Hévízi betlehemes

Létrehozás: 2008. november 27., 13:53 Legutolsó módosítás: 2008. november 27., 13:55

 

Bevonulás (ének): Tegnap harangoztak,

                                Holnap harangoznak,

                                Holnapután az angyalok

                                Gyémánt-havat hoznak.

                       

                         Szeretném az Istent

                         Nagyosan dicsérni,

                         De én még kisfiú vagyok,

                         Csak most kezdek élni.

 

                                 Isten-dicséretre

                                 Mégis csak kiállok,

                                 De boldogok a pásztorok

                                 S a három királyok.

   

                         Én is mennék, mennék,

                         Énekelni mennék,

                         Nagyok között kis Jézusért

                         Minden szépet tennék.

 

                                  Új csizmám a sárban

                                  Százszor bepiszkolnám,

                                  Csak az Úrnak szerelmemet

                                  Szépen igazolnám.

 

                         Így dúdolgatok én

                         Gyermekhittel bátran

                         Kettőezeröt évnek

                         Szép karácsonyában.

Köszöntő:

 

Ének:               Lágyan hull a hó…

 

Narrátor:        Most, hogy szenteste egyre közeledik,

                         Az ember szíve jósággal megtelik.

                         Gondoljunk hát mi is a kis Jézuskára,

                         Aki szeretetet hozott a világra.

 

Ének:                  Harangszó

 

Narrátor:           Volt egyszer egy kicsi város, (Szűz Mária

                            Magas hegyekkel határos. letérdel, imádkozik)

                            Názáret volt annak neve.

                            Egy szelíd Szűz lakott benne.

                            Mária, mert így nevezték,

                            Imában tölt reggelt, s estét.

                           Amikor Isten elérkezettnek látta az időt,

                           Hogy terve valóra váljon, így szólt:

 

Isten:                 Ahogy pirkad az éghatár, s felhőn átsüt a sugár,

                          Úgy ragyogjon át a ködön emberszívben szent öröm.

                          Segítek az emberen, emberré lesz Gyermekem.

 

                         Hű segítőm, Gábriel!

 

Gábriel:          Szólítottál, Istenem?!

 

Isten:              Íme, útra küldelek.

 

Gábriel:         Mondd meg, Uram mit tegyek!

 

 

Isten:              Lelke tiszta, hófehér, hozzá senki föl nem ér.

                       Emberek közt mása nincs, élte féltett, drága kincs.

                       Földnek, égnek csillaga, Názáretben: Mária.

                       Íme, hozzá küldelek, veled néki üzenek.

                       Vidd a nagy hírt, Gábriel!

 

Gábriel:          Amint mondod, úgy teszem.                

 

Ének:                Ave Maria, gratia plena (ifjúsági)

 

Gábriel:           Földnek, égnek csillaga, üdvözlégy, ó, Mária.

                          Rád hasonló senki sincs, élted féltett, drága kincs.

 

Mária:              Üdvözleted mit jelent?

 

Gábriel:            Rád tekintett Istened.

                          Örömhír zeng most feléd,

                          Messiás a földre lép.

                          Isten jő az emberért,

                          Édesanyja, ím Te légy!

 

Mária:               Nagy vagy, jó vagy, Istenem!

 

Gábriel:             Kisfiad lesz Istened,

                           Urad, aki gyermeked.

                           Amikor majd kebleden

                            Kicsi szíve megpihen,

                           Szelíd szóval ajkadon

                           Így szólítsd majd: Jézusom.

 

Mária:              Hogy valósul mind ez meg?

 

Gábriel:            A Szentlélek erejéből történik meg mindez.

 

Mária:              Ahogy mondtad, úgy legyen.

 

Narrátor:         Múlóban az éjszaka, felcsendül az Úr szava:

 

Isten:              Mire vártak századok, Fiam szíve feldobog.

                        Tervem kész, s megengedem. Többi múljék emberen.

                        Betlehemben szülje meg Mária a gyermeket.

                        Egyengesse tervemet, a császári rendelet.

 

 

Narrátor:     Már az időben Augusztus császár népszámlálást

                      Rendelt el az egész földkerekségen.

 

                        (trombita)

 

Augusztus:    Én, Augusztus császár, megparancsolom birodalmam

                       Összes népének, a latinoknak, a görögöknek és az

                       Összes idegeneknek, hogy jelentkezzenek összeírásra!

                        (dobpergés)

                        Mindenkinek abba a városba kell mennie, ahonnan az

                        Ő és családja származott!

                        Az összeíráskor vallja be összes vagyonát, földjét és

                        Szamarát!

                         (dobpergés)

                        Amennyiben a legfőbb császári parancsnak bárki is

                        Merészelne ellentmondani, ellenszegülni vagy pedig

                        Hamis bevallással császári rendeletet megszegni,

                        Szigorúan büntessék meg: vegyék el minden

                        Vagyonát, földjét és szamarát.

                         (dobpergés)

                        Őt magát pedig negyven ütéssel büntessék meg, ezzel

                         Emlékeztessék, hogy birodalmamban a legfőbb Úr

                         Én vagyok, a császár!

                         (dobpergés)

                         Kelt Rómában, a város alapításának763-ik

                         Esztendejében saját aláírásommal.

                         Augusztus császár!

                          (dobpergés)

 

Narrátor:         József Dávid családjából származott.

                          Elindult Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát

                          Feleségével, Máriával.

 

Ének:                Ave Maria …. (egy soros)

 

            

Mária:      Végre itt van Betlehem,

                   Megérkeztünk Józsefem.

                   Bár nem jókor jött a hír,

                   Hogy a császár összeír.

 

Írnok:        Neve?

 

Férfi:         Simon.

 

Írnok:        Hol lakik?

 

Férfi:         Betszaidában, a Genezáreti –tó, a nagy víz mellett.

 

Írnok:        Foglalkozása?

 

Férfi:         Halász vagyok, Uram.

 

Írnok:        Gyermekei?

 

Férfi:          Juszuf, Simon meg Dávid.

 

Írnok:         Földje, vagyona van-e?

 

Férfi:          Nincs nekem sem földem, sem vagyonom.

                    De az egész Galileai-tenger az enyém, mert teremtő

                    Atyánk abba sok halat adott.

 

                    (József és Mária érkezik.)

 

József:         Parancsolatjára Augusztus császárnak, jöttünk

                     Betlehembe, a beíratásra, hogy nevünk be legyen

                     Írva a császár könyvébe.

 

Írnok:          Hogy hívják magát?

 

 

József:          József az én nevem, Dávid házából való vagyok.

 

Írnok:           Ahá! Szóval maga királyi származású!

                      Akkor magának bizonyára sok vagyona van.

 

József:          Nincs nekem, kérem. Szegény ember vagyok.

 

Írnok:           Majd meglátjuk! Őszintén valljon be mindent!

                      Mert tudja, hogy a császár rendelete bünteti azokat,

                      Akik valótlan adatokat vallanak be.

 

József:           Őszintén mondtam azt is, hogy királyi őseim voltak.

                       Dávid nemzetségéből valók vagyunk. Őseim innen

                       Betlehemből valók. Én is innen való vagyok, de a

                       Munkám miatt mentem Názáretbe.

 

Írnok:            És mi a foglalkozása?

 

József:           Ács ember vagyok, kérem.

 

Írnok:            Földje van-e és mennyi?

 

József:           Nekem nincs földem, mert iparos ember vagyok.

 

Írnok:            Hát lova, tehene, szamara van-e?

 

József:           Csak egy szamaram van, amely hozta a csomagunkat.

 

Írnok:             Hogy hívják a feleségét?

 

József:            Máriának hívják. Íme, ő is velem jött, hiszen hogy is

                        Hagyhattam volna egyedül Názáretben? Meg aztán

                        Az ő rokonai is itt vannak.

 

 

Írnok:             Emberek! Mára befejeztük az összeírást.

                        Ha ma nem kerültek sorra, holnap  jöjjenek!

 

József:            Négy nap hosszú út után

                        Egy dolog maradt csupán.

                        Találni egy jó helyet,

                        Hol a vándor ellehet.

 

Mária:            Túlzsúfolt a szálloda,

                        Hiába mennénk oda.

                        Hol lakik itt rokonod?

                        Inkább nála kopogok.

 

Narrátor:       Karácsonynak éjszakáján,

                        Kopogtatnak minden portán.

                        De a város telis-tele,

                        Szegényeknek nincsen helye.

 

József:            (kopogtat) Nagyon kérem, jó uram,

                                          Hogyha egy kis szíve van,

                                          Fogadjon be éjjelre,

                                          Ha nem lennénk terhére.

 

1. Gazda:         Hogy gondolja, jó uram,

                         Késő este felzavar.

                         Erre vártam, másra sem.

                         Tűnjön innen rögtön el!

 

József:             Mondd, Mária mit tegyek?

 

                         (továbbmennek)

 

József:            (kopogtat) Megbocsáss már nékünk kedves házigazda

                                          Augusztus császárnak parancsolatára

                                          Názáretből jöttünk az összeírásra.

                                          Talán befogadnál ezen éjszakára.

2. Gazda:      Eredj csak utadra, szállást tőlem nem kapsz!

                       Ha mindjárt a város piacán meg is fagysz!

 

1. Pásztor:      Van egy barlang valahol,

                        Hogyha kicsit gyalogoltok.

                        Város szélén bal felől,

                        Ne féljetek semmitől!!

 

Narrátor:        József és Mária mindent úgy talált,

                         Ahogyan a pásztor mondta.

                         Mária megszülte egyszülött Fiát,

                         Pólyába takarta és jászolba fektette.

 

Ének:               Örvendj világ….. (1-2. vssz.)

 

Narrátor:        Ezalatt a mezőn csodás dolgok történtek.

 

2. Pásztor:       Ej, de szép az égbolt, ma szebben ragyognak a

                         csillagok.

 

3. Pásztor:       Úgy látszik, kifényesítettek minden csillagot az

                          angyalok.

 

4. Pásztor:         Istenünk, köszönjük neked ezt a csillagos

                           éjszakát.

 

5. Pásztor:         Tudjátok mit? Inkább pihenjünk le!

                           Csendes minden, felhő sincsen,

                           Csak a város a sok néptől kavarog.

 

6. Pásztor:          Nem tudom a császár minek rendelte el,

                            Hogy gyorsan mindenkit most összeírni kell?

                            Tán új adót akar kivetni a népre?

                            Akkor rögtön megyünk innét más vidékre.

 

 

7. Pásztor:        Aludjatok pásztortársak lágyan, csendesen.

                          Álom szárnyán a lélek száll.

                          És kinyílik a csillagos Menny.

                          Kire várunk oly epedve négyezer éve,

                          Küldd le nekünk küldd le Isten

                          Megvátónkat bűnös földünkre!

 

Bojtár:             Az bizony jó lenne,

                         Ha mi azt megérnénk!

                         Én bíz’ hogy meglássam,

                         Mérföldeket mennék!

 

Narrátor:        A pásztorok nyugovóra tértek.

                         Egyszerre leszállott hozzájuk az Úr angyala

                         És nagy fényesség lett körülöttük…..

 

Gábriel:          Itt az Úrnak angyala …. (ének)

 

1. Pásztor:      Ki az?

 

2. Pásztor:      Mi az?

 

Angyalok:       Dicsőség, mennyben az Istennek (1-2. vssz.)

 

3. Pásztor:       Hej , pásztorok, álmodtunk tán?

                         Angyalsereg járt a pusztán.

 

4. Pásztor:      Istenem, teremtőm, sok évet megértem,

                        De hogy angyalt lássak, sohasem reméltem.

 

5. Pásztor:      Ti is láttátok az angyalokat?

 

6. Pásztor:      Még az éneküket is hallottuk.

 

7. Pásztor:     Azt mondták, megszületett a Messiás,

                       Betlehemben, jászolban fekszik.

 

Bojtár:       Nézzétek csak, fenn az égen,

                    Most gyúlt ki egy csillag éppen!  (mutatja)

                    Tyű de fényes, hogy integet,

                    Menjünk, ez majd elvezet.

 

Ének:           Jöjjetek ó hívek.. (1-2. vssz.)

 

Narrátor:    A pásztorok elsiettek,

                     Megkeresni a kisdedet.

                     E közben napkelet felől,

                     Három király – Gáspár elől

                     Aztán Menyhért s Boldizsár,

                     Ajándékkal indul már.

 

Csillag:        Siessetek már!

 

Boldizsár:    Nem bírunk olyan gyorsan.

 

Csillag:        Na mi lesz, gyerünk!

 

Menyhért:   Várj egy kicsit, lassabban menj!

                      (a királyok elmennek)

 

Ének:           A három királyok

 

                     (Heródes palotája)

 

Gáspár:        Megállt a csillag. Egy palota előtt.

 

Menyhért:    Menjünk be, nézzük meg ki lakik benne!

 

Heródes:      Mi az? Hol az őrség? Katonáim!

 

Katona:        Felség, itt vannak a királyok!

 

Heródes:        Jöjjenek be!

                        Térjetek be palotámba, pihenjetek egy kicsit!

 

Királyok:        Üdvözlégy, jó király!

 

Heródes:         Legyetek üdvözölve. Kik vagytok és mit akartok?

 

Királyok:        Bölcsek vagyunk, napkeletről jöttünk.

 

Gáspár:           Nevem Gáspár.    (meghajol)

 

Menyhért:       Én Menyhért, szerecsen király vagyok.    (meghajol)

 

Boldizsár:        Az én nevem Boldizsár.   (meghajol)

 

Királyok:         A zsidók újszülött királyát keressük.

 

Heródes:         Úgy tudom, a zsidók királya én vagyok.

                        (magára mutat)

 

Menyhért:       Talán az utódod csillagát láttuk felemelkedni.

 

Heródes:          Az utódomét? És velem mi lesz?   (megijed)

 

Menyhért:        Nem tudjuk ó király. Az égi jelek csak az újszülött

                          Gyermekről adnak hírt.

 

Heródes:          Háljatok meg városomban, addig én megtudakolom,

                          Hol találjátok.

 

Gáspár:            Köszönjük, ó király.

 

Heródes:          Miért keresitek Jeruzsálemben az új királyt?

 

Boldizsár:         Szép jelünk, a csodálatos csillag ide vezérelt

                          Bennünket. Ahogy ideértünk, eltűnt a csillag is.

                          Ezért keressük itt az újszülött királyt.

                          (a királyok elmennek)

 

Heródes:           Írnokok! Ki az?

 

I. Írnok:            Megkeressük!

 

Heródes:           Gyerünk! Gyerünk!

 

II. Írnok:           Megvan!

 

I. Írnok:            Igen! Megtaláltuk!

 

II. Írnok:           Az újszülött csillaga az, amit Dániel próféta

                            Látott álmában. Ő a Megváltó, a Messiás!

 

I. Írnok:             Ő hoz a földre békét és boldogságot.

 

Heródes:            Mekkora veszedelem! A zsidók királya én vagyok,

                            És én is maradok. Azt a gyermeket megöletem!

 

Csillag:                Ébresztő!

 

Menyhért:           Elindult a csillag!

                              (A királyok Heródes elémennek)

 

Királyok:             Üdvözlégy, jó király!

 

Heródes:               Látjátok bölcsek, mindent megtettem, de az

                              Újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok.

                              Menjetek Betlehembe, de hogy ott hol találjátok,

                              Azt senki sem tudja.

 

Boldizsár:             Köszönjük, ó király!

 

Heródes:              Hallottátok jámbor férfiak? Amint hallottátok,

                         A szerint cselekedjetek. Menjetek Betlehembe,

                         Kérdezősködjetek szorgalmasan a gyermek

                         felől.

                         Ja, és várjatok! Ha megtaláltátok, gyertek

                         Vissza, és mondjátok meg nekem is hol talál-

                         hatom. Én is szeretnék hódolni neki.

           

                         (a királyok elmennek)

 

Narrátor:        Betlehemi istállóban

                         Szalmán fekszik ágy helyett,

                         S szendereg egy kisgyerek.

                         Pólyával betakarja,

                         Énekével elringatja

                         Édesanyja: Mária.

 

Mária:            Édes álmot, jó éjt.. (ének)

 

Narrátor:        Érkeznek a pásztorok,

                         Tiszta szemük hogy ragyog.

                         Megpillantják Máriát,

                         Karján édes kisfiát.

 

Ének:               A kis Jézus megszületett… 1-2. vssz.

 

1. Pásztor:       Áldott kis Messiás, életünk reménye!

                         Először köszönt a pásztorok hű népe.

 

3. Pásztor:            Üdvözlünk nagy Király,

                         Világ Megváltója!

                         Kis báránykát hoztam,

                         Vedd szívesen tőlem.

                         Az egész világnál

                         Drágább vagy te nékem!

 

5. Pásztor:       Tied e kerek sajt.

                              Kicsi jézus, nézd meg!

                              A legszebb, legfrissebb,

                              Én ezt hoztam néked.

 

7. Pásztor:            Szorgalmas méhecske

                              Gyűjtötte e mézet!

                               Kicsike Jézuskám,

                               Én ezt hoztam néked.

 

Bojtár:                   Édes kis Jézuskám,

                                Én legkisebb vagyok.

                                Semmim, semmim sincsen,

                                De szeretlek nagyon!

                                Fogadd el, Jézuskám

                                Szerető szívemet.

                                Érted dobog mindig

                                Ameddig csak élek!

 

1. Angyal:              Üdvözlégy kis Jézuska,

                                Üdvözlégy ó kisbaba,

                                Mért fekszel a jászolban,

                                Szegényes istállóban?

 

2. Angyal:              Hol a fényes palota,

                               Hol a kényes nyoszolya?

                               Hol a lépes mézecske?

                               Vajjal mázolt köcsöge?

 

3. Angyal:              Ó, ha Magyarországban,

                               Hévíz-fürdő városban

                                Jöttél volna világra,

                               Akadnál jobb országra.

 

4. Angyal:              Mert adnánk jó mézecskét,

                                Vajat, édes tejecskét.

                                Szükségedet megszánnánk.

                            Párnácskánkba takarnánk.

 

József:                Ó, Istenem! Köszönöm, hogy megengedted

                            Ezt a napot érnem.

                            De mintha idegenek közelednének,

                            Vajon kik lehetnek és honnan jöttek?

 

Boldizsár:          Hol van a zsidók újszülött királya?

                            Láttuk csillagát, eljöttünk imádni.

 

Menyhért:          Messzi földről jöttünk, csillagfényt követtünk,

                            Jákob országában új királyt kerestünk.

 

Gáspár:             Célnál vagyunk!

 

                           Gáspár király az én nevem,

                           Nagy messziről útra keltem.

                           Addig járom ezt a pusztát,

                           Míg meglátom a Jézuskát.

                           Vegyük hát le koronánkat,

                           Úgy köszöntsük Jézuskánkat!

 

Ének:                Ó, áldott éj….      (1-2. vssz.)

 

Menyhért:        Ó, szép Jézus a jászolban!

                           Íme én tömjént hoztam:

                           Mert Istenem vagy Te nekem,

                           Kit imádnak földön-égen.

                           Adjad kérlek, hogy mint illik,

                           Imádjalak most is mindig.

                           Adjad azt is: imádságom,

                           Mint a tömjén égbe szálljon.

                           (leteszi az ajándékot)

 

Boldizsár:        Ó, szép Jézus!Gyönge Gyermek,

                          Én mirhával jelentem meg,

                          Mert Megváltóm vagy, ki szenved

                          Miérettünk sok keservet.

                          Ezt jelenti ím a mirha.

                          Prófétáknál meg van írva!

                          Egyet kérek én is engedd:

                          Békén tűrjem a keservet.

                          (leteszi az ajándékot)

 

 

Gáspár.     Ó, szép Jézus! Hogyha szabad,

                  Adok, íme színaranyat.

                   Mert királyom vagy te nekem

                   Uralkodol földön-égen.

                   Adjad, kérlek, hogy mint illik,

                   Szeresselek örökmindig.

                   Adjad azt is: szeretetem

                   Mint az arany tiszta legyen!

                       (leteszi az ajándékot)

 

Ének:         Csendes éj…    (1-2-3. vssz.)

 

5. Angyal:    A kis jézus áldott születésén

                      Együtt örültetek velünk.

                      Fogadjátok e nagy jóságtokért

                      A mi hálás köszönetünk!

 

                      A Jó Isten, oda fönn az égben,

                      Ne feledjen el titeket.

                      Adjon nektek boldogsággal teljes,

                      Vidám karácsonyi ünnepeket!

 

Mindenki:    Gyermekszívvel, szeretettel kívánunk

                       Nagyon boldog karácsonyestét!

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben