Kirill szmolenszki és kalinyingrádi metropolita karácsonyi üzenete

Létrehozás: 2009. január 09., 09:17 Legutolsó módosítás: 2009. január 09., 09:19

Moszkva - A Juliánusz naptárt követő keleti egyházak január 7-én ünneplik a Megváltó születését, ahogy erre XVI. Benedek pápa is emlékeztetett a vízkereszt napján mondott Úrangyala-imádság alkalmával. Forrás: Magyar Kurir

Kirill szmolenszki és kalinyingrádi metropolita karácsonyi üzenete

Kirill, metropolita

Oroszországban hívek milliói vettek részt a karácsonyi szent liturgiákon. Kirill szmolenszki és kalinyingrádi metropolita, pátriárkai helytartó a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban mutatott be ünnepi szent liturgiát. A metropolita karácsony ünnepén üzenetet intézett a hívekhez.

„Ezekben a napokban arra emlékezünk, hogy Isten Fia lejött az emberek közé, hogy mindnyájan egyesülhessünk vele. A keresztények feladata, hogy méltó választ adjanak az isteni szeretetre. Szent Pál szeretethimnusza szerint ez a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgös, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, haragra nem gerjed, a rosszat nem rója föl.

Erre a szeretetre mutatott példát életével Alekszij pátriárka, aki a közelmúltban fejezte be földi pályafutását. Kétségtelen érdeme volt, hogy megóvta az egyház egységét” – írja karácsonyi üzenetében Kirill metropolita. Oroszország megkeresztelkedésének 1020. évfordulója, amelyet megünnepeltek Moszkvában, Kijevben és Minszkben, világosan megmutatta, hogy a hívek az egyház egységét akarják. Tízezrek tanúskodtak róla, hogy az egyetlen egyházban, Krisztus Teste teljességében van az igazság. Alekszij pátriárka távozásával az orosz ortodox egyház fontos időszaka zárult le, amelyet a nagy társadalmi változás jellemzett.

„Ma már teljesen más társadalomban élünk, amely nem hasonlít ahhoz, amely a ránk kényszerített istentelen korszakot követte” – szögezi le Kirill metropolita. Ám azok a népek, amelyek lelkileg az orosz egyházból táplálkoznak, kívülről rájuk tört gazdasági és társadalmi nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek. Az egyház együttérez mindazokkal, akik elveszítették munkájukat, akik anyagi gondokkal küszködnek.

Az Úr világítsa meg bölcsességével a hatalmon lévőket, a vállalkozókat és az egyszerű dolgozókat, hogy közös munkával, egymás kölcsönös segítésével keressenek megfelelő megoldásokat a nehézségek leküzdésére, megőrizve közösségeikben a békét és az összhangot.”

A metropolita továbbá utalt arra, hogy hamarosan kezdetét veszi az orosz ortodox egyház helyi zsinata Moszkvában, melyen az új pátriárka megválasztására is sor kerül. Erre készülve a következőket hangsúlyozta: „egyedül a szeretet képes az igazi zsinati szellem megteremtésére.”

„Minden bűn gyökere a gőg. Csak akkor tölti el szívünket az isteni kegyelemből származó szeretet és egység, ha nem hagyunk helyet benne a gyűlölet, az irigység, a vetélkedés számára” – olvashatjuk Kirill szmolenszki és kalinyingrádi metropolita karácsonyi üzenetében.

* * *

Az orosz ortodox hívek ezekben a napokban hosszú sorokban járulnak a december 5-én elhunyt II. Alekszij pátriárka sírjához. Antonio Mennini címzetes érsek, moszkvai apostoli nuncius a Vatikáni Rádiónak megerősítette, hogy igen élő a pátriárka emléke a hívek, a papok és a püspökök körében. Az orosz ortodox egyház egy emberként imádkozik II. Alekszij lelki üdvéért.

Karácsony jó alkalom a katolikusok és ortodoxok közötti szeretetközösség megújítására is, amikor hagyományosan kölcsönösen kifejezik egymásnak jókívánságaikat az egyházfők. Így volt ez II. János Pál és most XVI. Benedek pápasága idején is – hangsúlyozta a moszkvai nuncius.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben