Bezárnák az összes egyházi iskolát

Létrehozás: 2009. április 12., 08:38 Legutolsó módosítás: 2009. április 12., 08:40

London – Betiltaná az új vallási iskolák létrehozását a Tanárok Nemzeti Szövetsége, egy brit érdekvédelmi szervezet. Az indítvány beterjesztői szerint a jövőben a meglévő hétezer államilag támogatott egyházi tanintézmény megszüntetésére is sor kerülhetne, mert úgy vélik, a vallásos oktatási intézmények felvételi gyakorlata szegregációhoz vezet. Forrás: independent, origo.hu

A kérdésben még a javaslatot megfogalmazó Tanárok Nemzeti Szövetségében sincs egyetértés, a tagok közül ugyanis sokan egyházi fenntartású intézményben dolgoznak. Nagy-Britanniában jelenleg hétezer egyházi iskola működik, közülük hatszáz középfokú, hatezer-négyszáz pedig alapfokú tanintézmény – többségüket valamelyik keresztény felekezet működteti.

A vallásos iskolák megszüntetését célzó javaslatot a Tanárok Nemzeti Szövetségének április 11-én, szombaton, Cardiffban tartandó megnyíló kongresszusán terjesztik elő. Az előterjesztés szerint az „egyházaknak, vallási csoportoknak, szervezeteknek nem lehet helye az iskolák fenntartásában és irányításában”. A javaslat leszögezi: „Minden gyermeknek meg kell adni a jogot és a lehetőséget, hogy találkozzon és együtt tanuljon más vallású kortársaikkal”. Az indítvány megfogalmazói azzal érvelnek, hogy ha vallási alapon válogatnak a tanintézmények e jelentkezők között, azzal gyengítik a társadalmi kohéziót, és nem segítik elő a különböző felekezetek közötti megértést.

A Tanárok Nemzeti Szövetségének vezetői egyetértenek a javaslatban megfogalmazott célokkal. Ugyanakkor nem annyira a vallásos iskolák megszüntetésében látják a megoldást, hanem azt szeretnék, ha a felekezetek irányítása alatt működő tanintézetek megváltoztatnák felvételi gyakorlatukat. Christine Bowler, az érdekvédelmi tömörülés elnöke kijelentette: „Minden iskola kötelessége, hogy elősegítse a különböző vallások hívei közötti toleranciát, és erősítse a társadalom tagjai között az összetartozás érzését. Nem helyes, ha vallási alapon válogatnak a jelentkezők között."

Államilag is támogatott egyházi iskolák Nagy-Britanniában felekezetenként
Anglikán – 4700 iskola
Római katolikus – 2100 iskola
Metodista – 150 iskola
Ortodox – 1 iskola
Hetednapos adventista – 1 iskola
Zsidó – 36 iskola
Muzulmán – 6 iskola
Szikh – 2 iskola
Hindu – 1 iskola

Tony Blair miniszterelnöksége idején sok új egyházi iskola jött létre, mert a kormány kifejezetten támogatta a felekezetek szerepvállalását az oktatásban. Azonban Ed Balls, a Brown-kormány gyermek-, család- és iskolaügyi minisztere már nem támogatja új vallásos tanintézmények felállítását. Másrészt a felekezetek természetesen szeretnék, ha több iskolájuk lenne. Dr. Kenneth Stevenson, Portsmorth püspöke, az Anglikán Egyház Oktatási Tanácsának elnöke az akkori miniszternek, Alan Johnsonnak azt javasolta, hogy minden vallásos tanintézményben legalább a helyek huszonöt százalékát fenn kellene tartani más felekezetek hívei számára.

A vallásos iskolák legnagyobb része meglehetősen nagyvonalú állami támogatásban részesül, ami annyit jelent, hogy kiadásaikank akár 90%-át is fedezi a költségvetés. A Nemzeti Tanterv alapján folyik az oktatás ezekben az intézményekben is.A keresztény iskolákban a jelentkezők számára előírás, hogy meg legyenek keresztelve, illetve a templom rendszeres látogatását is előírják a gyerekeknek. Egyes felmérések szerint a lakosság 80%-a  ellenzi, hogy az állam támogassa a felekezetek iskoláit. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben