Betlehemes 2013

Létrehozás: 2013. november 26., 13:07 Legutolsó módosítás: 2013. november 26., 13:12

Forrás: Zsugyel Kornél

Szereplők: Mesélő, Angyal, Mária, József, Pásztor 1,2,3, Heródes, Bölcs 1,2,3

Első szín: Názáreti otthon

Mesélő: Már több mint kétezer évvel ezelőtt történt, hogy Izraelben élt egy jegyespár: József és Mária. Hétköznapi életet éltek. József ács volt, aki a műhelyében dolgozott, Mária pedig a ház körüli teendőket látta el, mint minden asszony abban az időben. Egyikük sem sejtette, hogy történetükre az egész emberiség emlékezni fog és lesz egy nap az évben, amikor újra és újra megelevenedik a csoda. A csoda, amit úgy írhatunk le, hogy az Isten emberré lett. De mi is történt pontosan? Ezt meséljük most el hamar.

Egyszer Mária a szokott módon a konyhában sürgölődött, amikor nagy fényesség ragyogta be a helységet.

Angyal: Ne félj Mária! Én az Isten követe vagyok. Azért jöttem, hogy jó hírt mondjak neked. Az Isten téged akar felhasználni, hogy világra hozd a megváltót. Íme fiút fogsz szülni, akit Jézusnak nevezz el. Nagy lesz ő és a Magasságos Fiának mondják majd, aki Dávid trónján fog ülni és uralkodása nem ér véget soha.

Mária: Dehát hogy lehetséges ez? Férfivel még nem volt dolgom.

Angyal: A szentlélek szállt rád és ő ajándékozott meg a gyermekkel.

Mária: Akkor legyen meg minden a te beszéded szerint.

Mesélő: Látva Mária engedelmességét az angyal eltávozott tőle. Hamarosan azonban új feladatot kapott. Józseffel kellett beszélnie. Egyik éjjel, amikor József nagyon gyötrődött álmában, hogy mit tegyen várandós jegyesével megjelent és így szólt.

Angyal: József, Dávid fia! Ne félj magadhoz venni Máriát. Nem volt ő hűtlen hozzád. Az Isten tervét valósítja meg csupán. A gyermek, akit a szíve alatt hord különleges. Ha megszületik nevezd el Jézusnak, mert ő lesz a megígért szabadító, aki elhozza a bűnbocsánatot.

Mesélő: Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Az immánuel pedig azt jelenti Velünk az Isten.

József hallgatott az angyal szavára és türelemmel várta az ígéretek beteljesülését.

Második szín: sivatag, távolban Betlehem és az istálló 

Mesélő: Néhány hónappal később Augusztusz császár, a római birodalom ura rendeletet adott ki. Ebben előírta a népszámlálást. Mindenkinek a maga városába kellett mennie, hogy összeírják. József is útrakelt Máriával, aki már mindenórás volt.

Mária: Jaj József! Milyen hosszú ez az út, és ez a tömeg! Már alig bírom.

József: Tarts ki Mária! Ha minden jól megy s a szamár nem csuklik össze estére megérkezhetünk Betlehembe. Ott majd lepihenhetünk.

Mária: Igen József, csak hát egyetlen rokonunk sem él már ott. Hol fogjuk álomra hajtani fejünket?

József: Ne aggódj Mária. Biztos lesz hely a fogadóban.

Mesélő: Így mentek, míg el nem érkeztek Betlehembe. Nagyon fáradtak voltak már és bekopogtattak minden szállásra, hogy végre megpihenhessenek. De jaj! A város tele volt jövevényekkel és nem volt egyetlen szabad szoba sem. Végül egy fogadós megszánta őket és mutatott nekik egy rozoga istállót és megengedte, hogy ott töltsék az éjszakát. De milyen éjszaka volt ez? A legnagyszerűbb az emberiség történetében, mert Mária megszülte gyermekét az Isten fiát.

Harmadik szín: Mező

Eközben a betlehemi mezőn pásztorok tanyáztak. Őrizték a nyájat a farkasoktól.

Pásztor 1: Milyen szép csillagos az ég

Pásztor 2: És milyen finom szellő lengedez.

Pásztor 3: Jó ilyenkor a tűz melegénél nézni, hogy táncolnak a lángok.

Pásztor 1: Reméljük ma sem kell megküzdenünk a farkasokkal.

Pásztor 2: Jó lenne egy kicsit bóbiskolni.

Pásztor3: Igen de csak miután kiittuk a boros flaskát és eldanolásztuk a nótáinkat.

Pásztor 1: Jaj mi ez?

Pásztor 3: Te is látod?

Pásztor 2: Micsodát?

Pásztor 1: Hát azt a fényességet, mely egyre inkább bevilágítja az eget.

Pásztor 2: Jaj mi lesz velünk?

Pásztor 3: Én még ilyet soha sem láttam.

Mesélő: S valóban fényesség töltötte meg a mezőt. Az Úr angyala jelent meg.

Ének: Mennyből az angyal

Angyal: Ne féljetek pásztorok! Nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek a megtartó a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.

Mesélő: És hirtelen még nagyobb fényesség támadt és angyalszózat hallatszott

Angyalok: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat.

Mesélő: Ezután a pásztorok összenéztek és rögtön tudták mit kell tenniük.

Pásztor 3: Menjünk el egészen Betlehemig

Pásztor 2: Nézzük meg a csodát

Pásztor1: Ne habozzunk ez most tényleg fontosabb mint a nyáj őrzése

Mesélő: Elindultak hát Betlehembe, hogy lássák a világ megváltóját.

Ének: Pásztorok Pásztorok

Negyedik szín: Királyi palota

Mesélő: Eközben Heródes palotájában mindenki gyanútlanul végezte a dolgát. Ám egyszer csak különös szerzetek állítottak be a palotába. Három bölcs csillagász napkeletről. Ruhájuk alapján is lehetett látni, hogy idegenek. Bebocsátást kértek Heródeshez Izrael királyához, aki a trónteremben fogadta őket.

Heródes: Mit kívántok, miért zaklattok engem ezen a késői órán?

Bölcs 1: Felséges királyom életem halálom kezedbe ajánlom. Nem akarunk mi zavarni.

Bölcs 2: Csillagjósok vagyunk és az új királyt keressük.

Bölcs3: Nyilván jó helyen járunk hiszen biztos itt született a palotában

Heródes: Amit mondtok felettébb meglep. Itt a palotában nincs újszülött gyermek. Hadd beszéljek tudósaimmal, hátha ők többet tudnak segíteni.

Mesélő: Heródes erre magához hívatta az írástudókat és a születendő királyról érdeklődött. Azok pedig elmondták, hogy az írás szerint a júdeai Betlehemben kell megszületnie a Krisztusnak. Ekkor Heródes újra találkozott a bölcsekkel.

Heródes: Nagy feladatot bízok rátok! Menjetek el Betlehembe, mert ott kellett megszületnie az új királynak. Hódoljatok előtte és ha megtudjátok a helyet pontosan jöjjetek vissza hozzám, hogy én is leborulhassak előtte.

Ötödik szín: Betlehemi istálló

Mesélő: A bölcsek tehát elindultak Jeruzsálemből Betlehem felé. Közben a pásztorok megérkeztek az Istállóhoz.

Pásztor 1: Adjon Isten jó estét!

Pásztor 2: Bár szegényes e szállás, mi tudjuk, hogy szent ez a hely.

Pásztor 3: Az angyal mondta nekünk, hogy itt született meg a megváltó.

Pásztor 123: Dicsőség az Istennek. Halleluja.

Mária: József, hát tényleg igaz, amit az angyal mondott.

József: Nagy az Isten kegyelme, hogy bennünket választott arra, hogy felneveljük ezt a gyermeket.

Mesélő: Közben a Bölcsek útközben kijelentést kaptak, hogy hazafelé kerüljék el Heródes palotáját, mert gonosz szándékai vannak. Ezt el is határozták és örömteli szívvel léptek a gyermek elé.

Bölcs 1: Békesség e házra!

Bölcs 2: Jöttünk köszönteni az új királyt!

Bölcs 3: Fogadjátok kedvesen ajándékainkat!

József: Köszönjük e sok jót, főleg a szép szavakat. 

Mária: Isten áldása kísérjen titeket a hazafelé úton.

Mesélő: Így született meg a világ megváltója, ki minden jóságát és szeretetét nektek is bőven adja. Fogadjátok hát ti is szívetekbe, hogy világosságot nyújtson a rémisztő sötétben.   

 

Ének: Ím jászlad mellett térdelek...

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben