Nem lesz közös úrvacsora az ökumenikus egyházi napokon

Létrehozás: 2010. február 01., 16:36 Legutolsó módosítás: 2010. február 02., 09:22

München – Májusban kerül megrendezésre a Második Ökumenikus Kirchentag (Egyházi Napok), amely a szervezők szerint a kereszténység egységét lenne hivatott erősíteni. A hivatalos programból azonban idén is kimarad a közös úrvacsoravétel, jelentette be Anlois Glück és Eckard Nagel, a Kirchentag két elnöke, száz nappal a kezdés előtt. Forrás: evangelisch.de

„Még nem jött el erre az idő és ezt a partneregyházak is elfogadták” – mondta a katolikus Glück, aki azonban nyomatékosan óva intett mindenkit attól, hogy közös úrvacsoraosztást szervezzen demonstratív célokkal, ahogyan az 2003-ban az első Kirchentagon, Berlinben volt. Egy ilyen alkalom ugyanis az ökumenében való előrelépésben nem segítene.

„Egy ilyen demonstratív szervezkedés csak polarizálja az egyházakat és azokat erősíti, akiknek az ökumené céljai és a Kirchentag céljai nem tetszenek” – mondta Glück, aki a német katolikusok közpinti bizottságában is tag.

A közösséget közös asztalnál ülve fogják megélni – fogalmazott az evangélikus Nagel. „Egy ortodox vesperást szeretnénk, amelynek során a megáldott kenyeret ezer asztalnál szolgálnák fel, hogy így osztozzunk az ökumenikus közösségben.”

Bár az úrvacsora, vagy az eucharisztia egészen más célból van, mégis Nagel szerint ez „erős jele” lenne annak, hogy a keresztények a mindennapokba hogyan integrálhatják hitüket.

„A keresztények ökumenikus közösséget szeretnének megélni és ünnepelni, és ez független attól, hogy éppen az egyházak közötti ökumenikus párbeszédben mely előrelépések történtek, illetve milyen lépések váratnak még magukra.”

A május 12. és 16. között megrendezésre kerülő Kirchentagon a világggazdasági válsággal kapcsolatban politikai megnyilatkozások is fognak történni. A szociális igazságosság, a legfőbb prioritásban való részvétel is előtérbe fog kerülni. A munkanélküliség, a képzési esélyek és az egészségügyi ellátás is témák lesznek.

„Minden munkálkodásunk ellenére egyre táguló olló nyílik meg szegények és gazdagok között országunkban, és ezt keresztény szempontból nem fogadhatjuk el” – mondta Nagel.

A Kirchentagon több mint háromezer program közül válogathatnak majd a résztvevők. A szervezők szerint több mint százezer ember megy majd Münchenbe. 2003-ban Berlinben 200 ezren voltak.

Magyarországról a Magyarországi Evangélikus Egyház is küld fiatalokat a rendezvényre, erről majd folyamatosan fogunk hírt adni honlapunkon.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

úrvacsora, ökumené

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2010. február 01., 22:38
Érdekes lenne tudni, hogyan értelmezik a közös úrvacsorát német testvéreink. Nyilvánvaló, hogy az alapvető dogmatikai különbség miatt nem lehet azonos módon kereszttülvinni. Itthon azonban jóleső és mindenkit kielégítő megoldást tapasztaltam: egy ugyanazon templomban, egy időben, a templom más-más helyén egyszerre osztottak úrvacsorát, felekezetenként eltérő módon. Előtte az összes jelen levő felekezet papja elmondta a saját úrvacsorai liturgiáját, amelyet a katolikusok térdelve, a protestánsok állva hallgattak végig. (Mivel katolikus templomban történt, még az is növelte a jóleső érzést, hogy fiatal szerzetesek segédkeztek a protestáns lelkészeknek: feltöltötték a kelyhet, pótolták a paténáról elvett ostyát.) Szép, testvéries együttlét volt. Ilyen VAN.

Úrvacsora

Elküldte Horváth-Bolla Zsuzsanna idő 2010. február 02., 09:25
Gondolom, hogy egy időben a templom vagy gyülekezeti csarnok két oldalán lesz úrvacsoravétel. A közös vétel az azt jelentené - első lépésben -, ha ugyanarról a tálcáról vehetné az ostyát katolikus és evangélikus is. Ez nem lesz, mivel az ostyával kapcsolatban eltérőek a tanításbeli dolgok. Így bor közös vétele sem, ami már az abszolút közösséget jelenthetné...