Amerikába látogatott Bölcskei

Létrehozás: 2008. október 23., 10:05 Legutolsó módosítás: 2008. október 25., 21:27

Budapest - Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke október 9-e és 15-e között az Amerikai Egyesült Államokban találkozott lelkészi és világi vezetőkkel. Forrás: reformatus.hu

Amerikába látogatott Bölcskei

Bölcskei

A hivatalos látogatás során a Zsinat elnöke az amerikai magyaroknak bemutatta a Generális Konvent tevékenységét, a jövő évi Alkotmányozó Zsinat előkészületeit, valamint a novemberi diaszpóra-konferencia témáit és céljait.

Október 12-én a debreceni Nagytemplom kórusának hangversenyével és Bölcskei Gusztáv püspök szolgálatával vette kezdetét az amerikai magyar református egyházak közös Kálvin jubileumi éve.

Bölcskei püspök New Brunswick-ban megbeszélést folytatott a teológiai szeminárium vezetőjével, találkozott a város polgármesterével és Molnár Ágostonnal, az Amerikai Magyar Örökség Alapítvány létrehozójával. A püspök Princetonba is elutazott, ahol a Nagytemplom kórusával úrvacsorás déli áhítaton vett részt. A keleti parti lelkészekkel és gondnokokkal tartott megbeszélésen az amerikai magyarok hangsúlyozták, hogy ők is szeretnének csatlakozni az egységes magyar református egyházhoz, és természetesen részt vesznek a diaszpóra-konferencián.

Bölcskei Gusztáv püspök amerikai útja során találkozott Polgár Viktor magyar főkonzullal, Bródi Gábor ENSZ nagykövettel és Arthur Schneier főrabbival is.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben