II. Alekszij életrajza

— Felvéve: ,
Létrehozás: 2008. december 05., 20:45 Legutolsó módosítás: 2008. december 05., 20:45

II. Alekszij (világi nevén Alekszej Mihajlovics Rüdiger) 1929. február 23-án született papi családban. Gyermek- és ifjúkorát Tallinban töltötte, ahová apja az októberi fordulat után emigrált. A 30-as évek végén szüleivel két zarándoklatot tett a Ladoga-tó környéki Valaam m onostorba. Ezek a zarándoklatok meghatározták későbbi szellemi útját. Forrás: Szimandron

II. Alekszij életrajza

II. Alekszij pátriárka

Kisgyermekkorától fogva ministrált a templomban. Lelkiatyja, Ioann Bogojavlenszkij protoijerej volt, aki később Izidor néven Tallin és egész Észtország püspöke lett.

1949-ben elvégezte a Leningrádi Teológiai Szemináriumot, 1953-ban pedig a Teológiai Akadémiát.
1950 áprilisában pappá szentelték, Észtországban szolgált, majd Jihvi város Úrjelenése templomának elöljárójává nevezték ki.

1957–1959 között a tartui Nagyboldogasszony-székesegyház elöljárója és a tartui járás esperese.
1958-ban protoijerej rangot kap.
1959–1961 között a tallini egyházmegye Tartu-Viljandiai kerületének esperese.

1961 márciusában a moszkvai Szent Háromság Lavrában szerzetessé nyírják. 1961. szeptemberében Tallin és egé sz Észtország püspökének nevezik ki.
1961–1964 között a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának helyettes vezetője.
1964. júniusában érseki rangra emelik és a Szent Szinódus állandó tagjává válik.
1964–1986 között a Moszkvai Patriarkátus Hivatalának vezetője, 1965-től a Szent Szinódus Oktatási Bizottságának elnöke.

1968 februárjában metropolita címet kap.

1986–1990 között leningrádi és novgorodi metropolita, egyúttal továbbra is irányítja az észtországi egyházmegyét.

1990. június 7-én Pimen patriarcha utódaként a Helyi Zsinat Moszkva és egész Oroszország pátriárkájává választja. II. Alekszij a 15. orosz pátriárka volt a Moszkvai Patriarkátus megalapítása óta.

1994-ben Magyarországra látogatott.

2004 márciusa óta a FÁK Vallásközi Tanácsának társelnöke.

Számos tudományos és társadalmi címet kapott. Egyháztörténész volt. Több mint 450 teológiai és egyháztörténeti művet, cikket írt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben