I. Bartholomeosz konstantinápolyi pátriárka köszöntötte Kirill pátriárkát

Létrehozás: 2009. január 30., 10:05 Legutolsó módosítás: 2009. január 30., 10:08

Konstantinápoly - Az ortodox világ lelki elöljárója, az első az elsők között, a konstantinápolyi pátriárka ezt a táviratot küldte az orosz főpásztor megválasztása alkalmából az új orosz pátriárkának. Forrás: szimandron.hu - interfax.religion.ru - reformatus.hu

I. Bartholomeosz konstantinápolyi pátriárka köszöntötte Kirill pátriárkát

I. Bartholomeosz

 "Kirill úr, Moszkva és egész Oroszország boldogságos és szentséges patriarchája! A Konstantinápolyi Egyház, az Egyetemes Patriarchátus és én személyesen teljes szívünkből fakadó testvéri csókkal illetjük Önt, Szentséges Testvéregyházunk és kiválasztott Leányegyházunk, az Orosz Egyház új elöljárója tisztségére történt mai méltó megválasztása alkalmából, köszöntvén a hívő népet, az áhítatos papságot és Egyházuk Szent Lélek által megvilágosított főpapságát, amiért irigylésre méltó egyöntetűséggel választották meg méltó, tekintélyes és szeretett Boldogságodat patriarchának. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Ön patriarchátusa idején, amely legyen hosszantartó és dicső, harmonikusan fogunk tudni együttműködni a mai nyugtalan világban Isten dicsőségére és az Ortodoxiáról való közös tanúságtétel nevében. A közeli hónapokban várván Önt az Anyaegyházba, hogy közös szent szolgálattal kezdjük meg közös utunkat a jövő felé, szent csókkal illetjük Önt, Boldogságos és Tiszteletreméltó Testvérünket, és Krisztusban való testvéreinkkel együtt kiáltunk: Aksziosz! (Méltó!) + Bartholomeosz, konstantinápolyi patriarcha

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben