Ülésezett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége

Létrehozás: 2010. április 22., 10:57 Legutolsó módosítás: 2010. április 22., 10:58

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa április 12-én tartotta tavaszi ülését, amelyen meghatározta a szervezet 2010-es programjait. Forrás: meot.hu, szöveg: Bóna Zoltán

A tíz tagegyháznak és további tizennyolc együttműködő egyháznak valamint egyházakhoz kötődő szervezetnek az ökumenikus fóruma a krisztusi egység munkálását és kifejezését az alábbi területeken folytatja. Tanulmányi munka a keresztyén egység és a szociáletika körében, valamint a Theologiai Szemle negyedéves folyóirat szerkesztésében. E hagyományos területek mellett a Tanács külön bizottságban ez évtől végzi a különböző világvallások tanainak, jelenségeinek és kapcsolatainak tanulmányozását. A program- és eseményorientált tevékenység sorában az intenzív hazai és nemzetközi női ökumenikus munka, missziói és evangelizációs programok, a Reformáció hónapjának rendezvénysorozata valamint a keresztyén ifjúság együttműködés eseményei adják a tevékenység főbb elemeit.
A programok sorában megerősítést nyert a szervezett női munka fontossága, a szociáletika területén a Teremtés Hetének és általában a környezettudatosságnak népszerűsítése valamint a misszió ökumenikus aspektusának hangsúlyozása, amelyre az 1910-es Missziói Világkonferencia centenáriuma különösen is felhívja a figyelmet.
Az Elnökség jóváhagyta a 2009-es év zárszámadását és meghatározta a 2010-es esztendő költségvetését. Beszámolót hallgatott meg az Európai Egyházak Konferenciája átalakításának folyamatáról, s kölcsönös tájékoztatást nyújtott a májusban Münchenben megrendezésre kerülő Ökumenikus Egyházi Napokon való tagegyházi részvételről.
Az Ökumenikus Tanács elnöksége imádságos szeretettel emlékezett meg a lengyel elnöki repülőgép katasztrófájának áldozatairól s részvétlevéllel fordult a Lengyel Ökumenikus Tanács elnökéhez és közösségéhez.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben