Mi az a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend (JTR)?

Létrehozás: 2012. július 05., 10:30 Legutolsó módosítás: 2012. július 05., 14:52

Hosszú ideje törődnek a környezet gondozásának a kérdéseivel. Szöveg: Széchey Béla József

A rendszerváltás után mód nyílt arra, hogy hivatalos szervezetté váljanak. Így kaptak bírósági bejegyzésre lehetőséget, mint civil szervezet. A JTR tehát nem akart kisegyházzá válni, mint neve is elárulja, az egyház egysége ügyében fáradozik.

Mint a második magyar alapítású rend, erősen figyel az egyház tapasztalatára és a jelen élet követelményeire.

Tagjai engedelmességet fogadnak Isten megismert döntéseinek, tisztes családi életre törekszenek, történelmi adottságaik szerinti mértéktartó életvitelt vállalnak és a testvéri szeretet megvalósításaként társadalmi felelősséget is hordoznak.

Szakismereteik és a legégetőbb kérdések megismerése alapján kiemelt helyen foglalkoznak a környezetgondozás, környezetgazdálkodás és a környezetvédelem témakörével. A Szentlélek elhívása alapján világosan látják, hogy e témakörben elsősorban a szentírási alapok feltárásáért felelősek.

Az Egyesület Nemzetek Szövetsége által megfogalmazott szakmai teendőket felmérték és elhatározták annak megszentelését. Így a környezetvédelem napját (június 5.) a teremtés ünnepe címmel vállalják fel és ünneplik.

A grazi ökumenikus nagygyűlés óta pedig önálló krisztusi ünnepkör bevezetését szorgalmazzák az egyház liturgikus programjába.

Munkájukat a teremtés-végrehajtó Krisztus munkatársaiként, teremtőtársként végzik (Kol, 1).

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben