Egyházi vezetők méltatták a megigazulástanról szóló közös nyilatkozatot

Létrehozás: 2009. november 02., 10:46 Legutolsó módosítás: 2009. november 03., 09:34

Augsburg – Ünnepi istentizstelettel emlékeztek meg az egyházi vezetők október 30-án és 31-én Augsburgban arról, hogy tíz évvel ezelőtt a lutheránus és a katolikus egyház képviselői aláírták a megigazulástanról szóló közös nyilatkozatot. Forrás: idea.de, ekd.de

Mint ismeretes, a Lutheránus Világszövetség és a Vatikán képviselői 1999-ben Augsburgban egy istentisztelet keretében megerősítették azt, hogy az évszázadokig folyó kölcsönös egymással szembeni ítélkezés a megigazulástan kérdésében a továbbiakban nem szabad, hogy az egyházak tanításai között gátként szolgáljon.

2006-ban aztán a Metodista Egyházak Tanácsának tagegyházai is csatlakoztak a közös nyilatkozathoz.

„Most azt ünnepeljük, hogy a lutheránusok és katolikusok között évtizedekig folyó párbeszéd meghozta gyümölcsét és egy differenciált konszenzus alapján a megigazulástant közösen vallhatjuk” – jelentette ki a Németországi Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyházak vezető püspöke, Johannes Friedrich (München). A teológiai dialóguson túl azonban javasolta, hogy sose felejtsék el a lelki ökumenét.

„Mindaz, ami az imádság és az istentisztelet területén közösen lehetséges, nagy örömmel, és Istennek szóló dícsérettel és hálaadással kell tennünk.”

Lehmann bíboros: Nem minden szempontból megfelelő konszenzus

A Német Püspöki Konferencia korábbi vezetője, Karl Lehmann bíboros(Mainz), ugyan dicsérte és méltatta a közös nyilatkozatot, mint amely a két egyház közötti fontos lépés, de elmondta, hogy bár a nyilatkozat a megigazulástan kérdését részletesen tárgyalja, de emellett a két egyház dogmatikájának többi súlyos kérdését nem említi, így van még miről tárgyalni az elkövetkezendő időszakban is.

A Lutheránus Világszövetség elnöke, Ishmael Noko (Genf) is támogatta a bíborost elképzelésében és elmondta, hogy „ezen a nyilatkozaton állva a két egyház közötti struktúrák megújulhatnak, és közösen tehetünk arról a világ előtt bizonyságot, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus a világért beteljesített.”

Kasper bíboros: Az ökumenikus párbeszédnek nincsen alternatívája

A Pápai Tanács elnöke, Walter Kasper bíboros (Róma) méltatta az ökumenikus mozgalmat és hangsúlyozta, hogy ennek egyelőre nincsen alternatívája. „Ez nem a liberalizmus műve, hanem Jézus Lelkének impulzusa.”

A közösen elért dolgokért hálaadásra szólított fel és hangsúlyozta, hogy mindez a Szentlélek munkájának jele. A Keresztyének Egységét Előmozdító Pápai Tanács elnöke kritizálta „az ökumenében állítólag beállt csend miatti jajveszékelést és az áldatlan ócsárolást, amely csak azt nézi, hogy még mi mindent nem értek el.”

Walter Klaiber (Tübingen), a metodisták német vezetője az ünnepségek feladatát abban látta, hogy ne az 1999-ben történteket dicsőítsük, hanem a további munkát, a további feladatokat szorgalmazzuk.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben