H. Németh István: Örömöt hirdetek néktek

Létrehozás: 2008. november 26., 09:34 Legutolsó módosítás: 2008. november 26., 09:35

Szereplők:
Gyuri:         13-14 éves jó kedélyű,  jólöltözött fiú. Barátságos, biztos fellépésű,
                    néha akaratlanul leereszkedő
Géza:          13 éves. Nagy bámulója Gyurinak. Csodálja és utánozza
Sanyi:         13 éves. Tisztviselő gyermek. Anyja beteg, apja vizsgálati van. Bibliás fiú,
                    derék gyermek.
Sári:           11 éves. Sanyi húga. Jó tanuló, engedelmes kislány.
Mama:        Könnyen csüggedő, szenvelgő, sírós, beteg asszony.
Édesapa:     /szerepe nincs, a darab végén megjelenik/
1. kép. Szín :    az utca, üres színpad.
2.-3. kép.         Sanyiék otthona. A falon kereszt, sarokban karácsonyfa.
                        Nem látszik a szegénység, csak a hangulaton vehető észre a keserűség.
                        Záróének . 729. 1. és 3. verse. A színfalak mögött segíthetnek.
                        Történik napjainkban. /1957/

1. kép.

 /Utcán. Gyuri hátizsákkal, vidáman fütyörészve megy./
/énekelve: Ne aggodalmaskodj.. /  

Gyuri:         /fütyül, előre jön, megtámasztja hátizsákját a falon/:
                    - Hű de nehéz, phüü... /homlokát törölgeti/.

 Géza:          /Jön, fütyörészve/: - Szerbusz Gyuri, a boltból jössz?
                    Még karácsony napján is befognak otthon, öreg Fiz?

Gyuri:          - Szerbusz. Dehogy fogtak, én fogtam be magamat. Sanyiékhoz megyek. 

Géza:           - Sanyiékhoz?!... Ahá, karácsonyi csomagot viszel. /komolyan/
    Látod ez szép öregem. /Irigykedve/
    Neked mindig olyan stramm ötleteid vannak. /Megveregeti a vállát./

Gyuri:          /Elégedetten/ Hát Istenem... Sanyi jó gyerek, sokszor segít a számtanban. 
    Most aztán meg nagyon nehezen vannak.
    Édesanyja beteg, édesapja a fogházban van.

Géza:           /csodálkozva/ - A fogházban? Mit csinált?

Gyuri:          - Hiányzik a bank pénztárából 8.000. -forint.
                    Ő a pénztárós, nem tudott elszámolni, ezért a múlt héten őrizetbe vették.

Géza:           - Sándor bácsit? De hiszen az olyan becsületes ember.
    Biztosan nem ő  vitte el.

Gyuri:          Én is azt hiszem. Valaki ellophatta, vagy kevesebbet fizetett be .
    /vállát vonja/. Bár mit lehet tudni? Lehet, megy megszédült.

Géza:          - Megszédült? És elesett?

Gyuri:         - Dehogy te buta. Ezt úgy mondják.
                      Ott volt előtte a sok pénz és talán megkívánta. Lizi néni is ezt gondolja.

Géza:           - Lizi néni? /felháborodva/ Mondott már ez a vén nénike valakiről
       is jót?! Sándor bácsi nem vitte el.

Gyuri:          - Lehet... lehet. Majd kiderül és szabadon engedik.
                      De addig nincs fizetés és nehezen élnek.    
                      Viszek nekik lisztet, zsírt, disznókostólót és cukrot.

Géza:            - Anyukádék küldik?

Gyuri:           - Ühüm. Meg még egy-két karácsonyi ajándékot.
        Sanyinak én külön vettem a saját pénzemből 30 méter horogzsinórt,
        horgokkal, buktatóval, ólommal.

Géza:            - Saját pénzeden Gyuri? Legalább egy százasod elment rá.

Gyuri:             /nagyvonalúan/ - Hát aztán? Miért ne örüljön Sanyi?
                        Olyan sokat segített számtanból... én meg nem szeretek tartozni senkinek se.

Géza:             - hááát... azért most mégse horogzsinórra van szüksége,
                        Hanem ruhára, ennivalóra.

Gyuri:            - Azt adok, amit akarok, örüljön, hogy ennyi mindent kapnak.
                        A horogzsinór jó lesz nyáron, majd kilószámra hordja haza a családnak a halat.

Géza:               /nevet/ Ugyan... fogtál te már életedben összesen egy kiló halat?

 

Gyuri:               Amennyivel többet… nevetséges vagy öregem, No jössz velem Sanyiékhoz?

Géza:               /örömmel/ -Szívesen.

Gyuri:              /vigyorogva/ Akkor vedd át a hátizsákot, majd a kapu előtt átveszem.        
        /Felsegíti, füttyszóval elmennek/.

 

2. kép.

 /Sanyiék lakása. Nem látásik a szegénység, esek a hangulat nyomott. Sanyi anyja a karosszékben ül, zsebkendőt emelget a szóméhoz. Sanyi az asztalnál rajzol egy kartonra színes ceruzával. Sári varrogat az anyja mellett. Bárokban egy kis karácsonyfa/.

Mama:            Szegény gyerekek… apátok talán már nem is talál engem életben mire
        kieresztik.

Sári:                /simogatja/ Mamuska, mamuska, nem beteg annyira.

Mama:            De sírba visz a bánat nemsokára.

Sanyi:              /felkel/ Idenézzen édesanya. Ez az én ajándékom ma karácsonykor. /
        Mutatja a falitáblát,  amit rajzolt, Olvassa/: "Hagyjad az Úrra a te utadat,
        bízzál őbenne, ő megcselekszi!

Mama:            /sírva/ - Igen... igen, de ez az első karácsony, amikor apátok nincsen velünk,

Sári:                /simogatja/ Édes mama, no, nyugodjon meg, még minden jóra fordulhat.

Sanyi:              Isten még azt is megteheti, hogy... azt is megteheti, hogy... /elfordul,
                        öklével a szemét dörzsöli/.

Mama:/sír/       - Ó édes fiam... ma is apátok nélkül maradunk és talán jövőre is, ha elítélik.
                           Kihagyott minket az Isten.

Sanyi:               Csak azt ne mondja édesanya. Még ha nem is jön hasa apuka mostanában,
         akkor sem hagyott e1 minket az Úr... csak próbál! /Zsebkendőt hús elő,
         mind a két gyerek az anyjához simul.
         /Csengetnek vagy kopognak, belép Gyuri hátizsákkal és Géza/.

Gyuri-Géza:     Kezét csókolom Sára néni, szervusztok Sanyi, Klári.

Sanyi-Sári:       Szervusztok.

Mama:             /sírva-mosolyogva/ - Édes gyerekeim... hát gondoltok ránk ebben a nagy
         árvaságban?

Gyuri:              Anyuka csókoltatja Sára nénit, apuka üdvözletét küldi.
        Egy kis karácsonyi ajándékot hoztam. Sanyi segítsd le a vállamról.

Géza:               /segít Sanyinak/ Én csak megkíméltem Gyurit.

Sári:                 /boldogan/ Majd segítek kipakolni neked Gyuri, biztosan nehéz volt.

Gyuri:               Hát... nehéz volt, de legalább súlyemelésből tréningeztem egyet.
         /Bontogatja a hátizsákot./

Sanyi:               /Belenéz/ Ez valóban nehéz lehetett. Egy nagy zacskó  liszt, egy fazék zsír,
          egy zacskóban cukor, szalonna... kolbász. /Örülnek/

Gyuri:               /boldogan/ - Visszafelé már könnyű lesz.

Sári:                 /Tálcát hoz, kezdi kihordani a zacskókat./

Mama:             Gyurikám, nagyon-nagyon köszönöm. Ki hitte volna, hogy rászoruljunk
        éppen mi egyszer mások könyörületére. /Sír/.

Gyuri:               /zavarban/ - Ne tessék sírni Sára néni, ez nekünk kötelességünk, hogy
          segítsünk egymáson. /Felbuzdulva, ügyetlenül érvel/. Ha majd mi  leszünk
          bajban, biztosan Sára néniék segítenek rajtunk először. /zavarban/.
          Persze nem ezért küldték Anyukáék…

Mama:             Tudom - tudom Gyurikám, jó szívvel adtak a magukéból.

Géza:               /kotnyelesen/ Meg aztán Gyuriék könnyebben is adnak, mert visznek nekik
          a betegek…

Sári:                 Akárhogy is van, az szép volt, mert alig van a spájzba valamink.
        Ugye tudtátok?

Gyuri:               /bólint, nem felel./ És a kesztyű Sára nénié /odaadja/, az a sál Sárié.
                         /Köszönik/. Ez a horgász-felszerelés pedig a tied Sanyi, jó lesz, mi?

Sanyi:               Köszönöm Gyuri. A nyáron lehet, hogy dolgoznom kell és kenyeret keresni,
         de azért szeretném megáztatni a horgokat is a folyóban.

Géza:               /lelkesen/ - Tiszta nylon,  öregem. Öt kilós halat is elbír. Én két príma
         nyelet adok neked hozzá. /Sanyi mosolyog, köszöni/.

Mama:             /Nézi őket, mosolyog a buzgalmon. Felkel, meggyújt egy kis gyertyát a
          karácsonyfán. Visszaül, a fára néz és a szemét törölgeti/

Gyuri:               Jaj, már alig várom, hogy otthon nálunk is égjenek a karácsonyfa  gyertyák.
         Sífelszerelést várok, bakanccsal, ruhával együtt) - talán a kerékpárt is
         megkapott az idén.

Géza:               Én bélyegalbumot és fényképezőgépet várok... és egy nagyon szép könyvet.
        Ha ezeket megkapom... semmi más nem kell nekem.. /körülnéz, látja a szótlan
        arcokat, elszégyelli magát./

Gyuri:               /kincs zavarban/ - Na tessék sírni Sára néni kérem... /csend/ /órájára néz/
          nekik el is kell mennünk már.

Sanyi:               Várjatok, hadd adjak én is nektek valamit.

Gyuri:               - Géza: Nem, nem. Szó sem lehet róla. No igazán ne, Sanyi.

Sanyi:               /a fiókból előhúz 2 falitáblácskát/ Ez a tied Gyuri, ez a tied Géza.

Géza:               /olvassa/ - Nagy örömöt hirdetek néktek...

Gyuri:               / ” / - Ma született néktek a Megtartó.

Sanyi:               Ma nekünk ez az egyetlen örömünk. A jászolban született Úr Jézus.
         Őbenne van a mi reménységünk és vigasztalásunk.

Mama:             /zokog/ Édes fiam, drága kis fiam, bárcsak én tudnék hinni ennyire.
         De most nagyon kishitű lettem.

Sanyi:               Ugye nem haragusztok, ha azt mondom, hogy a jászolban fekvő kis Jézus
         most nekem többet ér, mint egy kerékpár vagy fényképezőgép… 

Gyuri:               /csendesen/:  - Nem haragszunk Sanyi.

 

Sanyi:              Nekünk a mai szomorú karácsony estéhez erő kell és ezt csak tőle kaphatják.
        Édesapának is kell odabenn a rácsok mögött, és ezt Jézustól kérhetjük.
        És tudom, hogyha elérkezettnek látja az időt ahhoz, hogy véget vessen a mi
        megpróbáltatásunknak, akkor visszahozza nekünk  édesapát.

Mama:             /szemét törölgetve/: - Ugye visszahozza kisfiam…?

Sanyi:               Az egész karácsonyból Jézusnak örülök igazán. Nézzétek, ma délután mennyi
         ígéretét felírtam erre a papírlapra!

Sári:                 Olvasd Sanyi!

Sanyi:               /olvassa/ “Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
                        “Amit csak kértek ás Atyától az én nevemben, megadja néktek. - hallod
                        édesanyám?” E világon nyomorúságtok készen, de bízzatok én meggyőztem
                        a világot." És a legnagyobb: “Nékem adatott minden  hatalom mennyen és
                        földön”.
                        Halljátok, ezt csak ő mondhatja el, a Mi Megváltónknak hatalma van! 

Gyuri:              /elérzékenyülve/: Sanyi, add nekem ezt a papírt. Ma este otthon a fa alatt
         felolvasom én is. Jézus legyen nekünk is a legdrágább ajándékunk.

Géza:               Kéken is fel kellene olvasnom odahaza…

Sanyi:               Már napok óta csak a jászolban fekvő Jézus vigasztal, mert őróla jut
                        eszembe a mi  szomorú életünkben, hogy mégis szeret minket a Mennyei Atya.
                        Ha nem tesz úgy velünk, ahogy mi szeretnénk, mégis szeret. Ha erre nem
                        gondolhatnék, engem is csak ennek a szomorúság mint édesanyát.

Mama:             /egy idő óta a táblácskáját nézi, olvassa/ - Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál
        Őbenne, ő megcselekszi... bízzál benne.../ csendesen én is a jászolra nézek és
        Megint bízom az Úrban... és a keresztre is nézek és bízom benne, mert ő is
        szenvedett... Ő megcselekszi azt velünk, ami jó... ha így is vágyónk, legyen
        meg az ő akarata... /kezével elfedi szemét/.

 

3. kép.

/Szín ugyanaz, csengetnek. Sári ajtót nyit./

 Főkönyvelő:       -/belép/ Jó estét kívánok, kezét csókolom. /köszönnek/

 Mama:                /nyugtalanul/ - Jó estét főkönyvelő úr. Leltározás lesz.

 Főkönyvelő:       Örömhírt hozok. Előkerült az elveszett pénz nyugtája.
                            Véletlenül  becsúszott az ellenőr írásai közé. A pénz megkerült tehát, a
                            pénztáros úr szabad. Nemsokára itthon lesz.

 Mama, Sári, Sanyi:     /óriási örömben, kiáltva, össze-vissza/
                    Itthon?! Ma?! Édesapa?!
                    Az uram! Hát szabad?! Velünk lesz?! Édes Jézusom...

Főkönyvelő:        Ünnepek után várjuk a hivatalban, bocsánatkéréssel, az elmaradt fizetéssel...
             a régi helyére.

Mama, Sári, Sanyi:     /átölelik egymást boldogan/.

Mama:                 Ne, ne tessék elmenni. Egy kicsit maradjon még. /Meggyújtja a gyertyákat/.
            Csak néhány percre még ossza meg a mi örömünket.

Sanyi:                  Énekeljünk.

 

Sanyi:                  Édesapa kedves karácsonyi énekét.

729. é 1.versei:

        Ím jászlad mellett térdelek, Ó Jézus, üdvösségem.
        Elhoztam minden kincsemet. Mit ingyen adtál nékem.
        A szívem lelkem életem,
        ó fogadd tőlem kedvesen,
        Ne szolgáljon, - csak Téged

Édesapa:          /Első vers végén észrevétlenül a hátak mögött benyit. Csendben mögéjük.
         megy és csak akkor veszik észre, amikor átöleli őket. Felugrálnak boldogan,
         de int, hogy énekeljenek tovább, ő is énekel.

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben