A Németországi Protestáns Egyházban új vezetők kerülnek a bizottságok élére

Létrehozás: 2010. szeptember 22., 10:26 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 22., 10:30

Hannover – A Németországi Protestáns Egyházban (EKD) a kamarák és a bizottságok vezető tisztségviselőinek listáját lezárták. A személyi változások mellett azonban strukturális változások is lesznek. A kamarák tagjaihoz, amelyek az egyházi állásfoglalásokat (emlékiratokat, nyilatkozatokat) készítik elő, nem csak egyházi vezetők és tisztségviselők, hanem a társadalom, a politikai élet és a tudomány neves személyiségei is tartozhatnak majd. Forrás: epd, evangelisch.de, evangelikus.hu

Az EDK Tanácsának először lesz olyan kamarája, amely a világméretű ökumenével foglalkozik majd. Ezt Cordelia Kopsch, a Hessen-Nassaui Protestáns Egyház egyházfőtanácsosa vezeti majd. Az adatok szerint az EKD világméretű ökumenikus kapcsolatainak alapvető teológiai és strukturális kérdéseivel fognak foglalkozni.

A Hessen-Nassaui Protestáns Egyház elnöke, Volker Jung lesz a migrációval és integrációval foglalkozó kamara elöljárója. Ez a grémium azt a feladatot kapta, hogy egyházi nyilatkozatokat adjanak ki az európai menekültügyi kérdéssel kapcsolatban, az illegálisan Németországban tartózkodó emberek problémáit érzékenyen kezeljék.

Már ezév elején új vezetőség került a nyilvános felelősség, a teológia és a szociális rend nevű kamarák élére. A szövetségi álkotmánybíróság egykori elnöke, Hans-Jürgen Papier váltja a nyilvános felelősség kamarájának éléről a heidelbergi teológust, Wilfried Härlét. Helyettese a bajor regionális püspökasszony, Susanne Breit-Keßler lesz.

A kamara tagja lesz a politikusok közül a CDU-főtitkár, Hermann Gröhe, a hesseni SPD-főtitkár Michael Roth és a Szövetségi Pénzügyi Bizottság elnöke, Volker Wissing (FDP) is, aki szabadidejében orgonistaként, egyházzenészként is tevékenykedik. A kamara a demencia, mint társadalmi probléma kérdésével is fog foglalkozni, de a szélsőjobboldali pártok, a demokrácia és a békeetika kérdései is napirenden lesznek majd.

A szociális rend kamaráját a gazdaságkutató Gustav Adolf Horn vezeti. Ő már 2005 óta a HansBöckler Intézet Makroökonómiai és Kunjuktúrakutatási Intézetének élén áll. A kamarában helyettese a bambergi szociáletikus, Heinrich Bedford-Strohm lesz.

A szociális kamarához tartozik majd  a korábbi pénzügyminiszter, Peer Steinbrück (SPD) is.

Két ad hoc bizottság fog foglalkozni az egészségpolitikával és a családi- valamint gyermeki jogokkal.

A fenntartható fejlődés hivatalát a Zöldek politikusa, Thilo Hoppe vette át. A grémium új tagja még a korábbi fejlődési miniszterasszony Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD).

Változatlan marad a képzés és nevelés, gyerek és ifjúság kamarája, amelyet a tübingeni valláspedagógus, Friedrich Schweitzer vezet. Helyettese a nevelésitudománnyal is foglalkozó képzéskutató Annette Scheunpflug (Nürnberg) lesz.

A Humboldt-Egyetem elnöke, Christoph Markschies egyháztörténész a teológiai szekciót vezeti. Helyettesei a református teológus, Michael Beintker (Münster), és a göttingeni professzorasszony Christine Axt-Piscalar.

A Németországi Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyházban Axt-Piscalar vezeti a teológiai bizottságot, ezen kívül pedig az Evangélikus-Katolikus Teológusok Ökumenikus Munkaközösségének is tagja.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben