Az egység megtartására szólította fel Rowan Williams az anglikánokat

Létrehozás: 2010. június 02., 14:25 Legutolsó módosítás: 2010. június 02., 14:25

London – Rowan Williams canterburyi érsek pünkösd alkalmából az összhangra és a párbeszédre szólította fel az Egyesült Államok episzkopális egyházát – tájékoztat róla a L'Osservatore Romano. Az anglikán közösségeket a homoszexuálisok pappá szentelése és a homoszexuális házasságok megáldása osztja meg, amelyet tilt egy 2004-es anglikán moratórium. Forrás: Magyar Kurír

Az anglikán prímás mindenekelőtt az episzkopális közösséghez fordult, amely a közelmúltban a Los Angeles-i egyházmegyében püspökké szentelt egy homoszexualitását nyíltan megvalló tiszteletest. Ez a püspöki rangra emelés komoly kérdéseket támaszt, nemcsak az episzkopális egyházat és az anglikán egyházban elfoglalt helyét illetően, hanem az egész közösség szempontjából – fejtette ki Rowan Williams Szingapúrban, a déli félteke anglikán híveinek globális találkozóján.

A canterburyi érsek leszögezte, hogy az anglikán közösség átmeneti korszakban van. A világ minden részén élő 77 millió anglikánhoz fordulva elismerte, hogy a a bizalmatlanság légköre alakult ki a kommunikációs nehézségek és a kapcsolatok törékenysége miatt. Az anglikán prímás üzenetében a pusztán formai helyett a tartalmi egységre szólított fel.

„Nem helyes, ha formálisan fenntartjuk az egységet, miközben meggyőződésünk, hogy helyi szinten a mély megosztottságok károsak küldetésünknek. Az sem helyes azonban, ha ilyen drámai módon eltávolodunk egymástól, s közben nem látjuk meg magunkban Krisztust” – fogalmazott Rowan Williams. Az anglikán érsek szerint fennáll annak a veszélye, hogy az anglikán közösségen belül öntörvényű csoportok jönnek létre, és széthull az a mély egység, amely Isten szavából meríti erejét.

Rowan Williams emlékeztetett az anglikán közösség által 2004-ben jóváhagyott három moratóriumra. Az első tiltja az egynemű személyek közötti együttélés megáldását, a második tiltja az együtt élő homoszexuális személyek püspökké szentelését, a harmadik pedig nem teszi lehetővé egy anglikán püspök számára, hogy engedélyt adjon más egyházmegyék területén lelkipásztori munka végzésére.

Azok a provinciák, amelyek nem értenek egyet a három döntéssel, nem vehetnek részt a közösségben folyó formális ökumenikus megbeszéléseken. Júliusban a York városában megrendezendő közgyűlésen szintén fontos kérdést vitatnak majd meg. Arról a dokumentumról van szó, amelyet az angol anglikán egyház felülvizsgáló bizottsága állított össze a nők püspökké szentelése tervéről az angliai anglikán közösségben.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben