Oratio Oecumenica: Imádság 2010. Pünkösdjén

Létrehozás: 2010. május 21., 11:57 Legutolsó módosítás: 2010. május 21., 11:59

Ezt az imádságot a Reformációi Emlékbizottság ajánlja a gyülekezetek számára abból az alkalomból, hogy idén pünkösdkor veszi kezdetét a felkészülés azokra az eseményekre, amelyekkel a reformáció megindulásának ötszázadik évfordulójára emlékezünk. (Evangélikus Élet, 2010. 05. 23.)

Úr Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy teljesítetted ígéretedet és nem hagytad árván népedet, hanem pünkösdkor kiárasztottad Szentlelkedet az apostolokra, hogy a tőle kapott erővel és a te hatalmaddal hirdessék igédet minden népnek és nemzetnek, hogy tanúságtételük nyomán szüntelenül gyarapodják a hívők száma, és épüljön egyházad szerte a földön.

Köszönjük, hogy pünkösdkor született egyházadat minden kívülről támadó veszedelemben megoltalmaztad, és akkor sem hagytad magára, amikor belső viták és a hit tisztaságáért vívott küzdelmek próbára tették hűségét. Köszönjük, hogy mindig küldtél tanukat, akik Lelked erejével újra tisztán hirdették igédet, és az elhomályosult igazságot felragyogtatták. Köszönjük, hogy a reformáció korában is találtál embereket, akik engedelmeskedtek Lelked indításának, és munkájuk nyomán „mintha angyalszárnyon terjedt volna az evangélium”, újra megelevenedett a hit, és egyházad sokfelé új életre kelt.

Köszönjük, hogy ötszáz év elteltével is él még reformátor eleink magvetése, és a mai napon hálás szívvel kezdhetjük a felkészülést a reformáció fél évezredes jubileumának méltó megünneplésére. Kérünk, Urunk, áldj meg minden munkát, amely a 2017-ben tervezett ünnepi eseményeket készíti elő. Tedd a felkészülést és a jubileumot misszió eredményes eszközévé szerte a világon.

Mindenekelőtt hitünket elevenítsd meg, és életünket tedd tanúságtevővé. Tisztíts meg bennünket mindattól, ami Szentlelked bennünk és általunk végzett munkáját akadályozhatja. Bocsásd meg vétkeinket, és töltsd ki ránk gazdagon a püskösdi Lélek ajándékait, hogy miközben másokat hívunk követésedre, és másoknak tanúskodunk a benned való üdvösségről, mi magunk alkalmatlanná ne váljunk. Urunk, ne hagyj el minket, hanem áraszd ránk Lelkedet! Add, hogy a reformáció emlékezetéből ma is áldás és élet fakadjon az egész kereszténység és minden benned hívő, téged kereső ember számára. Jöjj, és maradj velünk, Szentlélek Isten. Ámen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben