Nem kaptak feloldozást, mert magyarul tanulnak

Létrehozás: 2009. április 07., 08:36 Legutolsó módosítás: 2009. április 07., 08:41

Bukarest – Nem szűnnek a hatóságok és a román katolikus egyház magyartanítás-ellenes fellépései a moldvai csángóknál. A történelmi Magyarország határain kívül élő magyar anyanyelvű népcsoport elrománosítása egyházi és állami részről is tovább zajlik, legutóbb magyarul tanuló gyermekektől tagadta meg a katolikus pap a gyónás utáni feloldozást. Forrás: MNO

A moldvai csángók ügyeivel rendszeresen foglalkozó internetes oldalon, a zarandoklat.hu-n közzé tett nyílt levél szerint a Klézse községből nyugdíjazott Pascaru Augustin atya az egyik vasárnap mise után megtámadta Antal Vajda János tanárt a forrófalvi templom előtt. Az egyházi személy azért fenyegetőzött, mert Antal Vajda magyarul tanítja a falubeli gyerekeket. A levél arról is tudósít, hogy ezután Antal Vajda János azt tapasztalta, hogy sok korábban hozzá járó gyerek egy idő után nem jelentkezett olyan lelkesen a magyar nyelvi programokra. Amikor Antal János érdeklődött tőlük, hogy mi is történhetett, kiderült, hogy Augustin atya nem adott azoknak a gyerekeknek a gyónás után feloldozást, akik a magyar órákra jártak. 

A moldvai csángók településein a román hatóságok mellett a romániai katolikus egyház is minden eszközzel igyekszik megakadályozni azt a programot, melyet néhány lelkes erdélyi és magyarországi magyar kezdeményezett az elrománosítás alatt álló moldvai csángó gyerekek magyarra való tanítására. Az oktatás a román hivatalok akadékoskodása és retorziói mellett a hivatalos tanítási időn kívül, jobbára magánházaknál zajlik.

Az Erdélyből és Magyarországról toborzott tanárok kevés fizetésért, áldatlan körülmények között dolgoznak. A magyar nyelv tanítását a helyi vezetés mellett sok esetben a falu plébánosa is igyekszik ellehetetleníteni. A mélyen hívő csángóknak néhány hónapja arról prédikált az egyik „lelkiatya”, hogy a Magyarországról érkezett tanárok az ördögtől valók, és aki szóba áll velük, az bűnt követ el. Ezek után természetesen jelentősen megcsappant a magyar nyelvórákra járó gyermekek száma a csángók által lakott településen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Bűnbocsánat

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. április 07., 09:37
Sajnálatos, hogy Romániában, így állnak a Magyarokhoz a papok! Másrészt viszont odase neki! Legalább az Úr Jézushoz fordulnak bűnbocsánatért, a megfelelő, legmegfelelőbb illetékeshez mennek! Ott már megis kapták a bocsánatot! Ez, ami számít! Hiszen Őnála van a bocsánat, nem az önkéntes "bűnbocsánatot osztogató, vagy megtagadó papoknál!"