Új pátriárka az ortodox egyház élén

Létrehozás: 2009. január 28., 09:45 Legutolsó módosítás: 2009. január 28., 09:46

Moszkva - Kirill eddigi szmolenszki és kalinyingrádi metropolitát választotta meg az orosz ortodox egyház 16. pátriárkájává a papi és világi küldöttekből összeállított zsinat kedden az egyház főtemplomában, a moszkvai Megváltó Krisztus templomban: az új egyházfőt, aki II. Alekszij decemberben bekövetkezett halála után átmenetileg vezette az egyházat, február 1-jén iktatják be tisztségébe. Forrás: 168 óra

Kirill 508, a másik jelölt, Kliment metropolita 169 szavazatot kapott, írta az MTI.

A zsinat első plenáris ülése kedden, moszkvai idő szerint délben kezdődött meg szigorú biztonsági intézkedések közepette.

A zsinat a főpapi gyűlés által választott három jelölt közül kettőre szavazott: a főpapoktól Kirill metropolita 93, Kliment 32 és Filaret 16 szavazatot kapott, de az utóbbi később elállt a jelöléstől. Egy főpap javasolta, hogy kockavetéssel döntsenek a jelöltek között, de a küldöttek, eleget téve a Szent Szinódus indítványának, titkos szavazást tartottak.

Teológus és tanító

Kirill metropolita - polgári nevén Vlagyimir Gundjajev - 1946-ban született egy pap családjában, az akkori Leningrádban, 1970-ben végezte a teológiát, ahol később tanított is - írta a FigyelőNet.

Szerzetes lett, és számos tisztséget töltött be az egyházban, ezek sorában 1989 óta a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokkal foglalkozó osztályának vezetője. 1991 óta metropolita, s a központi, állami orosz televízióban több mint tíz éve vezeti A pásztor szava című műsort.

A decemberben életének 90. évében váratlanul elhunyt II. Alekszij pátriárka testét másnap az esti órákban a Moszkva melletti Peregyelkinóban lévő rezidenciájáról átszállították a Megváltó Krisztus székesegyházba. A szent szinódus döntése értelmében aztán a következő héten már el is temették - írta az FN.hu.

A választásnak nincsenek szabályai

A szabályok értelmében a majdani pátriárkát az előd halálától számított hat hónapon belül kell megválasztani. A tisztségre az jöhet számításba, aki negyven évnél idősebb főpap, a legmagasabb teológiai végzettséggel és elegendő egyházi irányítási tapasztalattal bír, jó hírneve van, továbbá élvezi a főpapok, a klérus és a nép bizalmát.

A választásnak nincsenek szabályai: a múlt században volt példa arra, hogy három jelölt közül kockavetéssel választottak, volt, hogy egyszerűen szavaztak az egyetlen jelöltről, II. Alekszijt pedig a főpapok által kiválasztott jelöltek közül titkos szavazással választották meg.

A Moszkovszkij Komszomolec című lap szombaton közölt értesülése szerint a tisztséget átmenetileg betöltő pap általában a legidősebb főpap, aki a 80 éves szentpétervári és ladogai metropolita, Vlagyimir lett volna.

A pátriárkai tisztségre esélyesek között a lap Juvenalij metropolitát, a 73 éves, tapasztalt egyházi diplomatát, Vlagyimir metropolitát, és Filaret metropolitát említette. Az orosz sajtóban komolyan felvetődött Kirill metropolita neve is, ám nevéhez diplomataként nem fűződnek jelentős sikerek, és nincs tekintélye az orosz főpapok körében - írta a Moszkovszkij Komszomolec szombati számában.

Nem köt kompromisszumokat


A zsinaton Kirill egyebek között kijelentette, hogy az orosz ortodox egyház nem köt kompromisszumokat más keresztény vallásokkal a hit kérdéseiben, és szót emelt Az ortodox hit alapjai elnevezésű tantárgy kötelező iskolai bevezetése mellett. Az egyház által javasolt tantárgy bevezetésének kérdéséről évek óta szenvedélyes vita folyik Oroszországban.

A 12 tagú elnökség az oltárnak háttal, egy hosszú asztalnál foglalt helyet, előttük, az oltárra merőleges hosszú asztaloknál ültek az ünnepi díszbe öltözött főpapok, a metropoliták kékben, az érsekek lilában. A két oldalsó részben kapott helyet a 64 országból érkezett közel 700 küldött: az alsó szintű klérus képviselői, szerzetesek és világi személyek. A küldöttek között többségben voltak a papok - ők feketébe öltöztek -, a világi küldöttek közül a nők kendőt, sálat kötöttek a fejükre.

Közvetlenül a templom előtt több száz, a közlekedés elől lezárt környéken számos, kisebb csoportokba összeverődött hívő imádkozott egész nap.

Előzőleg Gyiomid kiátkozott csukcsföldi püspök hívei azt jósolták, hogy a világra már tavasszal katasztrófa, nukleáris háború vár, ha a modernizációs törekvések híveként ismert Kirillt, vagy Filaret metropolitát választják pátriárkává, akiket Gyiomid a maga részéről szintén kiátkozott. Ezt egy Leonyid nevű, "Isten omszki szolgájaként" bemutatkozó férfi mondta el az újságíróknak azzal, hogy a háború majd megtisztítja Oroszországot az eretnek hívőktől és utána helyreállhat a monarchia.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben