Nemzetközi konferencia lesz Kálvin és Barth viszonyáról

Létrehozás: 2009. július 15., 13:57 Legutolsó módosítás: 2009. július 15., 13:58

Bázel – A svájci Hölsteinben, a Leuenberg Otthonban rendezik meg július 13-16. között a 40. Barth Károly napokat. Idén ez a fő téma: „Barth Károly és Kálvin. Viszonyuk teológiai meghatározása”. Forrás: reformatus.hu, reformiert-info.de

Nem volt még egy teológus Barth Károly életművében, akinek olyan erős lett volna a hatása a XX. század legnagyobb református teológusára, mint éppen Kálvinnak.

Barth Egyházi Dogmatikájának ezer és ezer oldalán szinte hangosan konzultál a genfi reformátorral, legyen szó a teremtett világ teológiájáról, hiszen a világot Kálvin nyomán Barth is „theatrum gloriae Dei-nek, azaz Isten dicsősége színpadának” nevez. Vagy legyen szó az egyház és Izrael viszonyáról, esetleg a kegyelmi kiválasztás tanáról. Barth Károly 1936-ban, az Institutio megjelenésének 500. évfordulóján ezt írta:

„Kálvin volt az, aki feledhetetlen módon megmondta, hogy a teológiának határozott tárgya van, mégpedig az, hogy Isten felséges szabadságával szembesítsen minket”.

Az idei konferencia középpontjában kontroverz, sokat vitatott témák állnak, így a kegyelmi kiválasztás tana, Isten megismerése és az etika kérdései.

De szó lesz a XX. századi holland új-kálvinizmus és Barth kapcsolatáról, kiváltképpen ami Abraham Kuyper holland református teológus és egy ideig holland miniszterelnök teológiáját illeti.

A bochumi/Németország professzor, Chr. Link témája: Barth és Kálvin. A feszültségekkel teljes kapcsolat.

A zürichi P. Opitz professzor erről ad elő: Kálvin a maga korában.

A heidelbergi St. Schaede a mindenhatóság református ABC-jét adja elő, Augustinus, Kálvin és Barth nyomán.

A holland K. van der Kooi professzor gondolatainak ezt a címet adta: Barth Károly, a katalizátor.

A holland új-kálvinizmus Barth-befogadása, ami a kultúra-teológiai és kijelentés-teológiai viták kiváltója volt.

A konferencián öt munkacsoportban folyik az intenzív munka. Ezek: 1) Barth és Kálvin a természeti teológiáról, illetve az egyház és Izrael kapcsolata. 2) A predestinációról szóló tanítás Kálvinnál és Barthnál. 3) Emil Brunner református teológus, Barth kortársa és Barth Kálvin olvasása közben. 4) Barth és Kálvin néhány igehirdetésének összehasonlítása. 5) Kálvin és kora: egyházfegyelmezés. A Krisztus-követés etikája.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben