Talán Zakariás próféta sírjára leltek

Létrehozás: 2011. február 10., 16:43 Legutolsó módosítás: 2011. február 10., 16:43

Izraeli régészek bemutatták a sajtónak azt a nemrégiben megtalált 1500 éves templomot, amelyről úgy vélik, hogy a bibliai Zaka­riás próféta sírját is őrzi. A csodálatos és meglepően jó állapotban megmaradt mozaikpadlóval díszített bizánci templomot Jeruzsálemtől délnyugatra, Khirbat Madras közelében, a júdeai hegyek egyik lakatlan völgyében találták meg. Forrás: NOL / Juhari Zsuzsanna

A templom nyomára műkincsfosztogatók vezették a régészeket. 2010 nyarán illegális műkincskereskedőket tartóztattak le Izraelben, akik elmondták, hogy a náluk talált régiségeket, faragott köveket Khirbat Madras közelében találták.

A régészek a romokat először zsinagógaként azonosították, de azok a kövek, amelyekbe keresztet véstek, egyértelműen igazolták bizánci keresztény eredetét.

A kisméretű templomot, melynek gyönyörűen kivitelezett színes mozaikpadlóján oroszlánok, rókák, halak, pávák, kakasok láthatók geometriai és növényi minták között, a Kr. u. V–VII. század között használták. A bazilika kőlapokkal fedett udvaráról lehetett a templomba bejutni, amelynek hajóját nyolc márványoszlop tartotta, a remekbe szabott oszlopfőket Bizáncból hozatták az építtetők.

A bizánci templomot egy másik, 500 évvel korábban létezett római kori templom maradványaira építették, amelyet szintén mozaiklapok díszítettek. A római kori templom alatt a sziklába bonyolult alagútrendszert fúrtak feltehetően a Kr. u. II. században azok a zsidók, akik a római uralom ellen lázadtak fel Jeruzsálemben. Az alagútban, ahol a zsidók bújhattak el üldözőik elől, kutat, termeket, kő- és agyagedényeket, lámpásokat és az első (Kr. u. 66–70), valamint a második, Bar Kochba vezette zsidó felkelés (Kr. u. 132–135) idején vert pénzérmeket találtak. A régészek azt is elmondták, hogy Khirbet Madrast a római korban zsidók lakták, településüket azonban a zsidó lázadás leverésekor a rómaiak elpusztították.

A római kori templomban a régészek találtak egy kőlépcsőt is, amely egy különálló, kisméretű sírkamrába vezetett le. A régészek azt feltételezik, hogy ezt tisztelték Zakariás nyughelyeként. „A történeti források szerint Zakariás próféta sírját Khirbet Madrasnál emelt templom jelzi” – nyilatkozta Amir Ganor ásatásvezető, az Izraeli Régészeti Felügyelet munkatársa, hangsúlyozta azonban azt is, hogy ez csak feltételezés, aminek bizonyításához további ásatások és kutatások szükségesek.

Amir Ganor azt is elmondta, hogy a mozaikok az eddig Izraelben előkerültek között talán a legszebbek, kidolgozottságuk egyedülálló mestermunka.

A Biblia szerint Zakariás Krisztus születése előtt mintegy 600 évvel élt. Babilonban született a zsidók babiloni fogsága alatt, és onnan tért vissza Júdeába. Látomásaiban Istentől kapott megbízást arra, hogy hirdesse a templomépítés befejezésének szükségességét.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben