„Rajtunk a sor”

Létrehozás: 2011. november 08., 10:06 Legutolsó módosítás: 2011. november 09., 22:16

Mielőbb szeretnének csatlakozni a Magyar Református Egyházhoz a horvátországi reformátusok – nyilatkozta a Reformátusok Lapjának Csáti Szabó Lajos, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) április 9-én megválasztott és október 29-én beiktatott új püspöke. Forrás: Reformátusok Lapja / Kiss Sándor, reformatus.hu

Mit tekint a legfontosabb feladatának püspökként?

Székfoglaló prédikációmban a szétszórattatásról és az egybegyűjtésről beszéltem egy ézsaiási ige alapján. Nem véletlenül. A délszláv háború nagyon meggyötörte az itteni magyarságot és a református egyházat is, amiből azóta sem sikerült igazán magához térnie. Ennek talán most van itt az ideje. Krisztus egyházát szeretnénk tehát újra összegyűjteni, ezért már áprilisi megválasztásomkor is összefogásra kértem a gyülekezeteket.

Szó esett többször is 16. századi elődjéről, Sztárai Mihályról, aki ezen a vidéken néhány év alatt százhúsz gyülekezetet alapított. A HRKKE-nek huszonegynéhány gyülekezete van szerte az országban. Mikor lesz ismét százhúsz református gyülekezet a katolikus Horvátország területén?

Én nem vagyok reformátor, de missziói munkát természetesen végzünk. Egyelőre azonban az a legfontosabb feladatunk, amit mondtam is: egybegyűjteni és megtartani azt, ami megvan. Ezután jöhet majd a gyarapodás, aminek kétségkívül van tere. Elég például csak a tengerparti városokra gondolni, ahol nagyon sok elszármazott atyánkfia él, és akikre építve lehetne új gyülekezeteket alapítani.

Meghívott vendégként részt vett a Generális Konvent júniusi temesvári ülésén. Most Laskón tartotta a Generális Konvent elnöksége ez évi őszi tanácskozását, majd a Kárpát-medencei református egyházak püspökei, főgondnokai részt vettek a beiktatási istentiszteleten is. Egy korábbi interjúban kifejtette: céljuk, hogy csatlakozzanak az egységes Magyar Református Egyházhoz. Mikor kerülhet erre sor?

Nagy öröm nemcsak a horvátországi magyar református, de egyházunk horvát és cseh ajkú gyülekezetei számára is, hogy a Generális Konvent elnöksége megtisztelt minket látogatásával. Óriási lendületet ad nekünk ez ahhoz, hogy mi is mindent megtegyünk mielőbbi csatlakozásunk érdekében. Úgy érezzük, lélekben most is oda tartozunk, de ezt nyilván egyházjogilag is rendezni kell. Rajtunk a sor, ezért mielőbb a Zsinati Tanácsunk elé fogjuk vinni az ügyet, és írásba fogjuk foglalni csatlakozási kérelmünket.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben