Negyedik evangélikus-ortodox konzultáció a keresztségről

Létrehozás: 2008. november 05., 14:08 Legutolsó módosítás: 2008. november 05., 14:09

Bécs - Október 30 és november 1 között „a keresztség egyházaink életében” címmel Bécsben tanácskozást tartottak, az Európai Egyházak Konferenciájának (KEK) és az Európai Evangélikus Egyházak Közösségének (GEKE) szervezésében.

Negyedik evangélikus-ortodox konzultáció a keresztségről

A konferencia résztvevői

A konzultáció tulajdonképpen folytatása a 2002-ben a krétai Ortodox Akadémián elkezdett, majd 2004-ben Wittenbergben folytatott és 2006-ban az isztambuli Phanarban továbbvezetett beszélgetéseknek, amelyekben Jézus Krisztus tanításának jelentőségét feszegetik a résztvevők.
Az ülésszak egyik vezetője, Prof. Dr. Gennadios von Sassima metropolita (KEK) és Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Beintker (GEKE) voltak. Az ülésszakot egy közös Communiquékiadásával zárták.

Részletek a közös nyilatkozatból: 
„A keresztség központi jelentőségű az egyház élete szempontjából. Mindkét oldal megerősíti azt a nyilatkozatát, hogy a keresztség vízzel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében történik és egyszeri cselekvés, amely nem ismételhető.
A keresztség lényegében tehát a két tradíció között egyetértés uralkodik. A fogalmazványban megerősítették azt is, hogy a keresztséget általában ordinált személy végezheti.
A keresztelési ünnep fontos elemeiben is konszenzusra jutottak a felek: a hitvallás, a keresztelési kérdések, a gonosznak ellenmondás, az életre való kötelezés és az áldáskívánás fontos részei a liturgiának.
A liturgikus formák sokszínűsége nem választja el az egyházakat egymástól, hanem csak gazdagítja a keresztséget.
Megegyeztek abban is, hogy a keresztséget mindig a gyülekezetek közösségében kell ünnepelni.
A keresztség közös értelmezése, az ökumenikus párbeszéd jegyében, jelen pillanatban a Níceai Hitvallás alkalmazását jelenti.
A két hagyomány, minden különbségek ellenére a keresztségben való összetartozást, a Myron-áldást és az eucharisztiát egyik oldalról, míg a másik oldalról szintén a keresztséget, a konfirmációt és az úrvacsorát tartja hangsúlyozandónak.
A két felekezet előtt áll az a feladat, hogy a keresztség jelentőségét, és a keresztény hit kérdéseit a ma embere számára elmondja és az evangélium üzenetét mai módon értelmezze.
A két felekezet részéről megvan a hajlandóság a keresztség elfogadására, a fennálló különbözőségek ellenére azonban a közleményben ajánlják, hogy az egyházak egyezzenek meg ebben a kérdésben és dolgozzanak azon továbbra is, hogy a fennálló különböző teológiai felfogások például a további kérdésekben is közeledjenek egymáshoz.” 

A nyilatkozat teljes formáját a www.leuenberg.eu oldalon olvashatják.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben