Indul a Református Egyházak Világközösségének internetes honlapja

Létrehozás: 2009. április 09., 09:16 Legutolsó módosítás: 2009. április 09., 09:18

Új honlapon kezdi meg tájékoztatási szolgálatát az új református világközösség, a WCRC, ami két nagy református világszervezet egyesüléséből jön majd létre: a Református Világszövetségből és a Református Ökumenikus Tanácsból. Az egyesülő református világközösség új honlapjának címe: www.reformedchurches.org. Forrás: reformatus.hu, reformiert-info.de

A valóban egyháztörténelmi jelentőségű eseménynek számító egyesítő világgyűlésre 2010 június 18-28-án kerül sor az USA Michigan Államban található grand rapidsi Kálvin College-ban. Az új világszervezethez mintegy 75 millió református tartozik majd az öt földrészen. A grand rapidsi székhelyű Református Ökumenikus Tanács elnöke, Peter Borgdorff lelkész szerint az új világközösség megalakulására mintegy 1 000 delegátus érkezése várható, de ezt is meghaladó számban érkeznek majd gyülekezeti tagok, egész gyülekezeti csoportok a világ minden részéből. Az egyesítő világgyűlés főtémája az Efézus 4,3-ból való: „Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben