A gyermek, a Bölcsek és a Királyok

Létrehozás: 2008. november 25., 15:56 Legutolsó módosítás: 2008. november 25., 15:57

 

(Győri József verseiből)

Szereplők:   Heródes
                    3 Bölcs
                    3 írástudó
                    3 Mesélő

 

1.Mesélő:         Jeruzsálem városát
                        Szokatlan hír járja át:
                        Bölcsek jönnek Napkeletről,
                        Keresik az új Királyt.

2.Mesélő:         Heródesék udvarában
                        Háborgás és kapkodás van.
                        Jöjjenek a vándorok,
                        ők mondják el, mi dolog.
                        Ami őket elhozta,
                        Messze földre fárasztja.

 1.Bölcs:          Urunk király itt vagyunk,
                        Tisztelettel hódolunk.
                        Napkeleti hegyek közül
                        Hozott ide az utunk.

2.Bölcs:           Fényes csillag feltűnése
                        ünnepélyes tündöklése
                        Jelezte, hogy az országban
                        Megszületett új király van.

3.Bölcs:           Elindultunk hamarsággal,
                        Nem törődve fáradsággal.
                        A csillagot követtük,
                        Az új Királyt keressük.

Bölcsek:          Mondjátok meg merre van,
                        Hadd köszöntsük boldogan.

2.Mesélő:        A váratlan hír hallatán
                        Heródest félelem lepi el.
                        Ám ezt gyorsan eltitkolja
                        S így válaszol kedvességgel:

Heródes:          Új Királyról nem tudok,
                        Ámde mégis, várjátok!
                        Nézzük népem véneit,
                        Hátha tudnak valamit.
                        Addig ott kinn várjatok,
                        Tovább ne induljátok!

3.Mesélő:         Jeruzsálem városát
                        Sürgős parancs járja át:
                        A főpapok mind jöjjenek,
                        írástudók, főemberek,
                        Keressék és kutassák,
                        A királlyal tudassák,
                        Hogy a gyermek hol lehet.
                        Ki a vándor bölcseket
                        Oly messziről elhozta,
                        Izraelbe vonzotta.

Írástudók:        Összegyűltünk Uram király,
                        És köszöntünk Tégedet,
                        Rendelkezzél szolgáiddal.
                        Add elénk kérésedet.

Heródes:          Nem jó kedvvel hivattalak,
                        De ha így kell lennie.
                        Mondjátok meg: a Krisztusnak
                        Hol kell megszületnie?
                        Nem ő lesz-e az a Gyermek,
                        Kit a bölcsek emlegetnek?

1.Írástudó:       Nem gondoljuk,
                        Uram Király,
                        Hogy a Krisztus már itt lennel

2.Írástudó:       Szent városban, szent nép közt
                        Annak nagyobb híre lenne.

3.Írástudó:       Idegenek tudnak róla
                        S mi előttünk titok volna?

1.Írástudó:       Ámde szóljon az írás:
                        Rég megírta Mikeás:

Írástudók:         A Krisztus ha megjelent,
                        Szülőföldje: Betlehem.

Heródes:          Ti, mindnyájan elmehettek,
                        És a bölcsek bejöhetnek.
                        (írástudók távolabb, bölcsek közelebb lépnek)

1.Mesélő:         A szívében dúló vihart
                        Nagy erővel alányomja
                        És ördögi ravasz tervét
                        Nagy gondosan eltitkolja,
                        S mire a bölcsek bejönnek.
                        Nyájasan így szól Heródes:

Heródes:          Menjetek a csillag nyomán,
                        Elérkeztek Betlehembe,
                        Ott a királyt meglátjátok,
                        Ha valóban igaz lenne.

Bölcsek:           Aki minket jóságosán
                        Hozott hegyen-völgyön által.
                        Hisszük, pontos találkozást
                        Részit majd az új Királlyal.

Heródes:          Csak menjetek barátaim.
                        Mindent jól megfigyeljetek!
                        Visszafelé megpiheni,
                        Hírt mondani, bejöjjetek!
                        Szeretnék majd én magam is
                        Tisztességet tenni nála.
                        Nem megy hozzá üres kezel
                        Izraelnek nagy királya!

1.Mesélő:        És a bölcsek tovább mentek.
                        Betlehemig meg sem álltak.
                        Megtalálják jászolágyban,
                        S hódolnak az új Királynak.
                        Kincsüket ott mind kitárják
                        Arany, tömjén, mirha bőven
                        Került ottan és Mária
                        Nézi őket hálás szívvel.

2.Mesélő:         Megtalálták, kit kerestek,
                        S magasztalták nagy örömmel.
                        Látjátok: fekhelye csak jászol.
                        De, ő teljes kegyelemmel.

3.Mesélő:         Mikor aztán csendre térve
                        Szemükre szállt csendes álom,
                        Mennyei fény villanása
                        Ragyog át az esti tájon.
                        Szózat hangzik: Heródeshez
                        Ne menjetek újra vissza!
                        Gyilkos szíve szándékától
                        Ti szívetek legyen tiszta!

2.Mesélő:        Hódolatuk végeztével
                        El is mennek más irányba.
                        - Hiába vársz hazug király
                        Jeruzsálem városában.
                        Bölcsek és a gyermek megmenekült.

Írástudók:        Még sokszor volt nagy veszélyben,
                        S áldott földi élet után
                        Magát adta a kereszten.
                        Tudjátok már ugye, ki ő?
                        Úr Jézus az Üdvözítői
                        Ma is szeret, hív tégedet,
                        Hogy amikor újra eljő
                        A mennyei dicsőségben
                        Ne legyen üres a te helyed!

Ének:               1. Hogyha Jézus újra eljő.
                        Mint dicső Király,
                        Ott a mennyben, kit megváltott
                        Mind előtte áll.
                        Mint megannyi csillagok
                        Mind úgy fénylenek,
                        JÉZUS koronájában
                        Drága gyöngyszemek.

            2. Összegyűjti, összegyűjti
                        Szent csapatba ott,
                        Mind, akit csak drága vére
                        Bűntől megmosott.
                        Mint megannyi...

            3. Mind szívére vonja majd a
                        Sok kis gyermeket,
                        Kik siettek néki adni
                        Gyermekszívüket.
                        Mint megannyi...

            4. Hogyha szíved Jézusodnak
                        Híven átadod,
                        Néked majd a menny hónában
                        Lesz az otthonod.
                        Mint megannyi...

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben