„Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve” – Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat imádsága, levele és közleménye

Létrehozás: 2010. június 22., 13:01 Legutolsó módosítás: 2010. június 22., 13:11

Prága – Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) 2010. június 9-13. között tartotta 8. gyűlését Prágában, a Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumban (IBTS). 23 országból több, mint 80 résztvevő tárgyalta a konferencia témáját: „Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve”. A konferencia után egy sajtóközleményt, egy levelet és egy imádságot adtak ki, amelyeket most közlünk honlapunkon.

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) olyan egyházi hálózat, amelynek célja a teremtésvédelem témájának előmozdítása. Az ECEN az Európai Egyházak Konferenciájának egyik eszköze, amelynek célja, hogy a természettel és a környezettel való kapcsolatról beszéljen a keresztény teológia és a keresztény életvitel perspektívájából.  

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC, KEK) az európai országok több, mint 120 ortodox, protestáns, anglikán és ókatolikus egyházának, valamint 40 társszervezet szövetsége. Az Európai Egyházak Konferenciáját 1959-ben alapították. Genfben, Brüsszelben és Strassbourgban vannak irodái.

*****

Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat

Prága, 2010. június 9-13. 

Sajtóközlemény 

„Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve”

Csökkentsük a húsfogyasztást 

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) 2010. június 9-13. között tartotta 8. gyűlését Prágában, a Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumban (IBTS). 23 országból több, mint 80 résztvevő tárgyalta a konferencia témáját: „Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve”. 

A mindennapi élelmiszer fogyasztás és a klímaváltozás kapcsolatát számos megközelítésben hangsúlyozták a konferencián. Cseh tudósok és politikusok a közép-európai helyzetet mutatták be. Az UN-FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) szerint a húsfogyasztás nagyban hozzájárul az üvegházhatást okozó gázkibocsátáshoz. Ennek legfőbb okai az intenzív ipari marhatenyésztés, illetve a marhatakarmányként használt nagyszámú szójaültetvények miatti tömeges erdőirtás. A húsfogyasztás csökkentése tehát egy fontos eszköz a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az ECEN gyűlés megszívlelve ezt, csak vegetáriánus étellel szolgált az egész konferencia alatt. Fontos megértenünk azt, hogy a gazdasági irányítók áldozatai vagyunk, akik fogyasztás-függőkké tesznek bennünket. Ezeket a pszichológiai mechanizmusokat át kell törnünk ahhoz, hogy megforduljunk és tudatában legyünk annak, hogy a teremtésnek részei vagyunk és nem annak kihasználói. 

Alaister McIntosh (kvéker és vezető skót teológus) a spiritualitás szerepéről beszélt, mint amely ahhoz szükséges, hogy maradandó változást hozhassunk létre. Krystof ortodox metropolita, a Cseh és a Szlovák Köztársaság ortodox egyházának vezetője azt hangsúlyozta beszédében, hogy a teológia és a teremtésvédelem közötti szoros kapcsolatok nélkülözhetetlenek. Libor Ambrozek, a cseh kormány korábbi környezetvédelmi minisztere az egyházak szerepét húzta alá, mint akik a civil társadalom tagjaiként vesznek részt a testületekkel és a hatóságokkal való párbeszédben. A főelőadók azon kérését, hogy a lélektan és a spiritualitás szempontjai foglaltassanak bele a teológiai teremtéstanba, az ECEN teológia munkacsoportja gondolta át. A csoport a papok és lelkészek, teológus hallgatók, tanárok és az egyházi munkások oktatására fókuszálva fogja folytatni ez irányú munkáját.  

Más munkacsoportok az élelmezés, az öko-menedzsment és az életmódváltás gyakorlati témáin keresztül gondolták végig a klímaváltozás csökkentését elősegítő lehetőségeket. Új, Európát átszelő, kölcsönös megegyezésen alapuló társulások alakultak ki a különböző szintű tapasztalatokkal rendelkező egyházi szervezetek között. A Cseh Köztársaság egyházaiban is gyorsan fejlődött a környezettudatos munka az elmúlt években, amint ezt az előadások bemutatták.  

A gyűlés egy levelet és egy imádságot küld az európai egyházaknak. A levél mellékleteként javaslatokat és ajánlásokat soroltunk fel, többek között azt a javaslatot, hogy európai szinten, az európai egyházak nevében erősítsük a környezetvédelmi témákat érintő közös érdekvédelmet és képviseletet. Az ECEN szándékában áll megerősíteni az Egyházak Világtanácsával, a Római Katolikus Püspöki Konferenciák Európai Tanácsával, és a Keresztény Diákok Világszövetségével fennálló munkakapcsolatot, mely szervezetek képviselői is részt vettek a gyűlésen. 

További információk a gyűlésről: www.ecen.org

*****

Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 8. Gyűlése

„Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve”

Prága, 2010. június 9-13.   

Felhívás Európa egyházaihoz és keresztényeihez  

Szeretett Testvéreink a Krisztusban!  

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) 8. gyűlése nevében írunk, amely Prágában, a Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumban került megrendezésre. A gyűlésen keleti ortodoxok, protestánsok és római katolikusok voltak jelen, huszonhárom országból, mindösszesen nyolcvanöten. A gyűlés témája: ”Mindennapi kenyerünk – a klímaváltozás időszakában élve”

Figyelembe véve korunk komoly társadalmi, gazdasági és üzleti krízisét, amellyel szembe kell néznünk, arra kérjük az egyházakat és Európa keresztényeit, hogy legyenek felelősen éberek, és ahol lehetséges, álljanak ellen azoknak az irányzatoknak, amelyek elvonják figyelmünket és eltérítenek a környezeti fenntarthatóság ügyétől. 

A tavaly decemberi koppenhágai nemzetközi tárgyalások kiábrándító eredményének ellenére a legtöbb egyház továbbra is aktívan elkötelezi magát az Isten teremtését veszélyeztető katasztrofális klímaváltozásból adódó feladatok hangsúlyozása mellett. Már most szembe kell néznünk az élő szervezetek kihalásával és az ökológiai fenntarthatóság kérdéseivel szerte az egész világban, különösen a sérülékenyebb országokban, közösségekben és élőhelyeken. Az elüldözött emberek és a környezeti menekültek is felvetik az igazságosság kérdését Európában csakúgy, mint máshol.  

A klímaváltozás következményei gyakran a szegényeket és a kitaszított rétegeket sújtják leginkább, s nem azokat, akik a kárt okozzák és – sokszor katonai célokat követve – az igazságtalanságot növelik.  

Hisszük, hogy egyházainknak fontos szerepük lehet ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásában, és az alulról jövő mozgalmak és kampányok iránti elköteleződésük Koppenhága előtt és után is elismerést érdemel. A prágai gyűlésen meggyőző bizonyítékokat hallottunk az élelmiszeripar és a környezeti károk kapcsolatáról.  

A modern életvitel és az élelmiszer-fogyasztás mai formái komoly veszélyt jelentenek a jövőnkre nézve. Többek között napjaink nagymértékű húsfogyasztása járul hozzá legnagyobb mértékben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához (az Élelmiszeripai és Mezőgazdasági Szervezet – www.fao.org – számításai alapján), de az olcsó élelem megtermelésére való igyekezetnek is környezeti ára van. A talaj gyakran túlterhelt a túlzott vegyszerhasználat miatt, s így a biodoverzitás is csökken. Sok növény- és állatfajt a kihalás veszélye fenyeget az élőhelyük elvesztése miatt. A mezőgazdasági üzletágak energia- és vízigénye a jelenlegi kívánalmakhoz igazodva fenntarthatatlan. Továbbá az „ételkilométer” (mekkora utat tettek meg a tányérunkra kerülő étel összetevői összesen), a génmódosított élelmiszerek kockázata, az élelmezési bizonytalanság, és a húsfogyasztástól való nagymértékű függés mind komoly etikai kérdéseket vetnek fel minden egyház keresztényei számára.  

A hitből táplálkozó közösségeknek ki kell alakítaniuk a saját, reményt keltő felhívásukat, hogy a szavakat cselekedetekké váltsák, amelyet a minden életben jelenlévő Szentlélek ihlet. A mi reménységünk a Szentháromság Isten evangéliumából fakad, aki teremti, megváltja és megszenteli a világot, és teremtő munkájának munkatársaiként szeretetének cselekedetébe von bennünket. Így szeretnénk az egyházi vezetőket, az egyházak tanácsait és minden Krisztusban hívő embert bátorítani arra, hogy válaszoljon az élelmiszer-fogyasztás ezen kihívásaira, és elköteleződését velünk együtt mutassa ki a társadalom széles rétegei számára, s vezesse őket a fenntartható élet új formáinak példamutatásával.  

Bátorítunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk a tudatosság és az elköteleződés növelésében, emlékezvén arra, hogy a „mindennapi kenyér” minden élő számára az Isten ajándéka. Annak felismerésére invitálunk mindenkit, hogy a világ élelmezése komoly kérdéseket vet fel, mivel azok az emberek, akik megtapasztalják az éhezést és a szegényes étrendet, nem képesek Alkotójuk képére növekedni. Ez így nincs rendjén!

Emellett szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy az ember érdemétől függetlenül, az egész lakott világ értékes a Szentháromság Isten számára.  

A mi legmélyebb pásztori aggodalmunk a Föld emberi és nem emberi további generációi iránt arra késztet minket, hogy különös gonddal forduljunk ezen komplex, de nagyon is valóságos élelmezési kérdések felé. Amint Fjodor Dosztojevszkij mondta: „Az étel számomra materiális kérdés; a felebarátom számára spirituális ügy.” 

Végül ajánljuk figyelmükbe ezt az imádságot, hogy használják egyházukban és szolgálatukban e kritikus időkben, amely „kairos” pillanat számunkra.  

Testvéri köszöntéssel, 

A prágai gyűlés küldöttei és résztvevői  

*****

Imádság  

Ó Szent Isten, ki vagy a mennyekben és a földön! Mindennapi kenyerünket Te adod nekünk és Te gondoskodsz rólunk! Segíts úgy élnünk ma, hogy a holnapra is gondolunk!

Elhívtál bennünket, hogy imádjunk Téged. Elhívtál, hogy a béke és igazság szerint éljünk. Elhívtál, hogy fenntartható módon alakítsuk közösségeinket.

Segíts bennünket, hogy igaz felebarátok legyünk! Látjuk, hogy kapcsolataink szétestek és bolygónk ökoszisztémája összetört! Látjuk, hogy az egész teremtett világ szélsőséges állapotokkal küzd és közösségeinket az egyenlőtlenség és megosztottság töri szét.

Megtapasztaljuk nagylelkűségedet abban, hogy ennivalóról gondoskodsz számunkra. Add, hogy ne felejtsük el, hogy a világ élelmét nem egyenlően osztották szét: van, aki túltáplált, és van, aki éhezik!

Megvalljuk, hogy egyre több az adósságunk. Ez bálványimádást, bizonytalanságot és igazságtalanságot szül, és a gondoskodás és részvétel közösségeit rombolja szét.

Megvalljuk, hogy erősnek hisszük magunkat, amikor a pusztulás képei kísértenek bennünket. Felületes szenvedélyeinket éltetjük ahelyett, hogy talentumainkkal élnénk.

Segíts bennünket, hogy megtapasztaljuk minden egyes pillanat szentségét! Segíts bennünket, hogy meg tudjunk állni a sebesség és mohóság kísértésében! Szabadíts meg bennünket a büszke gőgtől! Kérjük add, hogy a Föld sebei behegedjenek! Igéd és Lelked kegyelmével formáld át életünket!

Mert Tiéd a világosság ajándéka, az élet és a szeretet, most és örökkön-örökké!

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké!

Ámen.

*****

Angol nyelven:

levél és imádság:
http://www.ecen.org/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=443&cntnt01dateformat=%25e%20%25B%20%25G&cntnt01returnid=15
sajtóközlemény:
http://www.ecen.org/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=435&cntnt01dateformat=%25e%20%25B%20%25G&cntnt01returnid=31

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben