Az EÖT levélben fordult a G20 országokhoz

Létrehozás: 2009. április 08., 08:14 Legutolsó módosítás: 2009. április 08., 08:15

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa levéllel fordult a G20 országok londoni találkozójához. A levelet, amely biblikus, szociáletikai és erkölcsi szempontok figyelembevételével szól a válságról, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közvetítésével, rövidítve közöljük. Forrás: MEÖT, Magyar Kurír

Az EÖT levélben fordult a G20 országokhoz

Samuel Kobia

„Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (EÖT) mély aggodalommal figyelte a jelenlegi pénzügyi és gazdasági világválságot, amely világszerte a munkanélküliség, eladósodás és szegénység növekedéséhez vezetett. Ezt a válságot az EÖT nem csupán pénzügyi és gazdasági válságnak tekinti, hanem olyan válságnak, amelynek morális és etikai tényezői vannak, amelyek egy ideje lassan aláássák társadalmainkat. Olyan korszak tanúi vagyunk, amelyben a kapzsiság vált a gazdasági növekedés alapjává. Az EÖT 1984 óta kifejezi aggodalmát erre vonatkozóan, amikor felhívást tett közzé egy erkölcsi elvekre és társadalmi igazságosságra épülő új nemzetközi pénzügyi rendszer létrehozása érdekében.

Ismét eljött az ideje a pénzügyi és gazdasági rendszerek ilyen átalakításának, a mindenkire vonatkozó becsületesség, emberi méltóság és szociális igazságosság alapján. Szeretnénk fölvetni olyan szempontokat, amelyeket számításba kell venni a jelenlegi rendszer átalakításához. Amint azt a G20-vezetők megállapították, ez a válság alkalmat adott arra, hogy együtt elemezzük, hogyan hozhatunk létre egy olyan rendszert, ami nemcsak fenntartható, hanem igazságos és erkölcsös is. A kormányok jelzik, hogy határozott lépéseket fognak tenni a világkereslet élénkítésére és a pénzügyi szektor stabilitásának fenntartására.

Túl kell lépni a rendszer rövid távú összeomlásának megakadályozásán. Bátor és új intézkedésekre van szükségünk, amelyek megjavítják ezt az igazságtalan és erkölcstelen rendszert annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyen válság. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági intézményeket drasztikusan át kell alakítani ahhoz, hogy elkerülhessük a válság megismétlődését. Most radikális változtatásokra van lehetőség, mert a nemzetközi közvélemény és az együttműködés iránti elkötelezettség kedvező. Felébredt a közös felelősség szelleme. Azonban ahhoz, hogy egy ilyen átalakítás sikeres és fenntartható legyen, ezt a vitát az Egyesült Nemzetek Szövetsége napirendjére kell tűzni, amelyben minden ország részt vesz.

Üdvözöljük és nagy jelentőségűnek tartjuk azt a javaslatot, hogy létre kell hozni a fenntartható gazdasági tevékenység globális alapszabályát, amelynek célja az, hogy egységes szerkezetben szabályozza a globális gazdaság stabil, szociálisan kiegyensúlyozott és fenntartható formáját. Ennek az alapszabálynak erkölcsi alapokon kell nyugodnia, és megszövegezésében az ENSZ-hez tartozó összes országnak részt kell vennie. Még fontosabbnak hiszik azonban az egyházak, hogy a világszegénység elleni küzdelemre, az élelmiszerválságra és az éghajlatváltozásra ugyanolyan figyelmet kell fordítani, mint a pénzügyi összeomlás kármentésére."

Az EÖT álta az egyházak nevében körvonalazott néhány javaslat a G20 londoni találkozójára 2009 áprilisában, valamint az ENSZ májusi ülésére:

1. Ez a válság jó lehetőség a nemzetközi közösség számára egy új pénzügyi szerkezet megteremtésére az ENSZ égisze alatt, ahol minden ország és a civil szervezetek széleskörű részvételére volna lehetőség. A G20-tárgyalásnak tehát elő kellene készítenie a kérdés teljes körűbb megtárgyalását az ENSZ májusi ülésére.
2. El kell indítani egy folyamatot az összes globális pénzügyi és kereskedelmi intézmény demokratizálására.
3. A felügyelő intézmények átalakításával és megerősítésével el kell rettenteni a destabilizáló valutaspekulációktól.
4. Ki kell fejleszteni egy erkölcsileg és társadalmilag igazságos gyakorlatot, ami irányítani tudja a világ pénzpiacait.
5. Létre kell hozni a tőkeáramlás és a tőkeszökés nemzetközi, állandó és kötelező ellenőrzési mechanizmusát.
6. Meg kell valósítani egy nemzetközi pénzrendszert, amely a tartalékok új rendszerére van alapozva, beleértve a regionális tartalékvaluták megteremtését és megszüntetve az US dollár jelenlegi fölényét.
7. Be kell tiltani a zugalapítványokat és az olyan piacokat, ahol származékokat és más mérgező termékeket forgalmaznak, közellenőrzés nélkül.
8. Véget kell vetni az árucikk-, elsősorban az élelmiszer- és energiaspekulációnak olyan mechanizmusok létrehozásával, amelyek figyelik a spekulatív magtartást.
9. Le kell rombolni az adómenedékeket, igazságszolgáltatás elé kell állítani azokat, akik ezzel spekuláltak (egyéneket, társaságokat, bankokat és pénzügyi közvetítőket), és létre kell hozni egy nemzetközi adószervezetet az adóverseny és adókijátszás elleni küzdelemre.
10. Létre kell hozni a gazdagság megosztásának új nemzetközi rendszerét.
11. El kell törölni a törvénytelen adósságot és az elszegényedett országok elviselhetetlen adóterheit. Létre kell hozni egy demokratikus, elszámolásköteles, tisztességes hitelrendszert, amely a fenntartható és méltányos fejlődést szolgálja.
12. Biztosítani kell, hogy ez a válság ne vezessen a szegény országoknak nyújtott hivatalos fejlesztési segély (ODA) csökkentéséhez, és a millenniumi fejlesztési célokra se hasson hátrányosan.

Levele végén Samuel Kobia főtitkár reményét fejezte ki, hogy megfontolják e javaslatokat, és hogy találkozójukra nemcsak feltörekvő piac-országokat fognak meghívni, hanem szegény országokat is, hiszen ezeket még jobban érinti a válság. Végül imádságaikat ajánlotta fel a konstruktív és sikeres találkozóért.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben