A kapcsolatok, a házasság megtartására idő kell – Felavatták a Házaspárok útját Pápán

Létrehozás: 2011. október 10., 17:54 Legutolsó módosítás: 2011. október 10., 17:54

Szeptember 25-én vasárnap kora este felszentelték Pápán a Házaspárok útját. A Szent József kápolna udvarán Bíró László tábori püspök, országos családreferens áldotta meg a 15 állomásból álló utat, mely a Családok éve jegyében a pápai és környékbeli katolikus családok és hívek adományából épült fel Buzásné Patyi Judit és családja kezdeményezésére. A stációkat Ozsváriné Ramocsai Imri grafikusművész grafikái alapján Bangó Aliz keramikus és Nagy József pápai asztalosmester készítette. A hatalmas lourdes-i barlang Varga László pápakovácsi kőművesmester munkáját dicséri. Óbudavár, Horvátnádalja és Máriapócs után az országban negyedikként Pápán létesült Házaspárok útja. Forrás: laudetur.hu / Varga Bea

Nagyon sokan eljöttek a Szent József templom udvarába, hogy részt vegyenek a Házaspárok útja szentelésén. Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense a hívek körében egyenként megáldotta a 15 stációt. Manapság, amikor sok minden más mellett a házasság is válságban van, nagyon fontos, hogy a házaspárok tudatosan ápolják kapcsolatukat. Ehhez a munkához ad erőt és segítséget a házaspárok útja.

– Mai korunknak átka, hogy a házasságok szétesnek a rohanás miatt, de ezek a stációképek segítenek abban, hogy az emberek, a párok megálljanak, elgondolkodjanak – emlékezzenek, vagy a jövőbe tekintsenek. Az állomások ugyanis felidézik a házasság kezdetét, az új élet várásának szakaszát, a gyermeknevelés világát, a mindennapok kihívásait,  az öregkor idejét. Nagyon fontos kezdeményezés ez, mert azt sugallja, hogy teremtsünk magunknak csendet. A házasságok nem azért mennek szét, mert két ember nem szereti egymást, hanem azért, mert nincs egymásra idejük. Az idő egy érdekes portékája az életnek –  gyorsuló időről beszélünk, de hogy a rügyből virág, a virágból termés legyen, ahhoz időre van szükség. A kapcsolatok építésére és megtartására is idő kell, ma éppúgy, mint valamikor – fogalmazott Bíró püspök.
A sétaút 15 állomást érint, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit, örömeit és korszakait jelenítik meg. Az út ösztönzést ad arra, hogy a párok életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak, és beszélgessenek egymással. A házaspárok útját a schönstatti családok imái és áldozatai alapozzák meg azzal a céllal, hogy akik ezt az utat végigjárják, kapcsolatukban megújuljanak, és házasságukban megerősödjenek.

– Ma a családok sokféle nehézséget élnek meg, rengeteg a válás, a széthullott család, ezért a hitvesi szeretet kötelékét valóban erősíteni kell. A Házaspárok útja kifejezetten ezt a cél szolgálja. Azt, hogy erősödjenek a házaspárok az egymás iránti szeretetben, hűségben, mert ha ők erősek, akkor tudnak csak gondoskodni a gyermekeikről, akkor tudják idős szüleiket gondviselő szeretetükbe fogadni. Ha nem erős a kötelék, abból nagyon sok rossz fakad. Nagyon jelentős dolog, hogy most lehetőséget kapnak a házaspárok, hogy jelképesen is végigjárják saját útjukat, sok erőt merítve ezáltal további életükhöz. Az út bátorítás lehet a fiatalok számára is, ugyanis ha minél több szép családi életet, boldog házaspárokat látnak maguk körül, talán nem fognak annyira félni az elköteleződéstől – mondta Salgó Ferenc atya, a Szent Anna Egyházközség kanonok-plébánosa, aki elmesélte azt is, hogy az állomások a Szentírás gondolatait idézik, és hasonlítanak a keresztúthoz, hiszen az Úrjézus mindnyájunk iránti szeretetből adta oda életét - vállalta a szenvedést és életének odaajándékozását. Valójában a házasságban is ez történik: a házaspárok odaajándékozzák egymásnak életüket, együtt küzdenek, egymásért küzdenek, ami megmutatja, hogy az emberi élet akkor lesz boldog, ha másokért él.

A pápai házaspárok útja létrehozását Buzásné Patyi Judit és családja kezdeményezte. Hozzájuk támogatással és segítséggel nagyon sok pápai katolikus család csatlakozott.
– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ezt létrehozni, és végtelen boldogság számomra az is, hogy ennyi ember, ennyi szerető testvér eljött a szentelésre és a hálaadó szentmisére, hogy együtt örvendjenek és együtt ünnepeljenek velünk. Itt vannak Pápáról nemcsak a katolikus,- de a protestáns testvéreink is, és Pápa környéki településekről is érkeztek hozzánk nagyon sokan.
Ez is megmutatja, hogy Jézus jelen van mindenki családjában, aki befogadja Őt!
Nagy öröm számomra az is, hogy a Házaspárok útja kialakítására befolyt támogatásokból egy lourdes-i barlangot is sikerült megépíteni, valamint a Szent József templom 140 nm-es teraszát is le tudtam térköveztetni – mondta Buzásné Patyi Judit az ünnepség végén.

– Mi feleségemmel 36 éves házassággal rendelkezünk, de manapság nehéz eldönteni, hogy ez kuriózum, abnormitás vagy egy természetes állapot. Számunkra ez volt a természetes, és úgy gondolom nagy hálával tartozunk a Jóistennek ezért a harminchat évért – fogalmazott az út egyik támogatója, dr. Hermann István, kinek felesége hozzátette: a fiatalok számára a Házaspárok útja sokat üzenhet: leginkább azt, hogy a legelső problémára nem kell megfutamodni, egymás mellett ki kell állni jóban is és rosszban is, úgy ahogy az oltár előtt megígértük.

– Nagycsaládosok vagyunk, négy gyermekünk van, s a nejemmel úgy gondoltuk, fontos számunkra, hogy mi is részt vegyünk a Házaspárok útja létrehozásában, mert ezzel is kifejezhetjük, hogy az egyházhoz tartozunk, s hogy fontosnak tartjuk a családot, a családok létét – mondta Steiner Csaba.

A Házaspárok útját Pápán a Családok éve alkalmából állították. A jubileumi évet érdemes volt elindítani, árulta el Bíró László püspök, mert az egyháznak ez a kezdeményezése teljesen áthatotta a társadalom egészét. Sokan tudják, hogy a Család éve van, és érzik, hogy a családokért valamit tenni kell.
– Ebben az évben a család újra belekerült a köztudatba. Amit el akartunk érni, az a család értékelése, a társadalom családbaráttá tétele. A társadalom nagyot is mozdult ebbe az irányba. Ugyanakkor a Család éve nem a család elsiratásáról akart szólni, hanem ünnepléséről. Rengeteg ünnepnek voltam magam is részese határon innen és túl. II. János pápa gondolata, hogy a család evangélium – az evangéliumot pedig nem siratni kell, hanem ünnepelni, s ez itt most megtörtént, úgy hiszem – fogalmazott Bíró László püspök.
A Házaspárok útjának szentelését ünnepi hálaadó szentmise, és szeretetvendégség zárta a Szent József templomban.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben