Vallásközi párbeszéd az elmúlt évben és a jövő év eseményei

Létrehozás: 2009. január 09., 09:26 Legutolsó módosítás: 2009. január 09., 09:29

Róma - Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallások Közti Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke a L’Osservatore Romanónak adott interjújában összegezte a 2008-as évben elért eredményeket, valamint felvázolta az újév várható fontos vallásközi eseményeit. Forrás: Magyar Kurir

Vallásközi párbeszéd az elmúlt évben és a jövő év eseményei

Jean-Louis Tauran

2008-ban a különböző vallások képviselőinek találkozói jobb légkörben, a kölcsönös tisztelet jegyében zajlottak, nyíltabban vállalva az eltérő álláspontok megvitatását. XVI. Benedek pápát a közelmúltban bírálat érte a más vallásokkal való párbeszédre vonatkozóan, de Tauran bíboros emlékeztetett a Szentatya beiktatásakor mondott szavaira, amelyekben hangsúlyozta, hogy az Egyház továbbra is építeni akarja a kapcsolatokat más vallásokkal. A németországi muzulmánokhoz intézett beszédében pedig Benedek pápa ismét kiemelte a kultúrák és a vallások közötti dialógus fontosságát, amely nagy mértékben meghatározza jövőnket is.

A hindukkal kapcsolatban kritikusan nyilatkozott a Szentatya, rámutatva, hogy nem annyira vallási konfliktusról, mint inkább szociális és politikai problémáról van szó: a hinduk ugyanis ellenzik a katolikusok társadalmi felemelő tevékenységét. Az Egyház azonban továbbra is arra kéri a hindu vezetőket, hogy tartsák tiszteletben a vallási és lelkiismereti szabadságot, a politikusokat pedig arra, hogy garantálják az állampolgárok fizikai biztonságát, és kötelezzék el magukat a diszkrimináció ellen.

A 2008-as év kiemelkedő eseménye volt az októberi püspöki szinódus. A világ főpásztorai rávilágítottak arra a lelki gazdagságra, amelyet a nem keresztény vallások jelentenek mindenki számára.

2009-ben kerül sor az Afrikával foglalkozó püspöki szinódusra: ezen lehetőség nyílik annak elemzésére is, hogy az afrikai hagyományos vallások mit üzennek az egyház és a világ számára. „Anélkül, hogy alábecsülnénk a felmerülő nehézségeket, minden vallás arra hivatott, hogy az emberség és testvériség iskolája legyen. A vallási vezetőkkel folytatott párbeszéd mindig lelki tapasztalatot jelent, amely által felismerhetjük, hogy egy nemzet épülésének és a népek közötti barátságnak elengedhetetlen feltétele a vallásszabadság és a harmonikus együttélés” – állapította meg Tauran bíboros.

A 2009-es év kezdeményezései között a vatikáni bíboros első helyen említette meg az általa vezetett pápai tanács és az al-Azhar egyetem vegyes bizottságának találkozóját, amelyet február 24-én és 25-én tartanak Rómában. Ezzel emlékeznek II. János Pál pápa látogatására, amelyet 2000. február 24-én tett a kairói egyetemen. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben