Hogy kerül Allah a Bibliába?

Létrehozás: 2011. április 29., 07:34 Legutolsó módosítás: 2011. április 29., 07:35

Malajziában politikai és vallási vitát okoz, hogy az országban megjelenő maláj nyelvű keresztény Bibliákban Isten neve Allah. Egyesek azt állítják, hogy ez megtévesztheti az ország muszlim többségű lakosainak némelyikét, a keresztények viszont azt szeretnék, ha nem bélyegeznék meg őket és könyveiket – az utóbbiakat szó szerint is. Forrás: nyest.hu

A probléma politikai jellege legalább 1986-ig nyúlik vissza, a maláj kormány akkor tiltotta meg az Allah szó használatát nem muszlim szövegekben. Csakhogy a maláj keresztények is ezt a szót használják emberemlékezet óta – ami jelen esetben a 19. századi angol hittérítőket jelenti – az Isten fogalmára. A maláj nyelv nem egyedülálló ezzel, hozzánk sokkal közelebb, az Európai Unión belül is van egy nyelv, ahol Isten neve Allah, mégpedig a máltai nyelvben, amiről már a nyest.hu is írt. Máltán azonban ebből nincsen probléma, mert a lakosság 99 százaléka katolikus, és nincs muszlim lakosság, aki érdemben tiltakozhatna.

A maláj nyelvben van ugyan egy másik szó is istenre, ez pedig a tuhan, de ez egy olyan istenfogalom, amely kevésbé illik az egyistenhithez, mert tuhanokból több is lehet. Ugyanakkor a Tuhan szó is szerepel a maláj nyelvű Bibliákban, mint az angol „Lord” (magyarul Úr) fordítása.

Malajzia vallási és etnikai szempontból is rendkívül színes. Az országban ugyan az iszlám az államvallás, de egyébként vallászabadság van. (Kivételt a nem szunni iszlám képez – mint például a síita irányzatok – melyek tiltottak.) A muszlim malájok az ország lakosságának felét adják, rajtuk kívül jelentős számban élnek még az országban kínai buddhisták (19%), többnyire ősmaláj bennszülött keresztények (9%), indiai hinduk (6%), továbbá taoisták, szikhek és egyéb vallások követői is. Pont emiatt jellemző Malajziára alapvetően a vallási tolerancia.

Az 1986-os keresztények ellen diszkrimináló törvényt végül 2009-ben sikerült megtámadnia egy Római Katolikus újságnak, és a maláj legfelsőbb bíróság vissza is vonta azt. A maláj belügyminisztérium azonban még fellebbez, a vita tehát közel sincs teljesen lezárva.

A jelenlegi helyzet az, hogy már nem kobozzák el a Malajziába érkező Bibliákat, de a maláj kormány cserébe azt szerette volna, ha megszámozzák őket és beléjük ütnek egy pecsétet, hogy „Nem muszlimok számára.” A keresztények ezt elutasítják.

Kérdezhetnénk, hogy miért van szükség a pecsétre, hiszen a Koránt csak meg tudja különböztetni bárki a Bibliától már a neve alapján is. További komplikáció azonban, hogy a maláj nyelvű Biblia neve az arab eredetű al-Kitab, ami már tényleg megtéveszthető lehet.  Nincsenek könnyű helyzetben a muszlim államvallás védői.

A legutolsó változat szerint már csak egy keresztet kellene a könyvek elején feltüntetni, és egy bejegyzést, hogy „Keresztény kiadvány”.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Allah

Elküldte Muszlim Vagyok idő 2011. április 29., 09:09
Sziasztok!
Én egy magyar muszlim vagyok, és Iszlám teológiát tanultam.

A véleményem szeretném megosztani veletek, remélem hasznunkra lesz!

Arabul az Isten szó "ileh" Ez pontosan azt jelenti "egy(valamilyen) isten" tehát határozatlan formában van.
Ha elé tesszük az "el" határozó szót, akkor így fog kinézni: "el-ileh" ami azt jelenti "az Isten", tehát határozott. Az a lényegen ennek a szónak, hogy lehet többesszámba tenni, és nőnembe is.
Tehát:
Ileh-nőnem:Ilehe-határozottan:El-Ilehe
Ileh-többesszám:Elihe-határozottan:El-Elihe

Vagyis az "ileh" szót lehet használni egy ismert istenre, egy ismeretlen istenre, istenekre, istennőre, istennőkre.
Ez a szó használható, az osztható istenekre, vagy több személyiségű istenre/istenekre, a görög istenekre... stb.

Most az "Allah" szót nézzük!
Az "Allah" szót is az "ileh" szóból képzik elméletileg, de valójában egy olyan átalakuláson megy keresztül(amit most feleslegesnek tartok elmagyarázni), ami után az "Al" határozó képző, már nem képzőnek számít, hanem a szógyök szerves része.
Ezt úgy tudnám magyarázni, hogy pl az arabban ha valakit megszólítasz, akkor egy úgynevezett "hívó gyököt" kell a név elé tenni. Ez a "Je" gyök. Pl azt mondod: Ahmed! Vagyis szólsz Ahmednak. De arabban ez "Je Ahmed", amit úgy szoktak fordítani, hogy "Ó Ahmed".

De az a nyelvtani törvény, hogy ha egy olyan szó elé rakod be a "hívó gyököt", ami előtt, a határozó gyök már eleve szerepel, akkor a határozó gyököt törölni kell!
pl: Könyörületes-Rahmen
Határozott állapot: El-Rahmen
Ezt a kifejezést az Istenre használják.
Amikor könyörgök az Istenhez, hogy: "Ó Könyörületes!"
Akkor elé kerül a "Je" gyök, és a szabály szerint törlődik a határozó "El" gyök.
Tehát: "Je-Rahmen!" És NEM Je-El-Rahmen!!!!

De viszont mikor az "Allah" szót használom, pl "Ó Allah", akkor ott már nem törlődik a kötelezően törlendő El(AL) határozó gyök, mert az már a szó része.
Ezért: "Je Allah", és NEM "Je Ileh"!

És itt a lényeg!!!

Mert a "Je Allah" az azt jelenti, hogy megszólítod azt a személyt, aki:
NEM lehet nő, vagy hím nemű
NEM lehet több
NEM lehet belső osztottsága(szentháromság)
NEM lehet Antropomorf
Egyszerűen az Allah szó ezt kizárja!

De amikor azt mondod, hogy "Je Ileh"
Akkor egy olyan istenséget szólítasz meg, aki lehet:
Hím, vagy nő nemű
Lehet belőle több
Lehet belső osztottsága(szentháromság)
Lehet antropomorf

Vagyis az Allah szó összetétele nagyon sok (már csodaszerű) következménye van.

Ezért azokra az istenségekre, amik antropomorfok(Jézus, Krisna... stb), vagy hímneműek(Jézus, Zeusz... stb), vagy nő neműek(Aphrodité... stb), vagy több van belőlük(görög, hindu istenek... stb), vagy belső osztottságuk van(Atya, Fiú, Szentlélek), NYELVTANILAG HELYTELEN az "Allah" szó használata!

Hisz csak gondoljunk bele! Egy Keresztény abban hisz, hogy Jézus, fiú, Jézus antropomorf, az Isten három személyű.
Ha közben Ugyan erre az istenére, akiben a fentiek szerint hisz, az "Allah" szót használja, nem csak hogy nyelvtani hibát követ el, DE MEG IS TAGADJA A HITÉT, MERT "ALLAH" NEM FIÚ, NEM ANTROPOMORF, NEM OSZTHATÓ, NEM TÖBB. Vagyis a hitével kerül önellentmondásba!

Vagyis Allahra lehet mondani, hogy isten, de csak az egyetlen Istenre lehet mondani, hogy ALLAH!

Ez az Igazi Monoteizmus, ami csak az Iszlámban található meg!

Köszönöm, hogy elolvastátok.