Az orosz ortodox egyház a protestáns egyházakban mutatkozó liberális tendenciákra figyelmeztetett

Létrehozás: 2010. július 05., 08:28 Legutolsó módosítás: 2010. július 05., 08:29

Moszkva – Kirill, az orosz ortodox egyház pátriárkája, valamint Hilarion metropolita közös nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a nyugati protestáns egyházakban mutatkozó „liberális tendenciák” miatt. A nyilatkozatokra az Egyházak Világtanácsának (WCC) legutóbbi, a felekezeti konszenzussal foglalkozó találkozója adott alkalmat. Forrás: globusz.net

Kirill külön felhívta a szervezet főtitkárának, Olav Fykse Tveitnek a figyelmét arra, hogy „közös erőfeszítésekre van szükség, hogy megvédjük a kereszténysége a szekuláris erőktől, melyek arra törekszenek, hogy keresztényellenes, sőt általában, vallásellenes érzelmeket terjesszenek a világban”.

Hilarion metropolita néhány nappal korábban maga is hasonló hivatalos kijelentéseket tett, kiemelve, Nyugaton kifejezett keresztényellenes fóbia tapasztalható és „egyfajta intolerancia a kereszténységgel szemben, nem is beszélve a vallási közösségek szétbomlasztásáról”. Egyben élesen támadta az Emberi Jogok Európai Bíróságot, mely – a véleményszabadságra hivatkozva – megtiltotta a keresztek kifüggesztését az iskolákban. A döntést a z olasz klérus sérelmezi, Hilarion pedig segítségek ígért a katolikus egyháznak a keresztek visszahelyezéséért folytatott harcában.

Ezek az orosz megnyilatkozások egybecsengenek a Vatikán álláspontjával. 2000-ben Ratzinger bíboros a kontinens „új evangelizációjáról” beszélt, és e szándék erősödött, mióta XVI. Benedek néven ő lett a pápa – írja a moszkvai napilap. Június 28-án a Vatikán új pápai tanácsot hozott létre, melynek feladata, a keresztény országokban megerősíteni a hit terjesztését és a felgyorsult szekularizáció megfékezését. Ez nem csak a vallási érzületnek adhat új erőt, de megszilárdíthatja a konzervatív katolicizmust is a kontinensen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben