

IV. JELENET

 

1. GYEREK:       Mik? Pásztorok? Azok meg kik?

 

APUKA:               Ez egy elég nehéz munka volt abban az időben. A pásztorok azok, akik egész évben gondoskodtak a juhokról, bárányokról.

 

 

(öreg pásztor a mezőn- többiek  fáradtak, éhesek, stb.)

 

1. PÁSZTOR:      Hahó, édes öregapám! Hogy van ma is?

 

ÖREG:                Ó, én jól vagyok! De mond csak, mi van a nyájjal?

 

1. PÁSZTOR:      Semmi jó! Ma is elvesztettünk egy bárányt, azok az átkozott farkasok miatt!

 

ÖREG:                Haj-jaj! Az nagy baj! Nehéz időszak elé nézünk. Azt hiszem, összehúzhatjuk a nadrágszíjunkat.

 

2. PÁSZTOR:      Szervusztok, megjöttünk.

 

3. PÁSZTOR:      Brúú, de hideg van!

 

Öreg:                   Szervusztok! Épp most raktam tüzet, gyertek, üljetek le! Hallom, megint támadtak a farkasok. Ha ez így folytatódik elmehetünk a városba koldulni! Tényleg! Ki tud valamit a városról?

 

KONOK:             Azt hallottam népszámlálást rendelt el a császár.

 

BOJTÁR:            Népszámlálást? Az meg mire jó? Az emberek elfelejtették a nevüket, vagy mi?

 

2. PÁSZTOR:      (nevet) Nem. Tudod, ilyenkor az emberek a saját szülővárosukba mennek, hogy ott összeírják őket. Így megtudják, hogy mennyien élnek az országban. Érted?

 

BOJTÁR:            Igen. Értem. Ühüm.

 

3. PÁSZTOR:      Én, amikor a városban jártam élelmet venni, azt vettem észre az embereken, hogy nagyon nyugtalanok. Meg is kérdeztem egy árust, hogy mi történik itt? Ö, erre azt válaszolta: ,,A proféták mostanra jövendölték meg a Megváltót, a Messiást!”

 

BOJTÁR:            Megváltó? Messiás? Ö meg kicsoda?

 

1. PÁSZTOR:      Ö lesz az, aki megváltást hoz a Földre! Felszabadítja Izrael népét a fogságból!

 

2. PÁSZTOR:      Hé, Öcsém! Pakolj má még fát a tűzre, ma éjjel valahogy nagyon hideg van.

 

3. PÁSZTOR:      Rakjál te fát a tűzre, ha fázol!

 

2. PÁSZTOR:      A teremburáját! Ne feleselj! Tiszteled az idősebbet!

                             (egymásnak esnek)

 

ÖREG:                Gyerekek.!. Látjátok, sokat kell még tanulnotok, inkább rakok én a tűzre!

 

BOJTÁR:            Nézzétek! Ott! Valami vagy valaki mozog?

 

3. PÁSZTOR:      Biztos megint a farkasok, adja ide valaki botomat!

 

1. PÁSZTOR:      Mintha emberformájuk lenne. Várjál csak. Igen! Most már biztos! De ilyenkor kik járnak errefelé?

 

BOJTÁR:            Biztos eltévedtek, mert a pusztaság felé mennek! Hívjuk ide őket, mielőtt bajuk esne.

 

2. PÁSZTOR:      Igazad van! Hé, emberek, gyertek ide! Ne arra menjetek, arra a pusztaság van!

 

(pásztorokról le a fény és hang, József és Máriára fény, hang)

 

MÁRIA:               Látod, József. Milyen szerencsénk van, hogy a pásztorok észrevettek minket!

 

JÓZSEF:             Mondtam én, hogy az Isten gondoskodni fog rólunk! (kis szünet) Békesség veletek!

 

ÖREG:                Békesség Nektek! Mi járatban vagytok erre ezen a hideg éjszakán?

 

JÓZSEF:             A népszámlálás miatt vagyunk itt! A feleségem áldott állapotban van és a városban mondta egy jó ember, hogy ti tudtok szállást adni.

 

1. PÁSZTOR:      Hát, itt a mezőn nem maradhattok, mert ezt a hideget csak a pásztorok bírják!

 

JÓZSEF:             Hát akkor mit tegyünk, hova menjünk?

 

BOJTÁR:            (a fülibe súgja) Istálló, az istálló!

 

1. PÁSZTOR:      Igazad van! Ennek az útnak a végén van egy istálló!

 

3. PÁSZTOR:      Szegényes, de éjszakára meghúzhatjátok magatokat.

 

MÁRIA:               Köszönjük pásztorok a kedvességeteket!

 

JÓZSEF:             Isten áldjon meg titeket!

 

(József, Mária el)

 

2. PÁSZTOR:      Micsoda szelíd emberek. Még szerencse, hogy észrevetted (megsimogatja buksiját), meg is fagyhattak volna. Kár lett volna értük.

 

ÖREG:                Na, üljünk vissza tűzhöz melegedni és kapjunk be végre egy-két falatot.

 

3. PÁSZTOR:      Farkas éhes vagyok! (leülnek enni)

 

BOJTÁR:            Öregapám, te nem eszel!?

 

ÖREG:                Nem, köszönöm. Én már nem bírok annyit enni! Én inkább azt a csillagot nézem. Már legalább 50 éve vagyok a mezőn, de ilyen fényes csillagot nem láttam még soha!

 

2. Pásztor:           Igazad van! Tényleg milyen gyönyörű!

 

1. PÁSZTOR:      Ááá. Hű de álmos lettem! Én azt mondom, hogy aludjunk!

 

(pásztorok elalszanak- angyalok be)

 

ANGYALOK:      Dicsőség, mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek…

 

1. PÁSZTOR:     Hé pajtás, hallod ezt?

 

2. PÁSZTOR:     Hagyjál már, aludj tovább, csak a farkasok üvöltenek.

 

ANGYALOK:      Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek…

                            /pásztorok lassan ébredeznek/

 

2. PÁSZTOR:       No nézd csak, igazad van tényleg angyal szól! Gyorsan keltsétek fel a kis bojtárt is. Ilyet még ő sem látott.

 

GÁBRIEL:          Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek nektek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.

                            Siessetek és nézzétek meg!(angyalok el)

 

BOJTÁR:            Induljunk gyorsan!

 

ÖREG:                Várjál! Ajándék nélkül mégsem mehetünk!

 

BOJTÁR:            Igazad van! Odaadom ezt a kis takarót!

 

1. PÁSZTOR:     Én ezt a kancsó friss tejet viszem!

 

2. PÁSZTOR:     Én meg ezt a kis cipót viszem!

 

3. PÁSZTOR:     Én részemről sajtot viszek!

 

ÖREG:                Szívem minden melegét teszem kis jászla elé! Induljunk!

 

                            Pásztorok, pásztorok örvendezve,

                            Sietnek Jézushoz Betlehembe,

                            Köszöntést mondanak a kisdednek,

                            Ki váltságot hozott az embernek.


 

 

V. JELENET

 

APUKA:              Ez időben 3 király indult Napkeletről, fényes csillag vezette őket egészen az istállóig.

 

GÁSPÁR:            Érzem, nemsokára célhoz érünk.

 

MENYHÉRT:     Éppen ideje, barátaim, fél éve már, hogy útra keltünk, a csillagot követve. Sok országon áthaladtunk ezalatt, de végre megláthatjuk a Messiást!

 

BOLDIZSÁR:      Gáspár, Menyhért, kérdezhetek valamit?

 

GÁSPÁR:            Ki vele, Boldizsár öcsém.

 

BOLDIZSÁR:      Látom a csomagjaitokból, hogy ti is visztek ajándékot a Messiásnak. Megmondanátok, mit?

 

MENNYHÉRT:   Én mirhát. A Messiás a földkerekség királya, illő tehát, hogy mirhából készült kenetet használjon.

 

BOLDIZSÁR:      Minő jól megválasztott ajándék! És te mit viszel, Gáspár bátyám?

 

GÁSPÁR:            Aranyat, csillogó aranyakat.

 

BOLDIZSÁR:      Ó, igazán uralkodói ajándék!

 

GÁSPÁR:            No, és a te ajándékod, öcsémuram?

 

BOLDIZSÁR:      A legillatosabb arábiai tömjént. Füstje az Istennek kijáró tiszteletet jelenti.

 

MENYHÉRT:     Nézzétek! A csillag egyre fényesebb. Gáspár, lehet, hogy igazad van és tényleg utunk végéhez érkezünk.


 

 

VI. JELENET

 

 

JÓZSEF:             Gyertek, ne féljetek pásztorok! Itt fekszik, pólyába takarva, jászolba fektetve, akit kerestek!

 

ÖREG:                Itt az Isten közel hozzánk, gyermekszemmel mosolyog ránk. Öreg vagyok, nem tagadom, de szívemet ide hozom.

 

BOJTÁR:            Én vagyok a legkisebb itt, aki mindig rohan, siet. Most is futva jöttem hozzád, hogy odaadjam ezt a kis takarót!

 

2. PÁSZTOR:     Egyszerű ajándék ez a kis cipó. Mindennapi kenyerünket mi is szeretjük nagyon és megbecsüljük.

 

1. PÁSZTOR:     Nem hoztam én egyebet, mint ezt a kancsó friss tejet!

 

3. PÁSZTOR:     Jézusom, én sajtot hoztam Te néked

 

Mária:              Köszönjük pásztorok az ajándékokat, a meleg takarót, a sajtot a friss tejet és ezt a sok-sok szeretetet.

 

MENYHÉRT:     Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

                            Három király mi vagyunk,

                            Láncos csillag állt felettünk,

                            Gyalog jöttünk ,mert siettünk,

                            Kis juhocska mondta – biztos,

                            Itt lakik a Jézus Krisztus

                                     Menyhért király a nevem.

                                      Segíts, édes Istenem.

 

GÁSPÁR:            Istenfia, jónapot, jónapot!

                            Nem vagyunk mi vén papok.

                            Úgy hallottuk, megszülettél,

                            Szegények királya lettél.

                            Benéztünk hát kicsit hozzád.

                            Üdvösségünk, égi ország!

                                      Gáspár volnék, afféle

                                      Földi király személye.


 

BOLDIZSÁR:     Adjonisten, Megváltó, Megváltó!

                            Jöttünk meleg országból.

                            Főtt kolbászunk mind elfogyott,

                            Fényes csizmánk is megrogyott,

                            Hoztunk aranyat hat marékkal,

                            tömjént egész vasfazékkal,

                                      Én vagyok a Boldizsár,  

                                      Aki szerecseny király.

 

                            Irul-pirul Mária, Mária,

                            Boldogságos kis mama.

                            Hulló könnye záporán át,

                            Alig látja Jézuskáját.

                            A sok pásztor mind muzsikál,

                            Meg is kéne szoptatni már.

                                      Kedves három királyok

                                      Jó éjszakát kívánok.

 

JÓZSEF:             És titeket, Gáspár, Menyhért, Boldizsár szintúgy megtartunk jó emlékezetünkben.

 

2. PÁSZTOR:     Hallod-e pajtás, fújj hamar egy nótát, mi meg eljárjuk kedvenc táncunkat.

 

(tánc)

 

APUKA:              Így történt, hogy közel 2000 évvel ezelőtt megszületett a Megváltó. A pásztorok és a királyok voltak az első látogatók. Mi szintén szeretnénk elmenni Betlehembe, meglátogatni a Gyermeket. Ajándékul elsősorban magunkat visszük. A mi szeretetünket, a mi áldozatunkat.

                            Mária biztatta a pásztorokat és a királyokat: mondják el mi történt Betlehemben. Bennünket is kér: vigyük el Fia születésének történetét azoknak, akik nem tudják, hogy karácsonykor mindannyiunk Megváltója született.

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben