Gáncs Péter, evangélikus püspök beszéde a Pünkösdváró Európa rendezvényén

Létrehozás: 2009. augusztus 30., 20:13 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 31., 16:48

Szeged – A pünkösdváró Európában, hála Istennek, olykor átélhetünk már pünkösd közeli élményeket. Egy héttel ezelőtt, a Duna Televízió jóvoltából, határon innen és túl, sokan lehettünk szemtanúi a Pécsi Egyházmegye ezeréves fennállása alkalmából tartott ünnepi misének. Ezen a felemelő alkalmon, a pécsi székesegyház előtti téren ünneplő tömeg négy nyelven hallhatta az igét, énekelhetett és imádkozhatott: latinul, németül, horvátul és természetesen magyarul. Így vált megtapasztalható valósággá Szent István bölcs tanítása a soknyelvű ország erejéről, gazdagságáról. Szöveg: Gáncs Péter. Elhangzott: a Pünkösdváró Európa című Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozón 2009. augusztus 30-án, a szegedi Dómban. Fotó: Smidéliusz András.

Gáncs Péter, evangélikus püspök beszéde a Pünkösdváró Európa rendezvényén

Gáncs Péter beszédet mond Fotó: Smidéliusz András

Ugyanezt élhettem át hat évvel ezelőtt, amikor elindultam a püspöki szolgálatba békéscsabai nagytemplomban, ahol szlovákul és németül is hangzott Isten igéje, és ahol azóta is, rendszeres a szlováknyelvű szolgálat.

S ez így természetes, magától értődő. Így lenne természetes és magától értődő, immár egy évezrede, itt a sokszínű, soknyelvű Kárpát-medencében. Most Isten színe előtt állva, valljuk meg őszinte bűnbánattal: történelmünk során, időnként mi is megfeledkeztünk első királyunk mindig aktuális intéséről.    

De napjainkban már semmi sem indokolja, hogy engedjünk a szűk látókörű, gyűlölködő nacionalizmus kísértésének. Immár két évtizede átszakadt a vasfüggöny, leomlott a berlini fal. A határok átjárhatóak, az egyesülő Európa szabad polgárai lehetünk.

Egyik ifjúsági énekünkben így vallunk: „Átölel minket jóságod Teremtőnk, átölelsz minket mint tér, mint idő... és mégis vannak vén falak közöttünk...”

Tegnap érkeztem haza Genfből az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának üléséről. Ez az ökumenikus szervezet közel 350 tagegyházból, mintegy hatszázmillió ortodox, protestáns és anglikán keresztény nagy családját öleli át. A világszervezet elnöke, Walter Altmann, aki különben a brazil evangélikus egyház lelkésze, jelentésében külön pontban értékelte a húsz évvel ezelőtti közép-európai határnyitás történelmi jelentőségét. De ugyanakkor megjegyezte, idézem: „many other walls are being raised, dividing people...” - azaz: újabb, népeket megosztó falak emelkednek...”

Ilyen új fal, vagy inkább, nagyon  is „vén” fal az a szlovákiai nyelvtörvény, amely újra  éket ver olyanok közé, akik évszázadok óta békességben akarnak élni egymás mellett.

Bizony, nagy szükségünk van Isten Lelkének, a kommunikáció és kommunió, a megértés és a közösség lelkének gyógyító kiáradására. Pál apostollal, a népek apostolával együtt valljuk, hogy „nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”.

Ma már semmi sem indokolja azt a félelmet, bizalmatlanságot, ami ott rejlik a nyelvtörvény sorai mögött. A múltat nem lehet eltörölni, nem szabad elfelejteni, de ökumenikus világszervezetekkel együtt, évek óta hirdetjük a gyógyító emlékezés („healing of memories”) lehetőségét, isteni ajándékát. Lehet egymással kiengesztelődve letenni a történelem Urának kezébe a múltat: Trianont, az erőszakos kitelepítéseket és lakosságcserét, az erőltetett magyarosítást éppúgy, mint a szlovákosítást, 1968-at, Dunaszerdahelyt és Komáromot… 

Lehet valóban újat kezdeni az erő, a szeretet és józanság lelkével, hiszen a falak valójában már nem országhatárok között emelkednek, hanem bennünk. Ahogy a már idézett ének ezt megfogalmazza: „És mégis vannak vén falak közöttünk, rácsokon át méregetjük egymást. Börtön az énünk, amelyből kitörni nem tudunk bűnünk sziklái miatt...”

A józan diagnózis sorai után megszólal az ének végén a terápia reménysége is: „Adj szabadságot Lelked erejével, hirdettesd bűneink bocsánatát! Add, hogy minden ember szeretetben éljen. Testvér a testvért hűn ölelje át…” Így legyen, azaz: ámen!

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

A Krisztusi szeretet

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. szeptember 04., 13:09
A szabadságot és bűneink bocsánatát már megkaptuk. Ott a Golgotai kereszten, amikor kimondta Krisztus, hogy: Elvégeztetett! Csak abban nem vagyok bizonyos, hogy elvettük-e Tőle, mind a szabadságot, mind a bűneink bocsánatát, hiszen ugyebár erre kell emlékeztetni népeinket. Első királyunknál van még egy hitelesebb mondat: "Halljad, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." /Márk 12, 29-31./ És ez a második nem mindig a "toleranciát" foglalja magában.

Utiterv

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. szeptember 04., 19:34
A falakat is mibennünk egyedül csak a Krisztusi szeretet tudja ledönteni, éppen ezért kell az egyháznak elsődlegesen Krisztusra mutatni. Hiszen nem a Krisztus szeretetével születünk erre a világra, ezért, hogy a miénk legyen Krisztus szeretete, először is oda kell találnunk Őhozzá. Nem pedig elfordulnunk Tőle más vallások kedvéért és hódolni isteneiknek az "álbékesség" kedvéért. Jézusnak egyetlen parancsa volt csupán: Hirdessétek az evangéliumot szerte a világon! Az evangélium pedig Ő Maga! A testté lett Ige! Ha együtt imádkozom a Krisztus nélküli vallásvezetőkkel, akkor nem a Mi Atyánkhoz imádkozunk. Az ökumenikus cél: Megváltoztatni a világot. De bocsánat. Hát már Megváltottak bennünket. A világ szellemisége maga a sátán. Hogy gondoltuk, hogy majd mi változtatjuk meg. A világ szellemisége alól kellene nekünk kihívni az embereket, mégpedig Jézushoz. Akkor viszont Krisztust kell hirdetnünk, nem pedig a magunk feje szerint indulni szolgálatba. Esetleg a Krisztus nélküli vallási vezetők elgondolása szerint. Ha Jézus nincs ott, akkor hova megyünk? Jobb híján zarándokolni a katolikus vezetőkkel. Csöbörből-vödörbe. Ébredjünk már fel.

?

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2009. szeptember 04., 21:39
Nem értem, hogy ha az evangélium anyanyelven való hirdetéséért az egyházak közösen felemelik a hangjukat, akkor miért ír Ön valami egészen másról???

Válasz

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. szeptember 05., 20:00
Mert ezt mondta az Úr Jézus!

:).

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. október 04., 21:15
Lélekmentés

Baleset következtében sokan bent rekedtek egy szénbányában. Nagy tömeg gyûlt össze, hogy segítsenek eltakarítani a törmeléket és kimentsék a bányászokat. Egy idõs, õsz hajú férfi is odarohant ásóval a kezében, és tíz ember erejével kezdett dolgozni. Valaki felajánlotta, hogy felváltja az idõs embert. “Állj félre az útból! – kiáltotta az öregember –. Két fiam van a mélyben!” Csak a megtéretlen lelkek iránti szeretet segíthet abban, hogy igyekszünk õket megmenteni. A lelki munkás eredményessége négy feltételtõl függ: megtért szív, a Szentírást magába rejtõ elme, a lelkek iránti szeretet, imádkozó élet és Isten Lelke.

“Önnek kutyaélete lehet, mondta egy járókelõ a forgalomirányító rendõrnek egy forgalmas útkeresztezõdésnél. “Az lenne, ha kutya volnék – válaszolt a rendõr. – De nem vagyok kutya. Életmentõ vagyok. Ma már három ember életét mentettem meg ezen a sarkon. Ön hány embert mentett meg ezen a napon?”