15 éves a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár

Létrehozás: 2010. december 21., 09:44 Legutolsó módosítás: 2010. december 21., 09:46

Bosák Nándor debreceni–nyíregyházi püspök 1995-ben alapította meg az Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár intézményét azzal a szándékkal, hogy a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye területén működő plébániákon, valamint a hozzájuk tartozó filiákban a történelmi megpróbáltatások ellenére napjainkig fennmaradt könyv- és levéltári anyag állagmegóvását és feldolgozását biztosítsa. Forrás: Magyar Kurír / Kovács Ágnes

A debreceni Szent József Gimnázium Kollégiumának épületeiben működő levéltár nyilvános magánlevéltárként, a könyvtár pedig zárt szakkönyvtárként is működik, így a kutatás számára is hozzáférhetővé válik. A kutatók csak helyben olvashatják az iratokat, könyveket, de másolásra is van lehetőség.

A levéltárban őrzött, 1737 és 1995 között született iratok mennyisége 40 iratfolyóméter, a teljes anyag középszinten rendezett, jól kutatható.

A könyvtár fő gyűjtési köre a vallástudomány, katolikus teológia (biblikum, patrológia, erkölcstan, dogmatika) vallási néprajz, történelem és egyháztörténet, történelmi segéd- és rokontudományok, és főleg magyar nyelvű irodalmat foglalja magába.

Az állomány nagysága kb. 17 ezer kötet könyv (közte számos kolligátum) és 412 féle, 92 folyóméter időszaki kiadvány. A gyűjteményben 7 db antikva is található.  849 darab régi könyv van állományba véve, jó néhány a városban egyedüli példányként van számon tartva, többek között Telegdi Miklósnak (1579-től pécsi püspök): „AZ EVANGELIUMOKNAC, MELYEKET VASÁRNAPOKON, ES EGYEB INNEPEKEN ESZTENDŐ ÁLTAL AZ ANYASZENTEGYHÁZBAN OLUASNI ES PRAEDICALLANI SZOKTANAC, MAGYARAZATTANAC” című kötete, amelyet Nagyszombatban adtak ki 1578-ban. Külön figyelmet érdemel „KAZINCZY FERENC MUNKÁJI” című kötet, amelyet, mint első kiadást 1815-ben adtak ki Pesten. A 9 kötetből álló sorozat 4., 6. és 8. kötete található meg az egyházmegyei könyvtárban.

A könyvtár állománya vásárlás, ajándékozás és igen ritkán papi hagyaték révén gyarapszik. A feldolgozott állomány a nyelvek megoszlása szerint: magyar (80 %), latin (9 %), német (7,3 %), egyéb nyelvű (angol, francia, lengyel, orosz, román stb.) (3,6 %). A könyvtár olvasótermében (mely levéltári kutatóterem is egyben) kb. 2500 kötetes kézikönyvtár áll az olvasók, kutatók rendelkezésére.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben