Szent Pál és pogány irodalom – Biblikus konferencia Szegeden

Létrehozás: 2009. augusztus 03., 11:18 Legutolsó módosítás: 2009. augusztus 03., 11:18

Szent Pál és a pogány irodalom címmel Biblikus konferenciát rendeznek Szegeden, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán. A kétnapos találkozón számos magyar és külföldi szaktekintély tart beszámolót. A külföldi vendégek közül Akiyama Manabu Tokióból, míg Zovkic Mato Szarajevóból érkezik Szegedre. A konferencián Pecsuk Ottó református lelkész, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára „Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének antik római háttere" címmel tart előadást. Forrás: reformatus.hu

A kereszténység alapítója és a mi Megváltónk Jézus Krisztus. Azonban a jézusi tanítás elterjesztője a pogány-hellenista világban Pál apostol. Egyedülálló lelkipásztori tevékenységének köszönhetően Kr.u. 34-59-ig tehát 25 év alatt a meggyőződéses farizeusból Jézus tanítvánnyá változott Pál 10 Milliós nagyságrendű hívet számláló közösség csoportot hagyott maga után. Mivel ez a csoport kilépett a zsidó vallási kultúra keretéből egyedülálló kapcsolatot létesített a pogány kultúrával. Pál kapcsolata a pogány kultúrával és a sztoikus erkölcs filozófiával és erénytannal egészen más, mint közeli kortársa Alexandriai Philon munkássága, aki megmaradt a zsidó vallás keretében.
A Jézus tanítása Pál misszióján keresztül lép ki az eredeti kulturális közegből és Pál pogány missziójának elfogadása alapvető változást hoz a keresztény egyház későbbi magatartásában a különböző kultúrákkal kialakított viszonyában. Azt kell mondanunk, hogy a szó szoros értelemben vett keresztény teológia Pál munkássága eredményeként születik meg. Pál nem annyira elismétli Jézus életének egyes eseményeit, mint inkább Jézus jelentőségét filozófiai teológiai nyelven méltatja.
Pál munkássága egyrészt igen jól dokumentált levelein keresztül másrészt számos ponton inkább csak a pogány hellenista kultúrával való kapcsolat teremtés problémáit rögzítik a levelek. Konferenciánk azért is vizsgálja ezt az egyedül álló missziós és kulturális integritást elősegítő folyamatot, mert a Jézus tanítása Pál misszióján keresztül nyerte el a városi misszió számára alkalmas formát. Másrészt Pál misszió szervező ereje, lelkipásztori ténykedése minden keresztény pap és közösségvezető számára követendő példa maradt mind a mai napig.
Konferenciánk mindenki számára nyitott a regisztrációs díj megfizetése után azon bárki részt vehet, akinek némi bibliai előképzettsége van a témában. Nemzetközileg is elismert előadóink segítségével, egyedülálló ismeretanyaggal ismerkedhet meg és kerülhet közelebb Szt. Pál ma is aktuális gondolataihoz az erényről a bűnről a testi emberről és a megváltásról.


„SZENT PÁL ÉS A POGÁNY IRODALOM”

Biblikus Konferencia
2009. szeptember 24-26. Szeged Dóm tér 6.
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
A Konferencia védnökei:
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök,
Dr. Jakubinyi György érsek és
Prof Dr. Fodor György, a PPKE rektora.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben