Martin Junge: A konfliktusok által szétszabdalt világban az evangélikusoknak a híd szerepét kell betölteniük!

Létrehozás: 2010. november 29., 12:13 Legutolsó módosítás: 2010. november 29., 12:51

Genf – 2010. november 25-én iktatták be hivatalába Martin Jungét, a Lutheránus Világszövetség nyolcadik főtitkárát, aki az istentiszteleten elhangzott prédikációjában arra emlékeztetett, hogy az LVSZ tagegyházak számára mennyire fontos a közös felelősségvállalás, a dialógus, a gyógyulás, a változás és a tevőleges részvétel. A Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében, az LVSZ alelnöke, dr. Fabiny Tamás vett részt az iktatáson. Forrás: LWI, evangelikus.hu

Az „Együtt az úton Emmaus felé” című prédikációban – amely a Lukács evangélikus 24. fejezetét vette alapul – Junge hangsúlyozta Jézusnak azt a kérdését, amelyet a tanítványainak tett fel. Milyen dolgokról beszélgettek út közben? A mai egyházak, amelyek Isten misszióját végzik, sokszor az igazi feladatokra nem figyelnek.

„Mielőtt beszélünk, oda kellene figyelünk arra, hogy az egyének már elkezdett beszélgetései ileltve a társadalmi kérdések milyen problémákat vetnek fel. Ezek által ugyanis a kontextusokat és az élettapasztalatokat jobban tudjuk hasznosítani.

Az LVSZ elnöke, Munib A. Younan vezette az úrvacsorás istentiszteletet a genfi Ökumenikus Centrum kápolnájában, ahol az LVSZ titkárság székhelye is van. A résztvevők között az LVSZ tagegyházainak számos képviselője volt jelen, valamint partnerszervezetek, más felekezetek egyházainak vezetői, ökumenikus vendégek, diplomaták és egyházi szervezetek munkatársai is tiszteletüket tették a neves alkalmon.

Az istentisztelet az LVSZ Végrehajtó Bizottsága november 24 és 26. között tartott ülésének a keretében zajlott.

Mint ismeretes 2009 októberében választották meg Jungét az LVSZ Tanácsának tagjai főtitkárrá, és hivatalába idén november elsején lépett. Elődje a zimbabwei származású dr. Ishmael Noko volt.

„Az LVSZ éveken át a híd szerepét töltötte be a konfliktusok által szétszabdalt világban, hiszen ott voltunk vasfüggönyök oldalain, üvegfalaknál, látható és láthatatlan falaknál, amelyek az emberiség egységét szétválasztják, elhatárolják, bezárják az egyes embereket a másiktól” – mondta Junge, aki utalt arra, hogy az LVSZ története példaértékű még ma is.

„Az LVSZ erős diakóniai szerepvállalása és prófétai hangja a következménye annak, hogy mi lutheránusok a dialógust tekintjük alapnak a kérdések tisztázásakor” – tette hozzá Junge, aki kiemelte még az igazságosságért való küzdelmet, a más egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszéd fontosságát, más vallásokkal való dialógus jelentőségét.

Junge igehirdetésében  a kenyér megtörésének történelmi jelentőségét is hangsúlyozta, azt, hogy nálunk evangélikusoknál a hirdetett ige és az úrvacsora együvé tartoznak.

A prédikáció teljes egészében elolvasható az LVSZ oldalán, angol, német, francia és spanyol nyelven is: http://www.lwf-assembly2003.org/lwf-interspire/link.php?M=1804&N=230&L=24&F=T

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben