Martin Junge a Lutheránus Világszövetség főtitkára az erőszaknak való ellenállásra szólított fel

Létrehozás: 2011. január 06., 12:35 Legutolsó módosítás: 2011. január 06., 13:11

Genf – Martin Junge, a Lutheránus Világszövetség főtitkára újévi üzenetében arra szólította fel a világ keresztényeit, hogy beszédeikben és cselekedeteikben hirdessék az erőszakmentességet és a békét. Forrás: LWI, evangelikus.hu

„Imádkozom azért, hogy az új esztendőben, helyi, regionális és globális szinten is tegyünk meg intenzíven minden elképzelhetőt azért, hogy leküzdjük az erőszakot, a gyűlöletet és az üldözést, a vallási manipulációt, és álljunk ellen ezeknek“ – írta Junge január negyedikére datált újévi üzenetében.

Az LVSZ főtitkára 2011 év igéjéhez, a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 21. verséhez fűzte gondolatait. Junge szerint a levélben Pál apostol világossá teszi hogy a jó kitől ered, azaz egyedül az Isten kegyelméből való megigazulásból. Junge írásában utalt korunk eseményeire a világban, arra, hogy ha az erőszak valamely vallási háttérben gyökerezik, annak nekünk, keresztényeknek kötelező ellenállnunk.

„Annak tudata, hogy megigazulunk, felszabadítja az embert a félelmetes önmegigazítás alól vagy az erőszakos, másokkal szembeni önkifejezéstől. A megigazulásból növekvő szabadság a másokért és mások előtti felelősségbeli szabadságot jelenti” – így a főtitkár.

Junge felszólított továbbá az erőszak formái iránti érzékenységre, amelyek a médiumokban sokszor nem lelnek figyelmet, mégis súlyos szenvedést okoznak.

A főtitkár elmondta, hogy a stuttgarti 11. konfresszuson a lutheránus egyházközösség egységesen erősítette meg például a nők elleni erőszak elleni fellépést. Ráadásul a lutheránus közösség maga is megtapasztalhatta a kegyelemből való megigazulás felszabadító erejét, hiszen Isten és a mennonita testvérek előtt, bocsánatot kérve szabadulhattak meg a lutheránusok a megkeserítő rossz ártó hatalmától.

„Ez a lépés megerősített bennünket abban a meggyőződésben, hogy a vallás és erőszak, a hit és elnyomás nem tartozik egymás mellé, hanem alapvetően sokkal inkább egymással szemben állnak” – magyarázta Junge.

A főtitkár azonban megállapított azt is, hogy bátorítólag hat az, hogy a lutheránus tagegyházak a korruptció, az igazságtalanság és az erőszak ellen szólalnak fel és bizonyságtevésük hatékony, ha ökumenikus és vallásközi együttműködésről van szó.

„Az Isten által elénk tárt új év felé vezető úton szemünket fordítsuk a jó felé és fejezzük ki azt, kik vagyunk: egy egyházközösség, amelyben a megigazulás üzenetének hitéből élnek és ahol csodálatos szabadságot kaptak a tagok ajándékba, amely feljogosít minket arra, hogy a másik embert elfogadjuk és neki szolgáljunk” – zárta gondolatait Junge.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben