Mennybemenetel mozaikjai: A menny

Létrehozás: 2009. május 21., 12:25 Legutolsó módosítás: 2009. május 21., 12:27

Hová megy Jézus a mennybemenetelkor? A Bibliában az evangélisták tömören fogalmaznak. Jézus felemeltetett a mennybe, az Atyához. Forrás: jesus.ch, fordította: Bolla Zsuzsanna.

A föld fölött ott a menny. A mennyben ott az Isten – nem egyedül, hanem azokkal, akik az övéi. A menny elérhetetlen magasan van a földtől és lakói számára megmutatkozik Isten hatalma és dicsősége. „Az ég és az egeknek egei” – ahogyan Salamon fogalmaz (1Kir 8,27) – még az sem fogadhatja magába Istent, aki ezáltal maga nem lehet soha sem a teremtés része.

Nagyon magasan

Nincsen határ Isten számára, ő minden teremtett felett áll, a legfelsőbb menny felett, a láthatatlan világban uralkodik. (Ézs 66,1) A mi öt érzékünkkel nem tudjuk a természet feletti világot megérteni, elképzelni. Bár a menny olyan magasan van a földtől, isten mégis képes az emebrekhez közel jönni. És ezt meg is teszi. A láthatatlan világból pedig megjelennek követei, az angyalok is.

A láthatatlan betört a világba

A feltámadott Jézus testével már a mennyei új rendbe tartozik (1Kor 15,47), de a húsvét utáni negyven napban újra barátai és tanítványai közé megy. Egyszer pedig megjelenik 500 embernek is (15,6). Ezt azért teszi, hogy őket megerősítse hitükben és megismertesse velük Isten uralmát. Ezáltal a láthatatlan mennyei betör a világba. Az uralkodó pedig egy új, szellemi testben lesz láthatóvá (15,23).

Felemeltetett

Lukács maga is szűkszavúan írja le, mi történik Jézus mennybemenetelekor: Jézus tanítványaival Jeruzsálem közelében van. Beszélget velük, felemeli a kezeit és megáldja őket. Aztán elbúcsúzik és felemeltetik a mennybe. Felhő takarja el őt. A tanítványok már húsvét óta hozzászoktak ahhoz, hogy Jézus el-eltűnik közülük. De hogy felfelé emelkedik közülük, az mindenképpen isteni jelenlétre vall és megrökönyödve néznek felfelé, a magasba.

...az Atyához a mennybe

Hirtelen két férfi áll meg előttük, fehér ruhában és megszólítják őket: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. (ApCsel 1,10-11).

A tanítványoknak valósággá válik: Jézus korábbi megjelenéseivel ellentétben ezúttal nem lép vissza a láthatatlanságba, hanem egyenesen az Atyához megy, a mennybe.
Közben pedig emlékeznek a közös imádságra: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod!”

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben