Ateisták a keresztségük visszavonását kérték

Létrehozás: 2009. április 03., 10:23 Legutolsó módosítás: 2009. április 03., 10:23

London – Több mint 100 ezer brit döntött úgy, hogy keresztségét szeretné visszavonatni. A Nemzeti Szekuláris Társaság nevű ateista szervezet ehhez az Interneten egy dokumentumot is kínál, amelyet némi fizetség ellenében le lehet tölteni és be lehet nyújtani abban a templomban, ahol a keresztelést annakidején végezték. Az egyházak azonban minden esetben elmondják: A keresztség egyszeri és megismételhetetlen és meg nem történtté sem lehet tenni. Forrás: idea.de

Az úgynevezett „Lekeresztelési dokumentum” 3 fontba kerül és ha valaki ötös csomagban veszi meg a pergamentpapírost, függőpecséttel, akkor kedvezményt kap.

A kampányt egy 56 éves betegápoló, John Hunt kezdeményezte, aki saját elmondása szerint gyerekkorában kényszerből vett részt a keresztelőn, mert ő azt valójában nem akarta, csak a aszülei vitték el a templomba.

A nyilatkozatban a következők állnak: „Mindenféle hitet és tévhitet elutasítok, különösen azt, hogy az eredendő bűntől meg kell minden gyereket tisztítani.”

Saját „lekeresztelésének” papírját Hunt a London Gazette újságban, egy fizetett hirdetésben közöltette le.

Egyház: a keresztség visszavonhatatlan

Az anglikán egyház álláspontja szerint a keresztséget nem lehet meg nem történtté tenni. Ezért aztán Hunt nevét nem törölték a megkeresztelését vezető southwarki St. Jude és St. Aidan templom nagykönyvéből.

A keresztelési anyakönyvhöz azonban csatolták a férfi nyilatkozatát – írta a The Times.

„Nem lehet a regiszterből olyasvalamit törölni, ami valójában megtörtént” – magyarázta a von Croydon-i püspök, Nick Baines a BBC-nek adott interjújában.

Az anglikán egyház a keresztséget nem tekinti automatikus egyháztagságnak, így ezután a férfinek nem kell semmiféle adót fizetnie.

A többi történelmi egyház is hasonlóképpen vélekedik a keresztségről. Az egyszeri és megismételhetetlen eseményt, amelyben Isten gyermekeivé leszünk, nem lehet eltörölni egy tollvonással.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Keresztség

Elküldte Angyal Gabriella idő 2009. április 03., 22:07
A gyermekkori keresztség, még nem belépő az Isten országába. Azt jelenti, hogy a szülő az Úr elé viszi gyermekét és Isten oltalmába ajánlja, amely nagyon kedves dolog és helyénvaló az Úr előtt. Az Úrtól kaptuk gyermekünket ajándékba és az Úr számára kívánjuk is felnevelni. Az eredendő bűnt viszont nem törli el a gyermekkori keresztség, mert az eredendő bűnt is a mi Urunk Jézus Krisztus vitte fel a keresztfára, mint, ahogy ennek az eredendő bűnnek a rossz gyümölcseit is. Mert, mi a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek énbennem. Mondta Jézus. Minden bűnnek a gyökere a hitetlenség. A génjeinkbe van rekesztve a bűnrevaló hajlam, ami az eredendő bűnre vezethető vissza. Mert, mi történt ott az édenben? Amikor az ember hitt az ördögnek, ezáltal hitetlenné vált Istennel szemben. Tehát egy uralomváltás történt és azóta az ember háttal születik az Istennek. Ezért jött le utánunk a mi Urunk, az Úr Jézus, hogy visszafordítson bennünket az Atyánkhoz, az Ő váltsághalálával engesztelte ki az Atyát és az Ő váltságát elfogadva békéltetett meg bennünket Istennel. Így, aki elfogadja és elhiszi saját életére nézve, bűnei bocsánatát és, hogy érte halt meg a mi Urunk, annak örök élete van. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen! A bűneink bocsánata után pedig kapjuk a Szentlelket, a Szentlélek által pedig új életre hív az Úr mindannyiunkat. A régit elfelejtve kezdődhet az új élet Krisztusban, ami azt jelenti, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Onnantól kezdve nem a magamé vagyok, hanem az én Uramé, az Úr Jézusé. Ezt hívják újjászületésnek, amiről beszélt Jézus Nikodémusnak. Mert senki nem láthatja meg az Isten országát, aki újonnan nem születik.