Az EKE Bibliaiskola képzéséről – Még lehet jelentkezni!

Létrehozás: 2009. szeptember 25., 09:28 Legutolsó módosítás: 2009. szeptember 25., 09:31

Az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján felmerült az egyházban dolgozó presbiterek képzése is. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) bibliaiskolája szeretettel várja az érdeklődőket.

A képzés célja                 

hogy a résztvevők jobban ismerjék, helyesen értelmezzék és használják a Szentírást,                

hogy alapvető teológiai kérdéseket és fogalmakat tisztázzon, hogy a hallgatók a tévtanításoknak biztos meggyőződéssel álljanak ellen,

hogy olyan gyakorlati ismereteket nyújtson, amelyek segítik a résztvevők gyülekezeti szolgálatát,

hogy bizonyságtevő, aktív gyülekezeti életre neveljen a pozitív közösségi példán keresztül.

A képzés formája

Eredeti változat

Az alap képzés két önállóan is egész "A" és "B" tanévből tevődik össze, amelyek felváltva kerülnek megrendezésre.

Így bármelyik évben be lehet kapcsolódni a képzésbe.

Egy tanév 8 bibliaiskolai hétvégéből és két teljes hétből, összesen 156 tanítási órából + vizsga hétvégéből (minden témakörből szóbeli záróvizsga az év végén) áll.

Minden bibliaiskolai hétvége, amely péntek délutántól vasárnap délutánig tart, Piliscsabán a Bétel Otthonban kerül megrendezésre, a nyári hetek helyszíne változhat.

Az „A” és a ”B” év  befejezése után lehetőség van a tanulmányok folytatására egy gyakorlati „C” év keretén belül, amely 4 hétvégéből, egy gyülekezeti gyakorlati hétvégéből, egy hét szolgálati lehetőségből (valamelyik nyári csendeshéten) tevődik össze.

Kihelyezett változat

Az eredeti változat tartalmával és óraszámával megegyező, de helyileg egy gyülekezetben kerül megrendezésre, a gyülekezet tagjai számára. Az ő igényeik és lehetőségeik figyelembevételével rendezünk egy napos (szombat), vagy hétvégi alkalmakat. Mivel a nyári intenzív hetek megtartására általában nincs lehetőség így a két alap év három naptári év alatt fejeződik be. A számonkérés csak az év végi záróvizsgára korlátozódik.

Aktuális formák

Jelenleg két kihelyezett tagozat működik kimondottan a helyi gyülekezet tagjai számára Nyírtelken és Várpalotán. (A nyári intenzív két hetet nem tartunk, emiatt 3 év alatt fejezzük be a két tanévet.)

A budaörsi kihelyezett tagozattal összevontuk a Piliscsabán működő eredeti változatot, így ide várjuk elsősorban a más gyülekezetből bibliaiskolánkba jelentkezőket. A hétvégék anyagát itt egy napba sűrítettük, minden hónap egy szombatján várjuk ide a hallgatókat. A nyári kéthetes intenzív kurzust is lerövidítettük egy hétre, de emiatt 8 helyett 10 szombati alkalmon találkozunk. Szeptember 19-én indult a mostani „B” tanévünk, amelyhez az október 17-i következő alkalomig lehet csatlakozni.

Tananyag

Bibliaismeret ÓSZ-ÚSZ – 156 óra

Bibliaismeret keretében a hallgatók megismerik minden bibliai könyv történelmi hátterét és keresik Isten üzenetét az egyes könyveken keresztül.

Teológiai ismeretek – 46 óra Teológiai ismeretek témakörben, olyan alapvető tanításbeli kérdések kerülnek elő, amelyekben a tisztánlátás minden hívő számára fontos.

Bibliai erkölcstan – 16 óra  Bibliai erkölcstan a hétköznapi életben felmerülő etikai kérdésekre keresi a Szentírás válaszait.

Egyház- és missziótörténet - 46 óra Egyház- és missziótörténet keretében olyan események és személyek kerülnek ismertetésre, amelyek például és tanulságul szolgálhatnak mai hívők számára is.

Gyakorlati teológia – 48 óra Gyakorlati teológia a gyülekezeti szolgálat különféle területein nyújt hasznos segítséget.

A „C”  év hétvégeinek témái – 47 óra + gyak.

     szociális segítségnyújtás lehetőségei  (törv.+ intézményi háttér),

     személyes lelkigondozás,

     csoportvezetés, házi csoportok,

     keresztyén programok szervezése,

     anyagi, gazdasági kérdések keresztyén szemmel.

     korunk szellemi áramlatai,

     ÉletMűhely       

Tanáraink

Az előadóink felkérésénél egyaránt fontos a lelkiség és a tudás. Jellemzően evangélikus lelkészek, vagy teológiát (evangélikus) végzett személyek, akiknek a biblialátása - alapvető kérdésekben - az EKE közösségével megegyezik. Az előadások jellemzően nem tudományos ismeretterjesztő, ha nem sokkal inkább bizonyságtétel jellegűek (Kipróbálva és igaznak találva.).

Számonkérés formái

       - minden tanítási hétvége vasárnapján írásban, teszt

       formájában az előző hétvége anyagából

       - lehetőség van házi dolgozat készítésére is a köztes

          időszakokban

       - az év végén szóbeli vizsga

Értékelés

százalékban, oklevélen: megfelelt, jó, kiváló, emléklap

Bizonyítvány

Mivel iskolánk hivatalosan nem elismert oktatási intézmény, így szakképzettséget igazoló bizonyítványt nem adhat ki. Az év végi vizsgák eredménye alapján oklevelet állítunk ki, amelynek értékét az adott hallgató szolgálata adja.

Folyamatban van a bibliaiskolai program akkreditálása, amely reményeink szerint hozzájárulhat az oklevél értékének és elfogadottságának növekedéséhez.

A jelentkezés feltételei

Iskolánkba elsősorban olyan, 17 éven felüli, konfirmált, lehetőleg érettségizett gyülekezeti tagok jelentkezését várjuk, akik a gyülekezeti életben és szolgálatban komolyabban szeretnének részt venni.

Akik a Szentírás ismeretében való elmélyülést, valamint az Úr Jézus Krisztus hűséges követését egyéni életük szempontjából is fontosnak tartják.

Nem evangélikus hívő testvérek részvétele is lehetséges.

A jelentkezés legalább egy évre történő elkötelezést jelent a hallgatók számára bibliaiskolai tanulmányaikban.

A Bibliaiskolában tandíjat nem kérünk.

A tananyaghoz segédanyagokat és jegyzeteket ingyen kapnak a hallgatók.

Az órák hangfelvételét a kazetták, (CD) áráért, vagy saját kazettára, CD-re ingyen másoljuk.  

A 2009. szeptemberében induló „B” tanévre jelentkezni az EKE Evangéliumi Alapítvány címén lehet: 1068 Bp. Szondi u.95. I/1. (/fax: 1 / 332 70 63; e-mail: ekeal@freemail.hu) További információk: http://eke.lutheran.hu

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben