Kereszténység: Az ellentmondások hite?

Létrehozás: 2009. május 07., 17:56 Legutolsó módosítás: 2009. május 07., 17:58

Egyesek számára a kereszténység nagyon ellentmondásos: Örök életet kapunk, egészen ingyen, ajándékba, csupán kegyelemből. Aztán az embertől mégis azt kérik, hogy jót tegyen és minden erejével szeresse embertársait. Aztán egy mennyei Atyáról van szó, aki beszél és az emberekhez szól. Aztán vannak olyan időszakok is, amikor az ember imádkozik, mégis úgy érzi, mintha a falnak beszélne. A keresztényeknek azt is mondják, hogy a világban jó életet kell élniük. Aztán a másik oldalon meg azzal vigasztalják őket, hogy a túlvilágon majd más lesz és hogy tulajdonképpen ők már nem is ennek a világnak a tagjai. Most akkor hogy is van ez? Forrás: jesus.ch

A hely hiányzik arra, hogy ezekre a kérdésekre mind-mind kimerítő választ adjunk, de annyit elmondhatunk: Aki egy törvényekkel teli, minden részletében kidolgozott rendszert keres a keresztény hitben, az rosszul értelmezi Jézust, azaz valami rossz helyen keresgél. Isten feszültségeket és ellentmondásokat is megenged a számunkra. Ez a döntő ellentmondásra is érvényes: Saját fiát küldte el a földre. A saját fia egy ember életét élte, az emberi lét minden korlátjával és határával együtt. 

A feszültség kézzel fogható

A keresztényeknek az első évszázadokban időre volt szükségük arra, hogy ezt a paradoxont megfogalmazzák, és ennek megértéséről csak feltételekkel lehet beszélni. Egy régi hitvallásban az áll, hogy valóságos ember és valóságos Isten volt Jézus. Jézus tehát mégis mindkettő.

A korai idők sok kereszténye vélte úgy, hogy Jézus inkább ember volt, még akkor is, ha őt Isten küldte és különleges módon „felszerelte”. Megint mások úgy értelmezték a maguk számára Jézust, hogy ő Isten Fia, aki bár külsőleg ember volt, mégis teljes egészében Isten volt, emberi természettel felruházva. Egy időben feszültségeket is okozott Jézus személyének értelmezése a keresztények között.

Ez miért van így? Miért nem tisztázottabbak a dolgok? Azért, mert bizonyos igazságokat az ember csak akkor talál meg, ha a bennük lévő feszültséget nem oldja fel, hanem úgy hagyja. Ez az értelmük számára talán nyugtalanító, de Isten ezt ránk bízza, a központi igazságok megértéséhez másképp nem közeledhetünk.

Személy szabályok helyett

Ha valaki igazat akar mondani, szerényen be kell vallania, hogy mg nekünk keresztényeknek sem mindig könnyű igennel válaszolnunk a Jézusról szóló igazságokra, ezeket nem könnyű megértenünk, hanem ezek inkább életünk során, bizonyos helyzeteinkben válnak számunkra tisztázottakká.

Ennek azonban egy egészen döntő oka van: A tulajdonképpeni igazság nem egy hitbeli mondat, vagy koncepció, hanem egy személyben van, aki Jézus maga!

Ő nem egy belátás, felismerés, megismerés, de még nem is az a bibliai mondat, hogy „Én vagyok az út az igazság és az élet.” Aki ezt másképp akarja érteni, az Jézusnál rossz címen kopogtat. Ő mi magunkat szeretné és nem csak a hitre való igenünket, vagy egy szabályt.

Ő nem tanító, aki elvisz az órájára bennünket, vagy aki arra vár, hogy az igazságokat végre elmondjuk, hanem ő téged és engem is akar. Veled akar élni minden nap és minden órában.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Ellentmondás vagy mégsem?

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. május 08., 12:48
Amikor azt mondjuk, örök életet kapunk ajándékba ingyen, kegyelemből, ez igaz, de nem szabad kihagynunk, hogy hit által! Nagyon fontos ez! Mert az Úr Jézus elvégezte a kereszten, Önmagát adta értünk váltságul, minden emberért. Mégis csak annak az embernek lesz örök élete, aki ezt hittel önmagára nézve elis fogadja ajándékba az Istentől. Elfogadni annyit jelent, leborulok a Golgotai kereszt tövében az én Úram előtt /lélek szerint/, elfogadom bűneim bocsánatát, tudva azt, hogy ítéletre méltó bűnös ember vagyok, aki bűnben is születtem /eredendő bűn/, háttal az Istennek az édeni eset óta /egyetemes érvényű/ /minden emberre/, de most, e kegyelem által kész a szívem, hogy elfogadjam bűneim bocsánatát és az örök életet. Mert az Úr Jézus váltsághalála megnyitotta a menny kapuját számomra és amióta a kereszt áll van visszautam az én Mennyei Atyámhoz. Itt történik meg a megfordulás, vissza Istenhez, vissza a Teremtőnkhöz, vissza az élő kapcsolatba Istenhez. /Pálfordulat/, melyet átélt Pál is a damaszkuszi úton, mikor Jézus megjelent neki. Ezt az utat egyikünk sem ússza meg:), ez a kegyelem útja volt Pálnál és most mindannyiunk életében bekövetkezik amíg tart a kegyelmi idő. Minden ember életében eljön ez a döntő pillanat, amikor tudni fogja, most valóságosan az Úr Jézussal találkoztam, nincs középút, döntenem kell! Honnan tudom meg? Lélek által, a Szentlélek segítségével, Aki ezt munkálja minden ember életében még pedig itt ebben a világban. Ezért mondta Jézus, elküldöm magam helyett a Szentlelket Aki elvezet benneteket minden igazságra! Vegyük komolyan: A Szentlélek az Isteni Szentháromság egyik személye, Aki azért van itt, hogy elvezessen bennünket az üdvösség utjára, mégpedig a kereszt tövéhez az Úr Jézus Krisztushoz. Ezért a találkozásért születünk mindannyian, hogy rátaláljunk erre az útra és helyreálljon az elromlott kapcsolatunk a mi Teremtőnkkel és már ne Őnélküle éljünk, hanem Vele. Ez az uralomváltás. Az édenben mikor az ember hallgatott a kígyóra, azaz a hitét neki adta, ezáltal hitetlenné vált Istennel szemben, mert mi a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek Énbennem! Hiszen, mikor azt mondta a kígyó, hogy nem haltok meg, hanem olyanok lesztek mint az Isten, az ember ezt elhitte neki és szakított a "fáról". Ezzel szemben, mit mondott előtte Isten? Bizony meghaltok, ha esztek a fáról! Akkor mit is akart a sátán? A hitet! Megkapta és azóta minden ember a sátán uralma alatt születik, bűnben a fogantatás pillanatától. A bűnre való hajlammal, ami erősebb az embernél. Na igen ám, de jött Jézus! Jött, otthagyva a mennyet, minden dicsőséget! Megüresítve Önmagát, szolgai formát vett fel! Jött, jött értünk, jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, jött, hogy átvigyen minket a sátán uralma alól az Isten országába, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen! De menjünk csak vissza a kereszt tövéhez! Az örök élet ajándékával még egy nagy kincset is kaptunk, mégpedig a Szentlelket! Mondta Jézus: Vegyétek a Szentlelket! Amikor a Szentlélek szívembe költözik, akkor vesz lakozást nálam az Úr Jézus Krisztus és velem van minden napon a világ végezetéig! Ez az újjászületés, amely valóságos esemény, történés, annak az embernek, akivel ez meg történhetett már. Erről beszélt Jézus Nikodémusnak a hegyen. Mert meglátni az Isten országát, az láthatja meg aki újjászületik! De még nincs vége! Most kezdődik még csak az igazi élet.:) Amikor az Úr Jézus lakozást vesz nálam a Szentlélek által, akkor elkezdi formálni az én szívemet az Ő képmására és az én életemet is mert szabad akaratomból, amit ördög ellopott én visszaadom Istennek, azaz a hitemet és az életem irányítását is. Tehát az uralom jogát magam felett, szabadon és boldogan átadom az én Istenemnek, Teremtőmnek. Onnantól kezdve sátánnak nincs joga hozzám, mert rám talált a Jó Pásztor! Amikor az embertől azt kérik, tegyen jót, innentől kezdve már nem lehetetlen! Mivel idáig nem tudtam tenni a jót, ami Isten szerint jó, mert nem a Szentlélek ajándékával születünk, hanem a bűnös természetünkben, mostmár viszont tudom tenni azt a jót, ami Isten szemével valóban a jó, mert átvettem a személyes ajándékomat az Úrtól, kegyelemből, hit által. Viszont ezt az ajándékot máshol nem lehet megkapni, kizárólag a kereszt tövénél. Amikor pedig néha úgy érzem, hogy hiába imádkozom, amint olvasom a cikk elején, hát lehet, hogy olyankor arra gondolok, hogy Isten azért van, hogy az én kívánságaimat teljesítse, mint egy "automata", figyelmen kívül hagyva, hogy megkérdezzem magamtól: valóban Jézus nevében kérem, amit kérek? Jézus valóban adná az Ő nevét az én imádságom mellé? Hiszen azt mondta Jézus, kérjetek az Én nevemben és megadja nektek az Atya. Viszont ha az Ő nevében kérünk, semmit ne kételkedjünk abban, hogy megis kapjuk. Maga az Úr mondta ezt. A cikk elején olvastam még, hogy jó életet kell élnünk itt a földön de mégis a túlvilágon majd más lesz, és, hogy nem ennek a világnak a tagjai vagyunk. Ez sem ellentmondás. Itt, e földön, ebben a világban kell megtérnünk a mi Édesatyánkhoz és jó életünk lehet már itt, e földön is de csak Ővele és Őbenne

Folyt.

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. május 08., 13:04
Így valóban nem e világ tagja vagyok többé, hanem mennyei állampolgár, mert drága véren váltattam meg. Így a megváltás jogán átkerültem e világból az Isten országába. Ugye, mondta Jézus: A mennyek országa köztetek van! Viszont ha eljön az Úr az Ő dicsőségében második eljövetelekor, akkor fog kiteljesedni teljes valójában az én életem és akkor színről-színre fogom látni az én Úramat, Megváltómat! Addig is az én életem el van rejtve Krisztusban, ahogy az Írás mondja. Ne felejtsük el, nagyon fontos! Akié a Fiú azé az Élet! Soli Deo Glória!