Karácsonyi jelenet az Ige alapján

Létrehozás: 2008. november 25., 19:31 Legutolsó módosítás: 2008. november 25., 19:33

 

Nagy sereg gyermek veszi körül a karácsonyfát, egyik oldalon a fiúk, másik oldalon a leányok.

Ezek elé lép ki egy érthető, jó beszédű fiúcska és mondja:
            Krisztus születését mondjuk el ma este -
            Bocsássunk meg annak, aki versbe szedte...

(A fiúk közé megy:)
            Ti hárman, pásztorok lesztek nyájatoknál,

(A kép bal sarkába állítja őket. A lányok közül választ:)
            Ti angyalok lesztek, mint az Igében áll,

(Egy fiúhoz:)
            Te leszel majd József! A kezeden a Kisdeddel.

(A kép jobb sarkába állítja, egy kis ülőhely mögé, ahol majd Mária ül:)
            Ülj csak ide, Mária!

(A helyére vezeti, az egyik angyalhoz:)
            S te kis angyal, kezdd el!

1. angyal:
(kezében csillagszórót tarthat, körülötte többen, nagyok kezében lehet csillagszóró:)
            Szikrázó fényt hoztam a ragyogó égből,
            Mert ma nagy ünnep van, nem elég a fényből
            Zengjen angyalének, a csillag szikrázzon,
            Jézus születése ünnep a világon!

(Énekelnek: Ünnep a földön, ünnep a mennyben...)

1. Pásztor:     Jaj, de megijedtem, micsoda fényesség...

2. Pásztor:     Megvakul az ember, kell, hogy térdre essék...

l. angyal:        Pásztorok! Mit féltek? Örömöt kiáltunk:
                            Megszületett íme, kire régen vártunk,
                            Dávid városában, örüljön szívetek
                            A megtartó Jézus éppen ma született!

3. Pásztor:     Eljött a Megváltó? Kit Istenünk ígért?
                        Legyetek áldottak ezért a jó hírért! l.

1. angyal:       Pólyával jászolba helyezte,
                        A piciny Űr Jézust oda lefektette.

(Mária kezében nincs semmi, a gyermek tartását, elhelyezését mozdulattal mímeli.)
            1. Pásztor: Nem talált helyet világ Messiása?
            2. Pásztor: Szegénnyé lett értünk a Menny nagy Királya!

(Angyalok énekelnek: Dicsőség mennyben az Istennek...)

(Ha volt csillagszóró, mind kialszik, angyalok beállnak a lányok közé, egy lépést hátra lépve:)

1. Pásztor: Eltűnt, nézd, az angyal, el a fényesség is...

2. Pásztor: De szívemben ragyog az a Csillag mégis!

3. Pásztor: (kis fehér batyucskát vesz elő:)

Menjünk Betlehembe, vigyünk ajándékot

Ne értékét nézzék, csak a jó szándékot...

(Elindulnak, 3 lépést téve a kép jobb sarkában ülő Mária felé és a mögötte álló József elé lépnek:)

József és Mária, adjon Isten nektek,
        Tudjátok-e, ki lesz ez a piciny Gyermek?
        Angyalok hirdették nekünk a pusztában,
        - Ő az, higgyétek el, világ Messiása!

(Ének: Itt állok jászolod felett...)

(Pásztorok visszavonulnak a beszélő szavai alatt)

(A kezdő, beszélő fiú, középen:)
                Csodálkozik József, Mária is ámul,
                Szívében forgatja e szavakat mától.
                Nyájukhoz pásztorok szépen visszatérnek,
                Dicsérik az Istent, ameddig csak élnek.

(Fiúkkal együtt:)
                Mi is dicsőítsük énekkel, imával ...

(Lányokkal együtt:)
                Hű szívünk éneke a menny felé szárnyal!

(Sok fiú együtt:)
                Úr Jézus, ki nem vagy már kicsike gyermek,
                Mint királyuk előtt, szolgák énekelnek
                Úgy zengjük királyi neved mindörökké.

(Lányokkal együtt:)
                Legyen áldott a nap, mikor földre jöttél!

(Ének: Krisztus Urunknak áldott születésén...)

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben