Megalakult a Református Emlékhely Bizottság

Létrehozás: 2010. február 19., 09:51 Legutolsó módosítás: 2010. február 19., 09:52

„Az egyház hálával és megfelelő tiszteletadással kell, hogy emlékezzen azokra, akiken keresztül Isten az egyház életét meghatározta, befolyásolta és alakította. A hálaadással egyetemben erősítenünk és bátorítanunk kell református hitünket és identitásunkat. Meg kell, hogy teremtsük a református emlékezés kultúráját" – mondta Tarr Zoltán zsinati tanácsos a Református Emlékhely Bizottság alakuló ülését követően Budapesten. Forrás: reformatus.hu

A bizottság létrejötte egy régi gondolat testet öltése: a reformáció korától napjainkig terjedően foglalkozik majd a református elődök emlékhelyeinek felkutatásával és adatainak összegyűjtésével. Ahogyan Tarr Zoltán utalt rá: „Ez egy olyan munka, amelyet az utánunk jövő nemzedéknek is folytatnia kell.” Minden egyházkerület két tagot delegál a testületbe. Az első ülésen a bizottság elnököt választott Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzőjének személyében.  Elsőként egy kérdőívet készítenek, amellyel az egyházmegyék bevonásával az egyházközségeket szeretnék megkeresni, hogy felmérjék, egy-egy településen milyen jeles református előd emlékhelye található, és megkezdik azoknak a kiadványoknak, írásoknak az összegyűjtését, amelyek református őseink emlékével, életével foglalkoznak. A bizottság következő ülését március 19-én tartja.

A Református Emlékhely Bizottság tagjai:

Dunamelléki Református Egyházkerület:
Dr. Horváth Erzsébet levéltárigazgató és Dr. Ladányi Sándor professzor
Dunántúli Református Egyházkerület:
Gerecsei Zsolt lelkipásztor és Szabó Előd lelkipásztor
Tiszáninneni Református Egyházkerület:
Pocsainé dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató és Török István lelkipásztor
Tiszántúli Református Egyházkerület:
Derencsényi István főjegyző és Dr. Baráth Béla Levente egyetemi docens

Hallgassa meg a Tarr Zoltánnal készült interjút!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben