Népszavazáson döntenek a kötelező hittanról

Létrehozás: 2009. február 19., 13:59 Legutolsó módosítás: 2009. február 19., 13:59

Berlin - Népszavazáson döntenek a berlini lakosok a vallásoktatás jövőjéről. A szavazók arról határoznak, hogy a diákok első osztálytól kezdve etikát vagy hittant tanuljanak. Jelenleg a hittan választható tantárgyként szerepel a fővárosi iskolák tantervében. Forrás: MTI

Háromszázezer aláírást gyűjtött össze a kötelező hitoktatás visszaállításáért a Pro Reli nevű kezdeményezés Berlinben. Jelenleg a német állami fenntartású iskolákban heti két óra kötelező hittanfoglalkozás van – ehhez a helyet az oktatási intézménynek kell biztosítani, a hittantanárok képzéséről és a tananyag összeállításáért az egyházak felelnek. Máshogy van  Brandenburgban, Brémában és Berlinben: ezekben a tartományokban a diákoknak nem kötelező részt venniük az iskolai vallásoktatáson, hittan helyett viszont mindenkinek kell tanulnia etikát. 

A hittan tantárgy tartalmával kapcsolatban korábban is voltak viták: a fő kérdés az, hogy az órákon a diákok általános, az összes felekezet által vallott tézisekről, illetve általános erkölcsi kérdésekről beszélgessenek, vagy speciális, egyes felekezeti hitvallások szerint tanuljanak. Jelenleg ökumenikus oktatás folyik, több felmérés szerint sikerrel. A kutatási eredmények szerint ezekben a hittanórákban a diákok különösen kedvelik azt, hogy más vallásokat is megismerhetnek. A berliniek április 26-án dönthetnek arról, hogy a fővárosi diákok is részt vegyenek-e hasonló oktatásban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben